(15.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka, pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já jen fakticky. Pane ministře, ale to je účtování, které podle mého soudu nemá žádnou logiku, protože i když je zákon platný, tak jeho účinky nastávají až dnem účinnosti, nikoli pozpátku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Miroslav Kalousek, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek V den, kdy ten závazek byl neodvolatelně uzavřen, vznikl. Kdyby dnes vláda uzavřela s kýmkoli smlouvu, že za deset let Česká republika vyplatí 10 miliard, tak v akruální metodice ten závazek by vznikl teď. Já si to proboha nevymyslel! Pokud v tom nevidíte logiku - já po vás ani nechci, abyste ji tam viděl, byť si myslím, že akruální metodika je z hlediska výkaznictví velmi rozumná. Ale to jsou prostě standardy, které my musíme dodržovat. Konzultujeme to s Eurostatem. Nepochybujte o tom, že to musí být zaúčtováno takto.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já se zeptám, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k prvnímu čtení státního rozpočtu. Nehlásí se nikdo, tuto rozpravu končím. Je před námi prostor pro závěrečná slova. Nejprve má možnost pan ministr financí, poté pan zpravodaj. Pan ministr Miroslav Kalousek se závěrečným slovem, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, já děkuji za rozpravu. Nechci vás dlouze zdržovat jednotlivými reakcemi na vystoupení. Už vůbec jistě nestojíte o to, abych reagoval na některé osobní útoky populárního uměleckého dua Zaorálek-Bárta. Chtěl bych se soustředit jenom několika slovy na hlavní výhradu, která se táhla diskusí jako červená nit, a sice že tento rozpočet není prorůstový.

Ano, není. Já jsem ho nikdy nepředkládal a vláda ho nikdy nesestavovala s tím, že sestavuje rozpočet s prvořadou prioritou jeho prorůstovosti. Ten rozpočet je procyklický. Ano, je procyklický, což je samozřejmě jedna z jeho nevýhod. Procyklický je prostě proto, nebo je důsledek skutečnosti, že procyklické byly bohužel i rozpočty v dobách monetárních bublin a v dobách prudkého růstu. Já nemám vůbec nic proti aplikování proticyklické fiskální politiky, která má vyrovnávat ekonomické cykly v ekonomice, ale bohužel, všechny politické reprezentace - a jsem dalek toho, abychom si tady přehazovali odpovědnost, kdo toho zavinil více a kdo méně - všechny politické reprezentace v minulých letech byly maximálně ochotné vzít si z toho tu jednu půlku: že v době recese má být rozpočet proticyklický a větším napumpováním vládní spotřeby do ekonomiky ten cyklus vyrovnávat. Jenže bohužel v opačné fázi cyklu, v době naprosto neopakovatelné monetární bubliny, kdy ekonomika byla vysoko nad bodem svého produkčního potenciálu, až se jí kouřilo z uší, tak se tady stále blouznilo o tom, jak je potřeba dělat prorůstové rozpočty. V té době se měly dělat proticyklické, tedy restriktivní. No a protože holt jsme díky tomu nenastřádali žádné rezervy, nastřádali jsme pouze velké dluhy z této doby, tak ani teď nám nezbývá nic jiného, než předložit procyklický rozpočet v zájmu zajištění oné priority, kterou vláda deklarovala nejenom ve svém programovém prohlášení, ale kterou deklaruje u každého rozpočtu, že snižování deficitu, konsolidace veřejných financí a s ní související suverenita a bezpečí České republiky na finančních trzích je pro ni v případě rozpočtové politiky prioritou číslo jedna. A myslím si, že jižní periférie Evropské unie nám jasně říká proč.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Nyní má slovo pan zpravodaj kolega Pavel Suchánek. Závěrečné slovo. (V sále je značný hluk.)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Já budu v podstatě samozřejmě navrhovat jako zpravodaj, aby Sněmovna schválila návrh státního rozpočtu podle usnesení rozpočtového výboru pod číslem 857/1.

Jen bych chtěl panu kolegovi Babákovi, kterého tady nevidím, vysvětlit jednu věc.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid, dámy a pánové! Posaďte se do lavic, slovo má zpravodaj, seznamuje nás s dalším postupem ve věci hlasování o státním rozpočtu. Věnujme mu pozornost.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Jeho návrh na usnesení ke státnímu rozpočtu na rok 2013 v podstatě bude nehlasovatelný z jednoho důvodu. Podle § 102 odst. 3 Sněmovna základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu schválí, to znamená, že se napřed hlasuje o návrhu rozpočtového výboru na schválení, a v případě, že schválí, tak by mohla hlasovat o doprovodných usneseních, ve kterých bodech má státní rozpočet vláda přepracovat. Ale ani tento návrh pana poslance Babáka nenavrhuje kapitoly, ve kterých by se to mělo změnit, jen všeobecně říká, že by se měly změnit podle platné rozpočtové legislativy.

To znamená můj návrh na proceduru je následující: hlasovat o usnesení rozpočtového výboru 857/1, a pokud bude přijato, je návrh pana poslance Babáka nehlasovatelný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Slyšeli jsme návrh postupu, který přednesl pan zpravodaj. Ptám se, je-li nějaká připomínka či námitka. Pokud není, prosím tedy pana zpravodaje, aby uvedl první hlasování.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Uvedu první a zatím asi i poslední hlasování, a to je: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh vlády na rozpočet roku 2013 podle usnesení rozpočtového výboru, tisk 857/1."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to je tedy návrh. Já zde mám ještě žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásila. Prosím tedy, abyste se znovu přihlásili vašimi kartami.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl pan zpravodaj Pavel Suchánek. Hlasování ponese pořadové číslo 4.

Toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro návrh přijmout usnesení, tak jak nás s ním seznámil pan zpravodaj. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování číslo 4 přítomno 152, pro 79, proti 72. Tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, znamená to tedy, že tím jsme se hlasováním vyrovnali se vším, co bylo možno hlasovat v rámci projednávání prvého čtení státního rozpočtu.

Končím projednávání tohoto bodu a končím také 48. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila v 15.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP