(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v obecné rozpravě k prvnímu čtení státního rozpočtu, ke sněmovnímu tisku 857. Před přestávkou bylo přerušeno slovo pana poslance Víta Bárty, dostane tedy slovo jako první. Alespoň tak jsem dostala informaci od pana místopředsedy Zaorálka, že vaše vystoupení bylo přerušeno a bylo vám oznámeno, že budete tím, kdo bude první pokračovat.

Teď faktická poznámka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, domnívám se, že nemůžeme postupovat v dalším projednávání, protože zde není přítomen nikdo z vlády. Takže dokud nebude zde aspoň jeden zástupce vlády, tak nemůžeme pokračovat v jednání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Poprosím Kancelář Sněmovny, aby zařídila, aby sem někdo přišel. Do té doby tedy vás poprosím o shovívavost.

Vyhlašuji přestávku a věřím, že je pouze na pět minut, že ve 14 hodin 5 minut budeme moci pokračovat a že tady bude zástupce vlády.

 

(Jednání přerušeno od 14. 02 do 14.05 hodin.)

 

Budeme pokračovat, kolegyně a kolegové. Prosím nyní o slovo pana poslance Víta Bártu.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolím si ve svém druhém vystoupení se omezit jenom na konkrétní položky v předkládaném návrhu státního rozpočtu.

Nejprve mi dovolte se podívat na otázku úspor. Státní rozpočet ještě na jaře tohoto roku po úvahách pro rok 2013 v koaličních debatách počítal s jasnými úsporami na státních agendách. Na jaře tohoto roku vznikla zcela jasná strategie šetřit v příštím roce. Velmi dobře si pamatuji, při koaličním jednání byla ambice alespoň 2,5 miliardy na agendách v roce 2013 a potom pro další roky úspory zvyšovat. Ze současného návrhu státního rozpočtu nevyplývá, že by nějaké ministerstvo nebo vláda jako celek měly pro příští rok plánovanou zásadní úsporu na svém vlastním fungování, na provozu státu, na omezování byrokracie. Je to přitom velká příležitost, která byla deklarovaná touto vládou, kde si tato vláda dala dokonce jasné úkoly. Místopředsedkyně vlády měla do konce září předložit konkrétní návrhy, jak spořit, tudíž mohl být prostor pro to, aby tyto úspory byly promítnuty do dnes projednávaného návrhu státního rozpočtu.

Podobná věc je v otázce Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví mělo dlouhodobě podle koaliční smlouvy za úkol provádět pětapůlmiliardové každoroční škrty ve vnitřních úsporách, především v kvalitě tendrování, v transparentnosti výběrových řízení a mimo jiné při zavádění nadstandardu. Nadstandard je opětně odložen. Úspory i v rámci experimentálního fungování nadstandardu nejsou ani ve výši než tuším 200 milionů korun a úspory v řádu miliard ve zdravotnictví dnes skončily akorát tím, že krizový štáb nemocnic odmítá podepisovat smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a místo transparentního a jasného jednání Ministerstva zdravotnictví o potřebných úsporách ve zdravotnictví můžeme očekávat, že současné netransparentní jednání o nových smlouvách skončí jedině karambolem, zhoršením péče, nestabilitou, a tudíž spíše zvýšením než snížením reálných nákladů ve zdravotnictví.

Nicméně když se podíváme na státní rozpočet, máme tu i oblíbené kolonky, které neustále opakují svůj příběh z minulosti, jako je kapitola státního dluhu a všeobecná pokladní správa. Je zapotřebí připomenout, že tak jak i zde předřečníci hovořili především o nadhodnocení výdajů, jinými slovy řečeno vatě v kolonce kapitola státního dluhu a všeobecná pokladní správa, tak názor těchto předřečníků sdílím. Podotýkám, že se jedná o každoroční aktivitu, každoroční postup ministra financí tyto kolonky mít nadhodnocené, potom během roku z nich krýt různé nepředvídané finanční operace, které je zapotřebí učinit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP