(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě zagonguji a budeme hlasovat o všech bodech, které tu zazněly.

Dámy a pánové, ještě před hlasováním řeknu, že jsem nepřesně přečetl paní místopředsedkyni vlády a ministryni Karolínu Peake, protože já jsem řekl, že tady nebude od 9 do 11 hodin, ale měl jsem říci, že tady nebude ani odpoledne, takže to opravuji. Paní ministryně tady nebude od 9 do 11 hodin a z naléhavých pracovních důvodů tady nebude ani dnes odpoledne.

A teď tady mám ještě jednu omluvu. Dr. Boris Šťastný se omlouvá od 9.30 hodin z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, také z důvodu jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Tolik ještě doplnění k omluvám. A teď už snad můžeme hlasovat nově navržené body.

 

Pan poslanec Šincl navrhl bod, který přečtu: Informace premiéra nebo někoho, kdo ho zastoupí, o nehorázně vysokých platech úzké skupiny vyvolených úředníků. Takhle to přesně zní. To tedy budeme hlasovat jako první, zařadit jako pevně zařazený bod, dnes zřejmě po vystoupení ombudsmana.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařadit tento bod, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 170, přihlášeno je 117, pro hlasovalo 61, proti 40 (Potlesk opozičních poslanců.)

 

Pan poslanec Benda si však chce ověřit, že to je skutečně tak.

Pan poslanec Gazdík, prosím, co vy do toho teď? Probíhá kontrola!

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o zpochybnění hlasování. Hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha. Pan poslanec Gazdík nechtěl o nehorázných platech ve skutečnosti slyšet, takže je to tedy námitka proti tomu, že mu tam vyšlo, že ano. Takže budeme nyní hlasovat o námitce pana poslance Gazdíka, který tedy měl původně jiný názor, než se objevilo na sjetině. Takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, námitku pana poslance Gazdíka přijmout, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 171, přihlášeno 118, pro námitku hlasovalo 76, proti 21, takže námitka byla přijata.

 

Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, hezké dobré ráno. Nebojte se, nechci zdržovat a vytvářet tím čas pro poslance vládní koalice, aby také přišli do práce. Možná začnou chodit do práce i zbývající ministři a pan premiér. Ale myslím tím do práce o interpelacích, aby bylo jasno, protože to bylo naším cílem. Ale jestli chcete zatloukat, zatloukat, zatloukat to, co se děje, ty nepoměry, které jsou, tak i v tomto hlasování, milí kolegové, ctěné kolegyně z vládní koalice, hlasujte proti, nebo se zdržujte! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek se hlásí o slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Pane předsedo Kováčiku, opoziční rýpance samozřejmě patří k legitimnímu koloritu naší diskuse, ale předseda vlády právě teď je na Evropské radě, kde reprezentuje Českou republiku. Není pravda, že by nebyl v práci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan poslanec Kováčik bude reagovat teď ještě.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za krátké slovo. Ano, to samozřejmě respektuji. Ale jestli byla Evropská rada také minulý čtvrtek, předminulý čtvrtek a všechny čtvrtky, kdy byly interpelace a kdy třeba konkrétně minulý čtvrtek ještě půl hodiny, nebo více než půl hodiny před zahájením interpelací pan premiér byl přítomen a potom se náhle omluvil. To je jako věc, která se nám nelíbí, která zavání přinejmenším nerespektováním Parlamentu, nerespektováním opozice zvlášť, a chceme, aby se to změnilo. Chceme, aby vláda a její představitelé tady skutečně byli a odpovídali na interpelace. A jsem přesvědčen o tom, že pan premiér si samozřejmě na Evropské radě povede dobře, ale může také jednou přijít i mezi nás, poslance a poslankyně, od kterých se přece jenom jeho postavení odvíjí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tejc se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, myslím, že hlasování, které teď bude, je skutečně důležité pro to, aby národ nežil v nevědomosti. Tady se zpochybňovala čísla, která tady četl kolega Šincl, ta skutečně ohromná čísla, kdy tady vidíme, že průměrný měsíční plat náměstků, ředitelů odborů či ředitelů sekcí se pohybuje běžně nad sto tisíci korunami a nejsou výjimky ani 233 tisíc, 263 tisíc korun. A pokud jsme se tady včera většinově shodli na tom, že plat poslance je vysoký a není třeba a není možné jej zvyšovat, tak bychom se také měli shodnout, že tento vysoký plat by měl být maximem ve státní správě, a není možné, aby náměstci ministrů měli větší plat než prezident republiky, není možné, aby ředitelé odborů měli větší plat než poslanci. A není to snaha navyšovat platy poslanců a senátorů. Naopak, my jsme udrželi po včerejšku, tak jak je dobře, to znamená zůstávají na stejné úrovni a kopírují snížení, kterého jsme v minulosti dosáhli. Myslím si, že solidární by měli být také ti, kteří vykonávají veřejnou správu, a nemělo by být běžné, aby lidé na ministerstvech, kteří nenesou potřebnou odpovědnost, nejsou voleni, měli násobky platů poslanců, měli větší platy než prezident. A myslím si, že by to mělo zajímat především pana ministra financí Kalouska, který tak rád a často mluví o potřebě hospodařit. Jestliže chceme ušetřit státu peníze, myslím, že tady je obrovský prostor, a myslím, že právě debata, která by dnes mohla tady probíhat, může probíhat právě nad těmito čísly. A budu rád slyšet od pana ministra financí a od příslušných ministrů, že tato čísla jsou vymyšlená, že to je lež a že nic takového není pravda a že není pravdou, že běžný plat ředitele odboru či ředitele sekce či náměstka je přes sto tisíc korun měsíčně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bohužel upozorňuji, že neprobíhá rozprava, protože v této chvíli probíhá hlasování. Já pouze některým nemohu zabránit, aby vystupovali, takže bohužel nemohu žádnou rozpravu ukončit, ale paní ministryně je jedna z těch, kteří mohou vystupovat, i když neprobíhá rozprava. Prosím tedy, paní ministryně, vy můžete.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno nebo spíš už dopoledne vám všem. Nechci to prodlužovat, ale přece jenom bych se ráda vyjádřila k oněm platům, o kterých se tady mluvilo včera v rámci platů náměstků na Ministerstvu kultury. Když dovolíte, je to velice krátké.

Ministerstvo kultury poskytlo v únoru 2011 Soudcovské unii zastoupené panem Lichovníkem anonymizovaný přehled o průměrných platech ředitelů odborů, vrchních ředitelů a náměstků ministra za období let 2007 až 2010. Toto je jediná pravdivá informace, která se týká Ministerstva kultury, která byla uvedena v článku deníku Právo dne 12. 12. 2012, což je včera.

Žádný z náměstků ministra kultury v období ministrování pana Jiřího Bessera ani jiného ministra kultury nikdy nedosáhl průměrného platu ve výši, který se uváděl, a to je 344 372 Kč a ani 206 408 Kč. Průměrné měsíční platy náměstků ministra kultury se ve druhém pololetí 2010 pohybovaly v rozmezí 80 000 až 92 000 Kč, a to včetně mimořádných odměn.

Údaje vyžádané panem Lichovníkem měly sloužit Soudcovské unii pro porovnání platů vrcholných představitelů ve státní správě, nikoli k jejich skandalizaci v jakémkoliv tisku. (Smích části poslanců.) Skutečně poskytnuté pravdivé údaje jsou evidovány podle zákona č. 106/2000 Sb. a jsou k dispozici na Ministerstvu kultury. Ministerstvo kultury se dlouhodobě pohybuje na jednom z posledních míst pomyslného žebříčku ústředních správních úřadů ve výši průměrných platů i mimořádných odměn.

Tolik jenom v krátkosti jako reakce na včerejší informaci, která tady zazněla. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP