(15.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Paní poslankyně Ivana Levá je přihlášena k řádné přihlášce. Ale ještě faktická poznámka bude - pan poslanec Grebeníček. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Ještě jednou a krátce samozřejmě. Za prvé jsem opravdu nikoho nejmenoval. A kdybych chtěl být jízlivý, tak řeknu "potrefená husa začne kejhat". Ale ani to neudělám, dokud tady nebude výrok nezávislého soudu. Jinak vám děkuji, že jste rozšířil pohled na danou problematiku, protože i já jsem přesvědčen o tom, že to má stále ještě neuvěřitelně intenzivní a silné negativní dopady.

Jinak mluvíme o státním rozpočtu a nemohl jsem se věnovat do podrobností problému, který jste tady navodil.

Díky za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Teď tedy paní kolegyně Levá. Nevidím, že se někdo hlásí k faktické poznámce. Nehlásí se nikdo. Paní poslankyně Ivana Levá má slovo. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi skutečně krátce pohovořit na téma rozpočtu Ministerstva kultury. Nebudu ho tady rozebírat, řeknu pouze jednu větu. Skutečně tento rozpočet je velice nedostatečný, nízký. Ale chci se zmínit o jedné věci, a to jsou mzdy lidí pracujících v kultuře. Protože ne každý z nás si může pročíst celý rozpočet a všechny kapitoly do podrobnosti, dovolte mi užít asi tak pět čísel nebo pět srovnání, abyste si udělali představu, za co dnes lidi pracují v kultuře.

V Národním muzeu byla průměrná mzda v roce 2011 20 400 - drobné vynechávám. Na příští rok z 21 tisíc bude průměrná mzda 18 900. V Národním technickém muzeu, kde byla v roce 2011 průměrná mzda 22 700, nyní bude průměrná mzda 16 900. Abych nezapomněla na druhé země Koruny české. Tedy Slezsko, v Slezském muzeu v roce 2011 byla průměrná mzda 20 170, teď bude 15 600. Technické muzeum v Brně, Morava, má průměrnou mzdu 14 243 koruny. Moravská galerie v Brně měla 17 500 nebo 17 tisíc a něco, nyní bude mít 15 tisíc a něco průměrnou mzdu. Muzeum umění v Olomouci mělo v roce 2011 20 900, bude mít 17 230. To jsou špičková muzea a galerie - a teď si zkuste představit mzdu těch lidí, kteří pracují v regionálních muzeích a v regionálních galeriích. Tam mají situaci ještě daleko horší. Několik let usilovně bojují o to, aby směli do seznamu pracovníků zařadit muzejního pedagoga, aby jim pomohl, a oni měli peníze na to ho zaplatit. Domnívám se, že v současné době už jde o zneužívání nadšení vědců a jejich pracovního zanícení. Jsou to lidé s vysokým vzděláním a zůstávají na svých místech, protože svoji práci milují. Myslím si, že donekonečna se lidské dobroty a jejich nadšení nemá zneužívat. Který absolvent by dnes chtěl nastupovat s nadšením za tak nízký plat do muzea nebo do galerie?

Zamysleme se prosím nad tím, dokud ještě je čas, dokud odborníky máme. Až uběhne deset let a nedojde ke změnám a k něčemu pozitivnímu, tak se najednou probudíme a zjistíme, že nemáme nikoho, kdo by v muzeích a galeriích mohl pracovat. Prosím vás, abyste i tomuto problému věnovali maličkou, maličkou pozornost. Je to potřeba. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se, zda se někdo dále hlásí. Pan poslanec Vojtěch Filip se hlásí do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, členové vlády, paní a pánové, já budu velmi úsporný ve svém vystoupení.

V podstatě pro mě je důležité, co je obsahem zákona o státním rozpočtu. Podle toho, jak jsem si ho pročetl, seznámil se s ním, tak státní rozpočet jistě zajišťuje převod zisku bank a nadnárodních korporací do zahraničí. To bezpochyby. Zato nezajišťuje růst příjmů občanů České republiky, a tím ničí koupěschopnou poptávku. Zajišťuje přesun prostředků státu do rukou církví a náboženských společností, a to v rozporu s přáním více než 80 % občanů.

Tady si dovolím odbočit. Pan ministr financí neříkal na začátku pravdu. Pokud bych mohl říct, tak ano, zákon nebyl vrácen prezidentem republiky, byl pouze nepodepsán a po vyjití ve Sbírce zákonů bude platný. Ale u tohoto zákona nejde o platnost a nevím, jak to chce účetně pan ministr financí udělat, protože říká, že to bude účtovat proti roku 2012. Ale to není možné, protože ani k datu účinnosti není možné zaúčtovat náklady, protože náklady ponese státní rozpočet ve chvíli, kdy dojde k jednotlivým smlouvám mezi státem a jednotlivými církevními společnostmi nebo církvemi samotnými. To znamená, že dokud nebudou ty smlouvy uzavřeny - leda by byly uzavřeny 31. 12. 2012 všechny najednou, a to nevím, jak se udělá, když dodnes tady žádný seznam toho majetku Ministerstvo kultury nepředložilo -, je jasné, že výdaje státu, respektive úbytek majetku státu a výdaje, mohou být účtovány pouze proti roku 2013 a výše. To byla malá odbočka.

Je jasné, že tento zákon o státním rozpočtu zajišťuje vládu a jednotlivá ministerstva, ale nezajišťuje přenesený výkon státní správy v obcích a krajích a na jejich úkor právě zajišťuje fungování ministerstev. Je evidentní, že vláda se chce zabezpečit a občany České republiky včetně jejich samosprávy postupně ničit. Zajišťuje další chod šedé ekonomiky tento státní rozpočet a mluvili tady o tom mnozí. Nezajišťuje pracovní místa pro občany v podnicích, které vyváží.

Obecně řečeno, státní rozpočet zajišťuje prohloubení krize místo toho, aby ji řešil. Nezlobte se, pro takový státní rozpočet ruku nemohu zvednout já ani kolegové z KSČM.

Děkuji vám. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom velmi stručná reakce.

Pane poslanče Filipe, přiznám se vám, že by se mi i hodilo, kdybyste měl pravdu, protože samozřejmě že účtovat to jako jednorázovou operaci je minimálně komunikačně složité, jak vidíme sami v této rozpravě. Ale já si nemůžu pomoct, já jsem si metodiku ESA 95 nevymyslel. Jsem povinen ji respektovat. Ujišťuji vás, že i kdybychom to nezaúčtovali my, tak nám to zcela jistě zaúčtuje Eurostat. A Evropská komise by zveřejnila číslo pět, neboť by tam těch 59 miliard započítala. Lišili bychom se zcela zásadně s Eurostatem a s Evropskou komisí ve svém výkaznictví.

To, co jste říkal vy, je klasická hotovostní metodika léta běžně používaná. My jsme pro případ deficitu veřejných rozpočtů povinni účtovat v metodice akruální, což je metodika ESA 95. Já si prostě nemůžu pomoct, znovu říkám, mně by se i hodilo, kdyby to bylo tak, jak říkáte vy. Bohužel to tak není a účtujeme to jako jednorázovou operaci pro účetní období, ve kterém zákon začal platit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP