(17.30 hodin)

 

Poslanec Boris Šťastný: Ano, děkuji. Já bych pouze formálně v obecné rozpravě chtěl předložit návrh na zamítnutí v prvním čtení. Ty důvody jsem zdůvodnil ve zpravodajské zprávě. Ještě jenom v pár větách.

Naprosto souhlasím se svým předřečníkem, že je potřeba vytvořit user-friendly systém nebo vylepšit systém pro pojištěnce v případě - teď jsme o tom hovořili se zástupcem navrhovatelů -, kdy pacient je pojištěn u nějaké menší oborové zdravotní pojišťovny na Ostravsku a přestěhuje se do Plzeňského kraje, kde ta síť smluvních zdravotnických zařízení, která je lokálně třeba na Ostravsku širší nebo bohatší, v Západočeském kraji už taková být nemusí, co se týče poskytovatelů zdravotní péče. To já si uvědomuji, to je potřeba řešit v rámci novely zákona o pojišťovnách. Stejně tak je potřeba řešit nutnost možnosti svobodnějšího výběru v případě fúzí. Naštěstí fúze v tuto chvíli neprobíhají nějak masivně a nepochybně Ministerstvo zdravotnictví v rámci té změny zákona o zdravotních pojišťovnách v případě dělení nebo slučování zdravotních pojišťoven bude na to pamatovat, jak jsme o tom hovořili na zdravotním výboru. Ale v tuto chvíli pokládám tuto věc za skutečně kontraproduktivní a podle našeho názoru, tak jak jsme o tom i hovořili se zástupci pojišťoven, by to přineslo více škody než užitku pacientům zejména v tom, že při těch jednotlivých změnách by nedošlo k dostatečně kvalitnímu zúčtování jednotlivých osobních účtů v rámci evidence u jednotlivých zdravotních pojišťoven a pacientům to nepomůže z hlediska konkurence u zdravotních pojišťoven, protože neexistuje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady nějaké faktické. Pan poslanec Paroubek, byla to faktická? Ne. Pan poslanec Zemek Václav taky ne a paní poslankyně Lesenská? Ne, ne. Dobře. Pan ministr Heger. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se jenom krátce rád připojil ke stanovisku, které zde přednesl pan předseda zdravotního výboru. Ministerstvo zdravotnictví rovněž s předloženým senátním návrhem nesouhlasí z důvodů, které tu již všechny zazněly. Já chápu, že v individuálních případech to sloučení pojišťovny METAL-ALIANCE a pojišťovny průmyslové mohlo přinést určité nepříjemnosti některým lidem. Já bych jenom chtěl konstatovat, že zdravotní pojišťovny již počítají s tím, že pro své pojištěnce budou zajišťovat péči i v oblastech, kde tu péči nemají nasmlouvánu, a pracují na dohodách s jinými pojišťovnami, aby péče byla poskytnuta zcela odpovědně. A podobně je to i u té péče, kterou bude poskytovat současná pojišťovna průmyslová, která převzala METAL-ALIANCE.

Zdůraznil bych, že z hlediska celosvětových zvyků je přestup pojištěnce jedenkrát za rok naprosto standardní záležitostí a že naopak to čtvrtletní přestupování, které přímo vyzývalo pacienty k určité zdravotní turistice z důvodů, které byly velmi, velmi marginální a týkaly se drobných úplateb pojišťoven svým pojištěncům typu plavenky, elastické punčochy apod., jsou v rámci agendy, kterou musí zdravotní pojišťovny zajišťovat, zcela marginální.

Konstatuji však, že pracujeme již na novele zákona o pojišťovnách, kde požadavky, které zde byly vzneseny některými poslanci, budou zajištěny. Je to zejména v případě vážných záležitostí jako změna trvalého bydliště a vyřešíme i ten případ, kdy se pojišťovny slučují, tak aby to bylo jednou z výjimek toho, že pojištěnec může přestoupit dříve, tak jako nyní může přestoupit dříve hypoteticky v případě, že by zdravotní pojišťovna zkrachovala.

Podporuji tedy, ještě jednou konstatuji, návrh, aby senátní návrh nebyl přijat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a v obecné rozpravě jsme už vyčerpali všechny přihlášky. Já zagonguji. Je tady také návrh vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, aby se dostavili poslanci, kteří chtějí hlasovat, a budeme hlasovat, totiž nejdřív návrh, který zazněl v rozpravě, kde jsem zaregistroval návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Takže tento návrh musíme hlasovat jako první. Prosím, můžeme tedy hlasovat.

 

Tedy návrh pana poslance Borise Šťastného byl zamítnout tento návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 135, přihlášeno je 130, pro hlasovalo 73, proti 52, takže zamítnutí bylo přijato.

 

Tím pádem můžeme ukončit projednávání tohoto návrhu, bodu číslo 88. Děkuji panu senátorovi a loučím se s ním.

 

Další bod je číslo 12, to je

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 825/ - druhé čtení

Předložený návrh by měl z pověření vlády nyní uvést ministr zdravotnictví Leoš Heger. Takže ještě jednou vás upozorňuji, že teď jsme se přesunuli do druhých čtení, opustili jsme první a jsme ve druhých čtení. Tento první návrh ve druhém čtení tedy uvede ministr zdravotnictví Leoš Heger. Takže prosím, pane ministře, můžete začít.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já se omlouvám, pane předsedající, já si tady jenom dám do pořádku papíry. Promiňte mi, ještě kratičké zdržení. Děkuji. (Předsedající: Ano, prosím. Ministr Heger se vrací na své místo pro podklady.) Tak já se omlouvám, já to řeknu z hlavy.

Předkládám návrh novely transplantačního zákona, který má v sobě zakomponovány dvě složky, a to jest jednu složku transpoziční, která má zvýšit bezpečí pacientů a bezpečí pro transplantované orgány a hovoří o povinnostech při odběrech a při manipulaci s vlastními orgány. Ta druhá část, netranspoziční, zavádí některé změny, které vycházejí ze současné aplikační praxe. Já bych zmínil jenom několik omezených věcí, protože těch drobných technikálií je tam více. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP