Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. prosince 2012 ve 14.01 hodin
Přítomno: 179 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní. Zatím oznamuji, že náhradní kartu číslo 1 bude mít pan poslanec Jeroným Tejc, náhradní kartu číslo 11 pan poslanec Jaromír Krupka.

Nyní vás seznámím s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají...

Dámy a pánové, prosím všechny o klid. Kvůli mně nemusíte, ale zkuste třeba kvůli stenografům a třeba sami kvůli sobě. Ještě jednou děkuji.

Z poslanců se omlouvají: Vlasta Bohdalová - zdravotní důvody, Jan Bureš - zdravotní důvody, Pavel Drobil - zdravotní důvody, Dana Filipi - zdravotní důvody, Jan Hamáček - zahraniční cesta, Michal Hašek - pracovní důvody, Gabriela Hubáčková - zdravotní důvody, Radek John neuvádí důvod, Václav Klučka - zahraniční cesta, Ivana Levá - rodinné důvody, Bohuslav Sobotka - zdravotní důvody, Pavel Staněk - zdravotní důvody, taktéž Jiří Štětina, zahraniční cesta - Martin Vacek, David Vodrážka - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá Kamil Jankovský pro pracovní důvody a Karel Schwarzenberg pro zahraniční cestu. To byly omluvy.

Nyní jsme v úvodu jednacího dne. Je zde prostor pro vaše přihlášky k programu schůze. S prvním přednostním právem se hlásí pan kolega Kováčik, poté pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, do konce roku nám zbývá pouhých dvanáct pracovních dnů. V těchto dvanácti pracovních dnech musí být odpracováno ještě hodně úkolů - i tady ve Sněmovně i venku ve firmách, kdekoliv, všude, kde jde o to, aby zítra bylo alespoň tak jak dnes, když už ne lépe.

Chci se z pověření poslaneckého klubu KSČM zeptat za pacienty, za zdravotnická zařízení, koneckonců i za zdravotní pojišťovny, kdy už konečně bude alespoň malé světélko na konci tunelu a kdy už konečně alespoň začnou být podepisovány smlouvy o poskytování péče v nemocnicích mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Jsme přesvědčeni o tom, že tím, že na tomto poli není vyorána ani jediná brázda, je vážně ohroženo zajištění potřebné zdravotní péče pro pacienty v Čechách, na Moravě, ba i ve Slezsku, a to už od 1. 1. příštího roku.

Rádi bychom, a věřím, že spolu alespoň s některými pacienty, které to zajímá, alespoň s některými zdravotnickými zařízeními, jejichž existence na tom závisí, a koneckonců i s některými pojišťovnami, které by také rády viděly na konec toho procesu, požádali pana ministra o vysvětlení, proč tímto způsobem za prvé hazarduje se zdravím a životy občanů České republiky, a za druhé, kdy už bude na poli podepsání smluv mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními alespoň trochu jasněji.

Žádám vás proto o podporu mého návrhu na zařazení nového bodu Informace ministra zdravotnictví k omezování zdravotní péče v České republice. Rád bych navrhl jeho zařazení jako první bod dnes. V případě, že nebude přijato toto zařazení, tak jako první bod ve čtvrtek v 11 hodin po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, mám několik návrhů k pořadu jednání. Nejprve bych chtěl navrhnout nové body, které bychom mohli zařadit na program této schůze.

Za prvé je to zákon zamítnutý Senátem, to jsou daňové zákony, sněmovní tisk 801 - navrhuji zařadit na pořad schůze.

Dále navrhuji zařadit nové body. Nejprve změny v orgánech Poslanecké sněmovny, další bod stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny a další bod volba místopředsedů Poslanecké sněmovny s tím, že u bodu stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny navrhuji jeho pevné zařazení dnes po již pevně zařazených bodech.

Dále navrhuji, abychom zítra po pevně zařazených bodech zařadili bod číslo 10, sněmovní tisk 780, zákon o integrované prevenci, to je druhé čtení, a současně abychom třetí čtení tohoto návrhu zákona zařadili na středu 19. prosince po již pevně zařazených bodech.

A poslední návrh tady mám - abychom dnes zařadili jako první čtyři body bod číslo 25, sněmovní tisk 712, návrh zákona o elektronických komunikacích, bod číslo 26, sněmovní tisk 767, návrh zákona o nouzových zásobách ropy, bod číslo 31, sněmovní tisk 824, návrh zákona o technických požadavcích na výrobky, a bod 150, Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, sněmovní tisk 790. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane předsedo, prosím jenom, jestli jsem si v rychlosti zaznamenala všechno - bod, který navrhujete ve druhém čtení, tisk 780, myslím, že to je bod 10, ten zařazujete na zítřek?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Bod 10 na zítřek po již pevně zařazených a ten samý bod 117, třetí čtení, na příští středu po pevně zařazených bodech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Středa 19. 12., ano? (Ano.) Mám to snad zaznamenáno dobře. Budete mě kontrolovat, až bude před hlasováním.

Nyní je zde přihlášen pan kolega Chaloupka, ale s přednostním právem ještě pan poslanec Petr Gazdík, předseda klubu. (Vzdává se přednostního práva.) Pan kolega Chaloupka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP