(11.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Včera Ústavní soud jasně řekl, že aktivní politika zaměstnanosti má smysl. Včera Ústavní soud jasně řekl, že ji nemůžete nahradit nucenými pracemi, že ji nemůžete nahradit veřejnou službou, že právě pro aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných je tady aktivní politika zaměstnanosti, která nemůže spočívat v tom, že je oblečete do mundúru a chováte se k dlouhodobě nezaměstnaným, anebo dokonce ke krátkodobě nezaměstnaným jako k trestancům, kteří se provinili tím, že přišli o práci, ačkoliv si předtím platili nemocenské a zdravotní pojištění a platili daně, když byli zaměstnaní. Prostě aktivní politika zaměstnanosti má smysl. Veřejná služba to byla mrtvá cesta, slepá ulička, tou už Česká republika jít nemůže. A to, že vy neustále každý rok snižujete peníze na aktivní politiku zaměstnanosti, tak současně přiléváte olej do ohně sociálních a rasových konfliktů v celé řadě míst České republiky! Tohle je důsledek škrtů i v tom rozpočtu, který teď tady projednáváme.

A já se ptám, proč vláda rezignovala na využívání evropských peněz. Proč se krátí na příjmech i výdajích položky, které byly původně naplánovány na utracení peněz z evropských fondů? Znamená to, že tato vláda už jasně řekla "Milí občané, ty peníze propadnou. Milí občané, nevytvoříme stovky a tisíce pracovních míst, protože my ty prostředky z Unie nedokážeme vyčerpat.". To je sdělení, které vláda posílá tímto rozpočtem.

A úplně poslední věc, která souvisí s politikou vlády. Vláda schválila ústavní zákon, který má zastavit zadlužování. Poslala ho sem do Poslanecké sněmovny. Úžasná věc! Po šesti letech vlády pravice se pravicová vláda rozhodla, že skončí se zadlužováním, které tady do té doby provozovala. Jenom za poslední dva roky jste nasekali 250 miliard korun nového veřejného dluhu. Za dva roky 250 miliard veřejného dluhu! A teď sem posíláte zákon, který má příštím vládám zabránit, aby měly schodkové rozpočty. A já se tedy ptám: Jaká bude hranice veřejného dluhu na konci příštího roku? Kolik procent HDP to bude? Bude to 43, 44 nebo to bude 45 % hrubého domácího produktu? A neměl by se náhodou už začít aktivizovat ten váš zákon o zastavení zadlužování? Ta ústavní novela? Proč ji předkládáte až na konci volebního období? Nepředkládáte ji náhodou proto, že jste se celou dobu zadlužovali a tahle věc by vám v tom bránila? Nepředkládáte ji proto, abyste házeli klacky pod nohy vládě, která přijde po vás a bude muset tohle všechno tady napravit v naší zemi, co vy jste svojí politikou způsobili?

Ptám se ministra financí, který tady není, a ptám se i předsedy vlády, který tady není, asi ho nezajímá rozprava o rozpočtu - tak se jich ptám, jaký bude veřejný dluh na konci příštího roku. Co navrhujete v zákoně, v novele Ústavy, která se týká zadlužování? Neměli byste se náhodou chovat podle vlastního návrhu, který jste předložili? Neměli byste například snížit platy vládě za to, že takovýmto způsobem zadlužila naši zemi? Co to bude znamenat pro příští vládu, ty dluhy, které tato vláda příští rok vyrobí? Ony nepomohou zaměstnanosti. Dluhy, které vyrobíte příští rok, nepodpoří hospodářský růst, ale budou se mít dobře důchodové fondy a provedete církevní restituce. To je priorita tohoto rozpočtu.

Myslím, že tento rozpočet by neměl být nazýván státním rozpočtem. Je to prostě rozpočet o přerozdělení finančních prostředků ve prospěch privátních důchodových fondů, ve prospěch finančního kapitálu a ve prospěch církví. To je podstata této podoby státního rozpočtu. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď jsou zde dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec David Šeich, poté pan poslanec František Laudát. Faktická poznámka.

 

Poslanec David Šeich: Po diskusích s mnoha tisíci podnikateli a živnostníky musím panu předsedovi Sobotkovi prostřednictvím paní předsedající říci věc, kterou nikdy nepochopí - že žádná vláda není schopná zajistit hospodářskou recesi, hospodářskou krizi nebo hospodářský růst. A žádná vláda není schopna zajistit lidem práci. To jsou jenom podniky a živnostníci a ta vláda jim v tom může nekomplikovat podmínky. Důkazem toho, jasným důkazem - proto je aktivní politika zaměstnanosti až tím posledním nástrojem samozřejmě -, ale jasným důkazem toho je, že i za vlád sociální demokracie a za opatření, která realizovaly, mohl být hospodářský růst.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě faktická byla pan poslanec Laudát, to tady mám napsané. Teď ale vidím pana poslance Urbana.

 

Poslanec Milan Urban: Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdyby to tak bylo, jak říkal můj předřečník, tak bychom skutečně nemuseli asi mít žádné vlády. Nebylo by potřeba, aby tady byly nějaké koalice, aby tady byly volby, protože by to běželo nějakým samovolným způsobem. Ono to tak není. Je na to jeden velký důkaz.

Podívejte se v současné situaci okolo České republiky. Podívejte se do Maďarska, podívejte se do Polska, podívejte se, kam chcete. Oni na tom jsou mnohem lépe než Česká republika, přestože na tom byly mnohem hůře. A myslím si, že to je absolutní důkaz toho, že vlády v těchto zemích, přestože je nemusíme považovat za úplně optimální, za nejlepší na světě, tak přesto to dělají lépe než ta česká vláda. Podívejte se a zeptejte se těch průmyslníků, o kterých mluvíte, jak je na tom ten, který táhne českou ekonomiku, tedy český průmysl, který tvoří 32 % hrubého domácího produktu. Je na tom velmi špatně. A je to také díky velmi nekorektním a špatným krokům této vlády, díky špatným rozhodnutím této vlády. Každá rozumná vláda bude mít hospodářskou politiku. Vaše vláda nemá žádnou hospodářskou politiku! Podle toho vypadají rozpočty, podle toho vypadá realita. Každá jiná vláda, která přijde, už snad nemůže být horší. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď vidím pana poslance Laudáta, pak pan poslanec Bureš. Prosím, pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Pane předsedající, dámy a pánové, jen několik poznámek.

Za prvé to, co tady říkal pan předseda Sobotka. Myslím si, že to byli zejména sociální demokraté, kdo se chytal za břicho smíchy, když kdysi Václav Klaus v polovině 90. let navrhoval, aby se kodifikovala jakási dluhová brzda, nebo řekněmež ne zadlužování, ne deficity, do Ústavy. Myslím, že vy jste se smáli. To jenom tak. Škoda, že už to tenkrát nebylo, protože bychom si možná leccos ušetřili zejména z období vlád sociální demokracie. To za prvé.

Za druhé. Proboha, ať už někdo existuje v sociální demokracii, kdo bude vůbec vědět, co se děje v evropských zemích, v evropské ekonomice, jak fungují hospodářské cykly! Jenom bych připomněl, když tak kolega Rykala vám to řekne, jestliže se podíváte na statistiky, protože jsme to viděli při jednání rozpočtového výboru v Dánsku, když se podíváte na statistiky, tak ten cyklus, ta krize funguje nezávisle. Respektive vládní opatření, fiskální balíčky a já nevím co všechno prorůstové to ovlivňují v současné době tak minimálně, kopíruje česká ekonomika země Evropské unie bohaté, chudé. Je tam prostě rozptyl jedno procento zhruba, ať tam vládnou socialisté, dělají výrazně socialistickou politiku, nebo tam vládnou pravicové vlády. Pro boha živého, tak ať se už váš pan předseda někdy vypraví někam nebo si sežene data!

Chápu populismus, protože v Dánsku se také hádají o nějaké zlomky procenta, že zvednou daně, protože jim zkrachovaly jejich nápady na tučnou daň. A samozřejmě že opozice do toho buší jako do zásadního tématu. Ale já bych strašně i pro klid a budoucnost této země přivítal, kdyby aspoň někdo byl v sociální demokracii, kdo bude ten rozpočet kritizovat. Kdybych byl v opozici, tak ho roztrhám možná taky, ale z úplně jiných pozic, protože bych říkal, co tam je navíc a co tam chybí. Ale ne takové univerzální politické plkání, jaké tady zatím předvádíte.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Bureš je teď přihlášený. Pak pan poslanec Sobotka fakticky. Budu to měřit. Prosím.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Pane místopředsedo, ani nemusíte, budu velmi stručný.

Dámy a pánové, z projevu pana předsedy Sobotky jsem si odnesl jedno zajímavé a můžu říct ne nepříjemné zjištění. Pan předseda Sobotka počítá s tím, že tato vláda vydrží do konce volebního období této Sněmovny.

Děkuji. (Pobavení v lavicích.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Pan poslanec Sobotka nyní, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Jsem rád, že jsem dodal aspoň trošku sebedůvěry vládním řadám, protože ta debata je smutná, návrh rozpočtu je tristní. Tak alespoň trošku je naděje pro vládní koalici, že možná volby budou až v roce 2014.

Ale chci říct především - je jasné, že naše ekonomika kopíruje to, co se děje v Evropě. Ale jak je tedy možné, že v letošním roce naše země je v recesi a všechny okolní státy rostou? Já také vnímám to, že v Evropě je zpomalení. Ale my jsme si to zpomalení sami urychlili vlastními chybami v rozpočtové a daňové politice. V tom je ten problém. Kdyby česká ekonomika jenom kopírovala to, co se děje v Německu nebo na Slovensku, tak jsme letos měli slušný dvouprocentní ekonomický růst a asi by vláda nepodléhala takové kritice, jaké tady teď musí čelit v souvislosti s rozpočtem. To je první věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP