(16.10 hodin)
(pokračuje Plachý)

Proto mně dovolte, abych vás vyzval, abychom ne schválili, jak tady vystupoval pan poslanec Bárta, ale abychom tuto zprávu vzali na vědomí, protože informace v ní jsou přesné. To, co nám dokumentuje, je skutečnost. A hlasovat proti skutečnosti znamená bít hlavou o betonovou zeď. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Urban a pak ještě pan poslanec Bárta.

 

Poslanec Milan Urban: Já na to musím reagovat, ale pokusím se, aby to bylo naposled v případě, že tady poběží ještě nějaká diskuse.

Já vám povím jeden příběh. Je to několik let zpátky, když jsem takhle neformálně mluvil s bývalým ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem, a on mně říkal: "My nejsme strana velkokapitálu jako vy." Já jsem na něj vytřeštil oči, zkoumal jsem, jestli něco pil, nebo ne. Zdálo se mi, že nic nepil, a tak jsem to nějak přešel. Pak se projednávala tato standardní zpráva asi před čtyřmi nebo pěti lety na hospodářském výboru a pan poslanec Plachý podle mého názoru použil dost pejorativně slovo "velkokapitál" a vždy se na mě významně díval, ve svém úvodním slově asi dvanáctkrát, dělal jsem si čárky, a tak jsem pochopil, že to je nějaká porucha schématu v ODS, že to nebylo jen tvrzení bývalého ministra Martina Římana, ale že takhle si to zřejmě ODS myslí: Podporujme malé podnikání a bude dobře. Přece ho nenecháme padnout, jak tady říkal před chvílí pan poslanec Plachý.

Ale když nebudete vytvářet, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, podmínky pro všechny, tak vám garantuji, že malé podnikání padne. Prostě jak jsem říkal, ve vodě se musí umět najít všichni. Ti malí dodávají pro velké. To není o tom, jestli někdo podporuje velké a někdo malé. Tady je potřeba vytvořit obecné podmínky pro podnikání. A já jsem neříkal, že z této zprávy se má vyškrtnout malé a střední podnikání. Já jsem říkal do budoucna: projednávejme tady zprávu o vývoji podnikání v České republice jako o celku, součástí toho může být i malé a střední. Ale může to fungovat, opravdu mně věřte, jenom když budou fungovat všichni. Malé a střední podnikání, služby. Co budou dělat, když tady nebude fungovat průmysl? Budete je dotovat? Budete jim zlevňovat krizový kapitál, jak říkáte? Ale co budou vyrábět? No nebudou vyrábět nic, protože nebudou mít pro koho. Takže je potřeba se na to dívat nějak vyváženě. A prosím vás, zkuste už zapomenout na to pejorativní, že Milan Urban nebo sociální demokracie tady podporují velkokapitál a vy modří se staráte jenom o ty živnostníky. Tohle klišé bych navrhoval, abychom opustili. Jenomže když je někde porucha schématu, těžko se to napravuje.

Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Bárta je přihlášen do rozpravy jako další. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se přiznám, že musím reagovat na svého předpředřečníka, když tady zaznělo, že zpochybňuji údaje Českého statistického úřadu. Já musím říci, že já vůbec nezpochybňuji údaje Českého statistického úřadu. Jenom mám potřebu říci, že vůbec tento výklad je motání jablek a hrušek. Já bych to také mohl parafrázovat tak, že můj předpředřečník řekl, že Světové ekonomické fórum zpochybňuje údaje Českého statistického úřadu. Ne, tak to není. Světové ekonomické fórum prostě jednoznačně říká, že Česká republika je na tom čím dál tím hůře v tom, jak se v porovnání s jinými státy Evropské unie a vyspělého světa v Čechách dobře podniká. Světové ekonomické fórum a IMD, dvě uznávané světové organizace pro měření konkurenceschopnosti jednotlivých států, jak jsem říkal, v řadě velmi složitých parametrů každoročně vyhodnocují, jak se podnikatelům v té konkrétní zemi podniká, a podnikatelé a vůbec veřejnost to hodnotí. A na základě těchto konkrétních objektivních hodnocení je faktem to, že za poslední léta se Česká republika propadá o více než pět příček v obou dvou těchto základních parametrech.

Je to úplně stejné, jako když tady pan ministr financí říká, a pan premiér to taky rád říká, jak je Česká republika výborně hodnocena ratingovými společnostmi z hlediska toho, jak splácíme dluh. Ano, dobře splácíme dluh. A ti, kterým dlužíme, a ti, kteří jsou jaksi zainteresováni na tom, jak Česká republika bude splácet dluh, tak tito nás hodnotí pozitivně. Nicméně to ještě neznamená, že naopak z hlediska podmínek konkurenceschopnosti - jedním ze sta parametrů, které jsou měřeny, je kupříkladu parametr toho, jak objektivně rychle se v porovnání s jinými státy zadlužujeme, a v tomto parametru, a zase by tedy můj předpředřečník mohl říci, že motám, že zpochybňuji statistiku Českého statistického úřadu nebo České národní banky, nebo koho chcete, nebo mezinárodních ratingových agentur z hlediska zadlužování. Ale znovu říkám. Jsou to jablka a hrušky. Ratingové agentury nás můžou chválit, jak dobře splácíme dluh, ale přesto v parametru žebříčku konkurenceschopnosti jsme se propadli z hlediska zadlužování tohoto státu o pět příček. Jinými slovy řečeno, jiné země vyspělého světa se zadlužují pomaleji než Česká republika.

A i když tady pan ministr financí minulý týden hovořil na plénu o tom, že promítnutí zvýšení zadlužení na 5 % z hlediska církevních restitucí do účetních uzávěrek se nedotýká hodnocení agentur pro Českou republiku, já čekám na odpověď ze Světového ekonomického fóra na to, jestli tato agentura, nebo toto hodnocení bude, nebo nebude takové, jako je hodnocení ratingových agentur z hlediska zadlužování. Jinými slovy řečeno znovu a z podstaty věci: tato zpráva nyní hovoří o tom, že se blýská na lepší časy z hlediska malého a středního podnikání. A já říkám, že to není pravda, protože objektivně za poslední léta Světové ekonomické fórum a druhý žebříček jednoznačně ukazuje, že se v Čechách podniká čím dám tím hůře.

Rád bych nicméně ještě doplnil další fakt. Za prvé. Jestliže v Čechách roste nezaměstnanost, mohli bychom říci, že to v současné době souvisí se sezónními pracemi, ale i čeští ekonomové a analytici jednoznačně říkají, že v následujících měsících nezaměstnanost dále poroste. A podotýkám, že nemá růst jenom z hlediska toho, jestli se bude, nebo nebude dále vyrábět velké množství automobilů ve Škodovce nebo v jiných fabrikách, ale dotýká se samozřejmě i hodnocení malého a středního podnikání. A stejně tak je zapotřebí si rovnou k tomu říci, že v České republice je v tuto chvíli za poslední dobu rekordně nejnižší počet volných pracovních míst a trend ubývání volných pracovních míst dále ubývá. Podotýkám, že rozvoj zaměstnanosti u malých a středních podnikatelů je opětně, jak jsem zde již jednou citoval, součástí jak strategie konkurenceschopnosti, tak těch programových, nebo chcete-li ideových priorit, o kterých byla řeč v ODS na jaře tohoto roku na ideové konferenci o konkurenceschopnosti.

Takže já žádná data Českého statistického úřadu nemanipuluji, jenom vám zde konkrétně říkám to, co si o nás myslí v cizině, a to, jak jsme v porovnání s jiným státy z hlediska konkurenceschopnosti hodnoceni. A pokud se tady bavíme o nějakých sociálních dávkách, pokud se tady bavíme o nějaké krizové situaci, tak bych rád podotkl, že nejpravicovější a nejsprávnější prostor je nedávat nějaké sociální dávky nebo nějakou konkrétní podporu, ale naopak učinit maximum pro to, aby bylo více pracovních míst a lidé mohli pracovat. A je evidentně bohužel v tomto státě mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli a nemají k tomu příležitost. Naopak tato příležitost pro ty osoby klesá.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP