(14.10 hodin)
(pokračuje Bárta)

Sečteno podtrženo, na jedné straně ve státním rozpočtu je vata, na druhé straně máme nadhodnocené příjmy pro státní rozpočet a na třetí straně je evidentní, že systémové reformní kroky, vedoucí ke snížení především mandatorních výdajů státu, zde nejsou.

V tomto kontextu nicméně je zapotřebí říci, že kdyby pan ministr financí s námi hrál fér, a tudíž nadhodnocené kolonky státního dluhu a všeobecné pokladní správy byly zobjektivizovány, vznikl by zde prostor pro reálná prorůstová opatření v kapitole především dopravy, školství a vědy. Kupříkladu sebrat jen ze státního dluhu 5 mld. korun, kde já se domnívám stejně jako kolega Babák, že je možné škrtnout na základě zkušeností z minulých let i 15 mld. korun, tak i kdybychom udělali jen ten drobný škrt ve výši 5 mld. korun, mohli bychom kupříkladu poslat ne na výstavbu nových silnic, ale aspoň na přípravu výstavby nových silnic pro následující období alespoň potřebné 2 mld. korun pro to, abychom kupř. připravovali klíčovou dopravní tepnu, která je tak zásadní i z hlediska strategie konkurenceschopnosti předkládaných NERVem a schválených vládou České republiky ještě na jaře roku 2011, jako je právě komunikace R35, páteřní komunikace mezi Moravskoslezským, Olomouckým krajem a Hradcem Králové. Kdybychom na takovéto typy staveb poslali 2 mld. korun, zbyly by nám kupř. na zvýšení platů učitelů alespoň o tisíc korun, které by rámcově stálo něco kolem 2,9 mld. korun. Kdybychom udělali aspoň tyto dva kroky, z hlediska konkurenceschopnosti České republiky bychom udělali mnohé. Udělali bychom jasný symbol pro to, aby továrny v Moravskoslezském kraji dále nepřemýšlely o svém stěhování do Polska, udělali bychom něco pro to, abychom zastavili propad v úrovni českého regionálního školství, tedy škol základních a středních, které v porovnání se státy okolními i světovými se neustále ve své kvalitě propadají.

Řekl jsem jenom několik konkrétních příkladů, které by mohly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Řekl jsem jen několik konkrétních návodů, jak to lze učinit, pokud nebudeme podporovat lži, které obsahuje tento návrh státního rozpočtu. Proto mi dovolte v rámci prvního čtení státního rozpočtu apelovat na to, abychom se při druhém a třetím čtení neřídili jen tupou hranicí koaliční a opoziční linky, ale abychom se tady se zdravým rozumem snažili zastavit katastrofický stav české ekonomiky a českého státu v propadající se úrovni české konkurenceschopnosti, v rostoucích cenách potravin, kde dnes je čím dál tím více patrné, že ještě další zvýšení DPH povede naopak ještě více k tomu, že se vyplatí jezdit nakupovat do Německa.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. A nebojte se prosím, nebudu polemizovat s argumenty, které teď padly, dokonce ani s přiměřeností pojmů jako katastrofický stav české ekonomiky, zda skutečně odpovídá, či neodpovídá situaci. Ale rád bych přece jenom zdůraznil, že zazněla - aby nedošlo ke zmatení toho vysvětlení, které jsem učinil v začátku svého vystoupení - že zazněla zjevně nepravdivá informace, když pan poslanec Bárta řekl, že se ministr financí dopustil prohlášení, ze kterého vyplývá, že církevní restituce zvýší míru letošního zadlužení o 59 mld. Já jsem doufal, že jsem to vysvětloval dostatečně srozumitelně.

Tak tedy ještě jednou. Míra zadlužení v důsledku církevních restitucí v roce 2012 nestoupne ani o korunu, protože v roce 2012 nebudeme potřebovat ani korunu na církevní restituce. Nicméně deficit v účetní metodice ESA 95 se zvýší o 59 mld., neboť se to účetně promítne do deficitu roku 2012. Nemůže se to ale nijak promítnout do dluhu, neboť ta operace je účetní, nikoliv finanční. Prosím, abychom tomu takhle rozuměli, protože v opačném případě bychom to veřejnosti říkali špatně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak a ještě pan poslanec Vít Bárta má též faktickou poznámku. Mezitím oznamuji, že se paní místopředsedkyně Karolína Peake omlouvá ze zdravotních důvodů.

Pan kolega Vít Bárta, faktická poznámka.

 

Poslanec Vít Bárta: Já si dovolím jen fakticky připomenout to, že moje zásadní otázka byla o tom, jak dalece se ona účetní operace promítne do hodnocení, do hodnocení ratingů v rámci konkurenceschopnosti České republiky. Ta zásadní otázka nezněla o tom, jak budeme hodnoceni z hlediska ratingových společností sledujících zadlužení České republiky, a to, jak jsme ukáznění ve splácení toho dluhu. Ta zásadní otázka je, že v žebříčcích konkurenceschopnosti, tedy toho, jak se vyplatí v Čechách investovat, jsme se jenom za poslední rok propadli z 55. na 60. místo. A zásadní otázka je, jak Světové ekonomické fórum stejně jako MID žebříček a celá řada dalších budou tuto účetní operaci zvažovat a počítat v rámci našeho celkového zadlužení meziročně z hlediska konkurenceschopnosti České republiky. To byl můj dotaz.

Stejně tak připomínám, že situace dle mého názoru je oprávněně pojmenovatelná jako katastrofická, protože jestliže v současné situaci lidé neutrácejí peníze, ceny rostou a příští rok bude ještě hůře v kontextu evropské situace, je zapotřebí si jednoznačně přiznat, že pro občany České republiky je tato situace v hospodářství státu opravdu katastrofická.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Odpověď zní jedině: Tato účetní operace se do ratingového hodnocení České republiky nepromítne nijak. Ratingové agentury tomu rozumějí, některým z vás to prostě nevysvětlím, kdybych se rozkrájel. Mám asi špatné vysvětlovací schopnosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím je přihlášen pan poslanec Petr Braný, po něm je pan kolega Petr Hulinský.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, Karel Čapek napsal: "Stát si vytvořili lidé pro svoji potřebu." A návrh zákona o státním rozpočtu patří každý rok k nejdůležitějším zákonům státu. Je totiž výrazem hospodářských a sociálních záměrů státu na příští rok, neboť fakticky formuluje a finančně zajišťuje hospodářskou a sociální politiku vlády na příští rok, její hlavní úkoly a priority.

Můžeme si říct, že navržený státní rozpočet je v zájmu většiny občanů České republiky? No, odpověď už zde v některých vystoupeních zazněla, že ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP