(14.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Teď vás seznámím s návrhem grémia o tom, jak bychom měli dnes pokračovat v našem jednání. Za prvé projednat sněmovní tisk 880 a 881, to jsou tedy ty dva, u nichž jsme potvrdili stav legislativní nouze. Za druhé projednat bod číslo 3, je to sněmovní tisk 620/4, a bod číslo 5, sněmovní tisk 660/5. Jsou to zákony vrácené prezidentem republiky a Senátem. Za třetí bychom projednali body z bloku třetích čtení, byl by to bod 119, je to tisk 825, bod 115, tisk 617 a bod 117, sněmovní tisk 780. Dále bychom projednali bod 0, sněmovní tisk 821, to je tedy prvé čtení návrhu zákona.

A ještě bych vás chtěla informovat, že zítra, ve středu 19. 12. na 13. hodinu, to znamená před polední přestávku, by byl zařazen bod 159, tedy návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Nejprve vás požádám, abychom odhlasovali tyto návrhy z grémia, poté budete přednášet své návrhy a budete je řadit na ty návrhy, které zde právě zazněly.

 

Zahajuji hlasování číslo 233. Táži se, kdo je pro tyto návrhy, které projednalo dnešní grémium vedení Poslanecké sněmovny a shodlo se na nich. Kdo je proti?

V hlasování číslo 233 přítomno 165, pro 122, proti 12. Návrh jsme přijali.

 

Nnyní tedy musíme rozhodnout ještě jedním hlasováním, protože jsme zařadili návrhy ve třetím čtení, tak musíme rozhodnout o tom, že Poslanecká sněmovna může hlasovat o návrzích zákonů ve třetím čtení také dnes, tedy v úterý, ale i mimo vyčleněnou dobu stanovenou jednacím řádem.

Zahajuji hlasování číslo 234. Ptám se, kdo je pro toto vyčlenění doby pro třetí čtení. Proti?

V hlasování číslo 234 přítomno 167, pro 99, proti 13. Návrh byl přijat.

 

A nyní dostáváte slovo vy. První byl pan kolega Kováčik, poté pan kolega Gazdík s přednostním právem, poté je zde dalších asi jedenáct přihlášek k pořadu schůze. Pan kolega Kováčik má slovo jako první. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Věřme, že jeden z posledních jednacích dnů Poslanecké sněmovny před Vánocemi.

A rád bych v souladu s tím, co jsem tady navrhoval zhruba před týdnem, znovu se ozval na téma, které, pravda, jako by média trošku pozapomínala, ale které je nesmírně důležité a pro mnoho občanů České republiky zcela zásadní. Proto se chci znovu, tak jako minulý týden, z pověření poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy za pacienty a za zdravotnická zařízení zeptat, kdy budou konečně podepsány smlouvy o hrazení poskytované zdravotní péče mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Jsme přesvědčeni o tom, že navzdory onomu vstřícnému kroku Asociace českých a moravských nemocnic, které se, i když nemají jejich jednotlivá zařízení uzavřeny ony smlouvy, zavázaly, resp. slíbily poskytovat do té doby, než smlouvy budou uzavřeny, zdravotní péči beze smluv, tak přesto jsme přesvědčeni o tom, že je vážně ohroženo zajištění potřebné zdravotní péče pro pacienty v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a to již za několik málo dní, od 1. 1. příštího roku.

Žádáme proto pana ministra Hegera o vysvětlení, proč se na to ministerstvo pouze nezúčastněně - alespoň tak to zvonku vyzerá - proč se na to ministerstvo pouze nezúčastněně kouká, na to hazardování se zdravím a životy občanů České republiky, a proč - alespoň zvonku to tak vyzerá - nečiní nic pro to, aby se smlouvy urychleně podepsaly.

Proto bych chtěl poprosit, kolegyně a kolegové, vás všechny, kterým jde o věc, abyste podpořili můj návrh na zařazení nového bodu a ten bod by se jmenoval Informace ministra zdravotnictví České republiky k vážnému ohrožení poskytování zdravotní péče v České republice od 1. 1. 2013. Současně navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první bod po bodech, které budeme projednávat v legislativní nouzi. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím nyní pana poslance Petra... Ne, pan ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Prosím. Prosím, pane ministře. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Paní předsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že je to dneska přesně jeden rok, co zemřel Václav Havel, kterému vděčíme za to, že vůbec v této Sněmovně můžeme svobodně zasedávat, tak bych poprosil, jestli by nás paní předsedkyně nepožádala o minutu ticha a uctění jeho památky. Děkuji mnohokrát.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, slyšeli jsme. Prosím tedy o minutu ticha. (Poslanci minutou ticha uctili památku Václava Havla.) Děkuji vám.

Pan kolega Petr Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si jménem Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany navrhnout, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19., po 21. hodině a případně i zítra po nulté hodině. Děkuji. (Řídký potlesk zleva.) Děkuji za potlesk.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, moment. Je to procedurální návrh. Bývá zvykem, že ten, kdo navrhuje, řekne, že o něm buďto chce, nebo nechce dát hlasovat hned.

 

Poslanec Petr Gazdík: Je to procedurální návrh a prosím, aby se o něm hlasovalo ihned.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bez rozpravy hned rozhodneme. Zahajuji hlasování číslo 235. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance... Ale musím prohlásit toto hlasování za zmatečné, protože pan kolega Benda žádal o odhlášení. Čili vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

O procedurálním návrhu pana poslance Petra Gazdíka rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 236.

Zahajuji hlasování číslo 236. Ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 236 přítomno 151, pro 82, proti 44. Tento návrh byl přijat.

 

Pan kolega Kováčik chce ještě prosím upřesnit svůj předchozí návrh?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo a za vstřícnost, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že i já jsem hlasoval pro zařazení bodů, tak jak byly navrženy z grémia, upřesňuji zařazení mnou navrženého bodu, tedy po těch bodech, které jsme prohlasovali zařazením z grémia. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan kolega Jan Hamáček má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP