(11.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A druhá věc, pokud jde o tu brzdu k zadlužování. Já se jenom ptám, když je to takový cíl pravice do Ústavy dát pojistku proti zadlužování, tak proč s tím přicházíte na konci volebního období v situaci, kdy tušíte, že už tady asi pravicová vláda pokračovat nebude, možná čtyři, osm let. Vy vlastně chcete jenom zkomplikovat situaci příští vládě, která bude muset napravovat vaše chyby. Pokud to je váš principiální návrh, měli jste ho schválit na začátku funkčního období a ne až teď.

A pan poslanec Laudát je z Prahy. Praha má dluh 25 mld. korun, to je víc než polovina všech dluhů, které mají dohromady všechny kraje v České republice. Praha je nejvíc zadlužený kraj v naší zemi. Nejvíc zadlužený - 25 mld. korun! Celou dobu tam vládne pravice. Proč jste to zadlužování, pane poslanče, aspoň v té pravicové Praze nezabránili a neomezili? Já se ptám proč!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pan poslanec se zase hlásí s faktickou. Takže znova dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Vládla také v době, kdy vznikaly tyto dluhy, koalice, velká koalice ODS a sociální demokracie. (Ohlas v sále.) To za prvé. Za druhé, sociální demokracie - váš bývalý předseda byl šéfem financí v Praze.(Ohlas.)

A za další. Pravice vám nechce komplikovat život, ten život vám, tentokrát musím říct zaplať pánbůh, bude komplikovat Evropská unie, která právě chce, aby jednotlivé státy do svých ústav anebo zákonů daly dluhové brzdy a fiskální zodpovědnost.

Jenom ještě k tomu předchozímu povídání. Prosím, aby pan Sobotka tady nedeklaroval cíle této vlády, protože priorita a pak dlouho nic je fiskální stabilizace, snížení rizika dluhové pasti České republiky. Říkám to znova - fiskální stabilizace, cílová brzda tak, abychom se nedostali do situace Řecka, aby ta děcka, která sedí tamhle na balkóně, nemusela platit vaše dluhy a naše dluhy. To je cíl priorita, to ostatní je potom o patro níž anebo někdy i o dvě o tři patra níž. Tak to tady nevykládejte.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady mám Petra Hulinského, přihlášeného do rozpravy s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Hulinský: Když tady zazněla slova na bývalého náměstka primátora pana Paroubka, chtěl bych říct, že těch dluhů, které si vzalo hlavní město Praha na investice za jeho působení, když byla sociální demokracie v koalici s ODS, ve které byl i pan kolega Laudát v té době v zastupitelstvu, to znamená naprosto rukou společnou, protože v té době byl člen ODS a zastupitel hlavního města Prahy za ODS, tak jich nebylo tolik, jako jich je v poslední době.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, např. v letošním roce si hlavní město Praha půjčilo buď samo, nebo prostřednictvím společností 10 mld. korun. 10 mld. korun, které se objeví v dluhové službě na příští rok. Příští rok si půjčí minimálně dalších 5 mld. korun. To znamená, když se budeme bavit o rozpočtu roku 2013, tak se budeme už bavit ne o částce 25 mld., ale o částce 40 mld. korun. To jenom abychom věděli, jakým způsobem nyní pravicová Praha hospodaří.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Urban se hlásí o slovo, tedy fakticky na dvě minuty. Prosím, tak to pustím.

 

Poslanec Milan Urban: Stačí dvě minuty. Kolegyně, kolegové, ještě v klidu. Vy mluvíte o tom, že ten rozpočet nebrání růstu, že ho dokonce podporuje a že tady existuje nějaká koncepce. Já myslím, že my nemůžeme v České republice chtít nic jiného než vzdělanostní ekonomiku, která bude podporovat zpracovatelský průmysl a služby s vysokou přidanou hodnotou. K tomu, aby to tak bylo, tak nejenom že musíme mít nějaký plán konkurenceschopnosti, ale musíme také každý den tuto snahu, tuto vizi odpracovat. V tom rozpočtu není nic o tom, že bychom podporovali technické školství výrazným způsobem, bez kterého se do budoucna neobejdeme. Není tam nic mimořádného o vývoji, výzkumu, o inovacích, které mohou garantovat nějakou solidní budoucnost. Není tam nic mimořádného o podpoře exportu mimo Evropskou unii. Sami říkáte, že jsme na ní příliš závislí. To neznamená nevyvážet tam tolik, kolik vyvážíme, ale musíme se poohlédnout mimo Evropu, tedy diverzifikovat náš zahraniční obchod, kdy export je tahounem růstu, a bude to tak, doufám, i do budoucna. Musíme se podívat do Brazílie, Indie, Ruska, Číny a dalších zemí po světě, které dynamicky rostou, a pokusit se tam uchytit se svými produkty.

Tedy tento rozpočet nemluví o ničem takovém, o něčem, co by kopírovalo nějakou hospodářskou strategii. A je to proto, protože ta hospodářská strategie není, není tady energetická koncepce, není tady žádná koncepce dopravy, která je brzdou růstu konkurenceschopnosti. A tak bychom mohli pokračovat. Tedy je to nějaký škrtací, udržovací rozpočet, který je navíc zatížen výdaji na restituce, a tedy je to rozpočet, který můžeme hodit do koše. Až se na něj bude dívat historie, tak opravdu to není rozpočet, který by nějakým způsobem posílil možnosti růstu životní úrovně v České republice, tedy růstu ekonomiky. A já myslím, že se určitě s tímto rozpočtem nemáte čím chlubit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a ještě pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já myslím, že bychom tady neměli lhát o podobě tohoto rozpočtu. Pan poslanec Laudát řekl, že cílem vlády je fiskální stabilizace. Ale cílem vlády není fiskální stabilizace! Kdyby byla cílem vlády fiskální stabilizace, tak by přece neprováděla předražené církevní restituce. Kdyby cílem vlády byla fiskální stabilizace, tak by přece nešla do privatizace důchodového systému a nepřišla by v příštím roce jenom díky tomu o 6 mld. korun. Prostě cílem tohoto rozpočtu není fiskální stabilizace. Cílem politiky, kterou tento rozpočet představuje, je dále podlomit příjmy veřejného sektoru a připravit veřejné služby k jejich privatizaci. To je přece výsledek politiky pravice, tak jak ji vidíme tady těch šest let. Začalo to snížením daní pro firmy a ty nejbohatší v roce 2007 a končí to dnes, kdy na většinu veřejných činností státu a veřejných služeb je málo peněz a připravuje se jejich privatizace.

A poslední poznámka. Já bych rád požádal všechny pravicové poslance, aby už tady nepoužívali frázi o zadlužování dětí. Pravice tady vládne šest let. Od té doby se zdvojnásobil veřejný dluh České republiky. Zdvojnásobil se veřejný dluh České republiky za poslední období, kdy tady vládnou pravicové strany. Vy nemáte žádné právo tady mluvit o nezadlužování našich dětí! Vy už jste je zadlužili, zdvojnásobili jste veřejný dluh státu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a můžeme se vrátit k řádnému... Rozprava bude pokračovat vystoupením pana poslance Jiřího Dolejše.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM. Jsem rád, že jste si mezitím vysvětlili vaše společné či oddělené dluhy jak v Praze, tak v tomto státě, protože já si myslím, že bychom se skutečně měli zaměřit na současnost a na budoucnost.

Pokud jde o tu současnost, tak vláda samozřejmě sluje vládou rozpočtové odpovědnosti, ale měla dva roky na to, aby to dokázala. Koneckonců vychází ze zdrojů vlád předešlých, tedy vlád pánů Topolánka a Fischera, a tudíž tady máme jistý etalon praxe, co tedy znamená ona pravicová škola pokrokových zkušeností, která samozřejmě dnes moderněji sluje best praxis. Tím výsledkem je, že ano, v této zemi pokračuje velký flám, ale velký flám pouze pro někoho. A všechny ekonomické i sociální údaje potvrzují, že většina obyvatelstva má výš do žlabu, než když jste k vládě vy přistoupili. A to je to základní kritérium, protože slibovat těšínská jablíčka, že za dvacet let, až se uvolní spontaneita trhu, až se zbavíte knuty Bruselu a jiných deformátorů, kteří vaše dokonalé teoretické představy deformují, tak že přijde ráj, tak to jsou opravdu těšínská jablíčka, protože všude na světě musí vládnout praktická politika a ta zahrnuje i aktivní a odpovědný přístup státu k hospodářské a tedy i fiskální politice.***
Přihlásit/registrovat se do ISP