Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. prosince 2012 ve 14.02 hodin
Přítomno: 182 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami. Zároveň prosím, abyste mi nahlásili, kdo budete mít kartu náhradní. Zatím oznamuji, že náhradní kartu číslo 1 má pan kolega Jiří Oliva. 

Teď k omluvám. Z dnešního jednání se omlouvají z poslanců: Vojtěch Adam - pracovní důvody, Jiří Besser - zdravotní důvody, Milana Halíková - zdravotní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Otto Chaloupka - zdravotní důvody, Kateřina Klasnová, Kateřina Konečná - pracovní důvody, Josef Novotný ml. - pracovní důvody, Roman Pekárek - osobní důvody, Josef Smýkal - zdravotní důvody, Pavel Svoboda - pracovní důvody, Jiří Šlégr mezi 14. a 19. hodinou - osobní důvody, Tomáš Úlehla - zdravotní důvody, Martin Vacek - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: předseda vlády Petr Nečas do 19 hodin - pracovní důvody, pan ministr Martin Kuba - zahraniční cesta, pan ministr Petr Mlsna - pracovní důvody.

Pan ministr Kalousek má náhradní kartu číslo 5.

To byly všechny omluvy, které mi byly do této chvíle doručeny. (V sále je velký hluk.)

Mám pro vás několik informací. Prosím, abyste jim věnovali pozornost. Prosím o klid v jednacím sále!

V pátek 14. prosince tohoto roku jsem obdržela dopis od předsedy vlády Petra Nečase, ve kterém mě informoval, že vláda schválila - za prvé - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk 880. Za druhé - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 881. Vláda při této příležitosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a navrhla, abych vyhlásila k projednání těchto vládních návrhů zákonů stav legislativní nouze. Zároveň jsem byla vládou požádána, abych rozhodla, že uvedené vládní návrhy zákonů, které jsme obdrželi jako sněmovní tisky 880 a 881, budou projednány v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, já vás všechny žádám o klid! Prosím, posaďte se do svých lavic!

Oznamuji tedy, že dne 14. prosince jsem svým rozhodnutím číslo 48 vyhlásila stav legislativní nouze od 17. prosince do 21. prosince tohoto roku. Dále jsem rozhodla podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny o projednání předložených vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisk 880 k projednání výboru rozpočtovému, sněmovní tisk 881 k projednání výboru pro sociální politiku. Stanovila jsem nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení těchto výborů, a to do 18. prosince 2012 do 10 hodin.

Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Proto - teď mě, prosím, poslouchejte - nejprve rozhodneme v této věci, zda trvá stav legislativní nouze. Potom budeme projednávat návrhy z grémia a vaše individuální návrhy k pořadu schůze a teprve poté, bude-li potvrzen stav legislativní nouze v prvém kroku, se k oněm tiskům 880 a 881 vrátíme a budeme je projednávat tak, jak nám ukládá jednací řád.

Pan kolega Korte má náhradní kartu číslo 10. Pan poslanec Krupka má náhradní kartu číslo 11, pan poslanec Paroubek má náhradní kartu číslo 8.

Jak jsem vám oznámila, budeme posuzovat, zda trvá stav legislativní nouze, o němž jsem rozhodla, a k tomu, než rozhodneme, otevírám rozpravu. Ptám se, zda se chce někdo v této rozpravě ke stavu legislativní nouze hlásí. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím a budeme hlasovat.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 880, a vládního návrhu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 881."

Rozhodneme tedy v hlasování, zda trvá stav legislativní nouze k těmto dvěma návrhům zákonů. Je zde žádost o odhlášení.

Paní poslankyně Bohdalová má náhradní kartu číslo 15.

Já jsem vás odhlásila. Přihlaste se, prosím.

Přivolávala jsem postupně všechny naše kolegy do jednacího sálu, tak aby zde byli přítomni na hlasování, které je před námi.

 

Hlasování, v němž rozhodneme o stavu legislativní nouze, ponese číslo 232 a já toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak jsem vás s ním před malým okamžikem seznámila. Kdo je pro? Proti?

Hlasování pořadové číslo 232, přítomno 159, pro 95, proti 11. Konstatuji, že tento návrh tedy byl schválen.

 

Zeptám se, zda se hlásí pan kolega Seďa, paní kolegyně Lesenská? Nehlásí. Pan kolega John? Nehlásí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP