Začátek schůze Poslanecké sněmovny
28. listopadu 2012 v 10.03 hodin
Přítomno: 158 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 79 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve středu 21. listopadu 2012.

Prosím nejprve, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Také vás žádám, abyste mi oznámili, kdo máte kartu náhradní. Zatím tedy oznamuji: pan poslanec Jeroným Tejc - náhradní karta číslo 9, paní poslankyně Ivana Levá - náhradní karta číslo 10, pan poslanec Jaroslav Krupka - náhradní karta číslo 11, pan kolega Miroslav Kalousek - náhradní karta číslo 8, pan poslanec Václav Votava - náhradní karta číslo 6.

Dámy a pánové, chtěla bych mezi námi přivítat novou členku vlády paní ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou. Přeji jí, aby úkol, který na sebe vzala, splnila ke své největší spokojenosti. (Potlesk.)

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, aby to byli pan poslanec David Kádner a paní poslankyně Lenka Kohoutová. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na stanovení ověřovatelů.

Pokud nemá, zahajuji hlasování číslo 1. Táži se, kdo je pro to, aby se ověřovateli schůze stali pan poslanec David Kádner a paní poslankyně Lenka Kohoutová. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přítomno 126, pro 107, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tedy konstatuji, že jsme ověřovateli 48. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Davida Kádnera a paní poslankyni Lenku Kohoutovou.

 

Nyní k omluvám. Z dnešního jednání se omlouvají z poslanců: Vojtěch Adam - osobní důvody, Walter Bartoš - zahraniční cesta, Zdeněk Boháč - zahraniční cesta. Jan Farský - osobní důvody, Petr Gazdík - zahraniční cesta, Michal Hašek - pracovní důvody, Miroslav Jeník - zahraniční cesta, Lenka Kohoutová - z odpoledního jednání pro pracovní důvody, Kateřina Konečná - zahraniční cesta, Pavel Kováčik - zahraniční cesta, Vladimíra Lesenská taktéž, Pavol Lukša taktéž, Václav Mencl také, Vít Němeček - osobní důvody, Josef Novotný starší - zahraniční cesta, totéž Jiří Oliva, totéž Miroslav Opálka, také Jiří Papež, osobní důvody - Jiří Paroubek, Adam Rykala - zdravotní důvody, Antonín Seďa - zahraniční cesta, Ladislav Skopal - zahraniční cesta, Pavel Staněk - zdravotní důvody, Bořivoj Šarapatka - zahraniční cesta, Ladislav Šincl - zahraniční cesta, Jiří Štětina - zdravotní důvody, Milan Šťovíček - zahraniční cesta, také Tomáš Úlehla, také Martin Vacek a také Václav Zemek. Pan poslanec Pavel Drobil se omlouvá ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají pan ministr Petr Bendl pro zahraniční cestu a taktéž pan ministr Martin Kuba pro zahraniční cestu. To byly omluvy.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 48. schůze. Návrh je uveden na pozvánce a jenom připomenu, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze.

Pan kolega Koníček se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, mám osobně pochybnosti o tom, zda vůbec dneska můžeme projednávat sněmovní tisk 857, a proto vás prosím o případné stanovisko k mým pochybnostem.

Podle § 89 návrh zákona se může projednávat až po uplynutí deseti dnů, které - prostě sněmovní tisk 857 může být zařazen až v sobotu po 16. hodině podle § 89. Nikde jsem v jednacím řádu nenašel nějaké omezení, že se tento paragraf nevztahuje na rozpočet, protože jednací řád pamatuje na zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a ve svém § 100a v odstavci 3 říká, že ten § 89 se nepoužije pro tento stav. Ale u rozpočtu žádné takové omezení není.

Já se tedy ptám, jestli už uplynula ta zákonná lhůta od předložení tisku 857.

Chápal bych, kdyby byl nový návrh rozpočtu předložen jako sněmovní tisk 812/2, protože tisk 812 jsme vrátili k přepracování, tak potom by byla zákonná lhůta pouze jeden den. Ale pokud byl předložen nový tisk 857, tak je podle mě a § 89 zákonná lhůta 10 dní.

Děkuji za vysvětlení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl dotaz pana poslance Koníčka. Pan poslanec byl informován již legislativou o tom, a já to teď zopakuji pro Poslaneckou sněmovnu, že jednací řád má zvláštní část třináctou, která se vztahuje k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Podle této části, tedy podle části třinácté od § 101 a dále postupujeme. Navíc dodávám, že byl schválen harmonogram projednávání státního rozpočtu a ten schválila Poslanecká sněmovna.

Tuto informaci dostal pan kolega Koníček, přesto je legitimní, že svůj dotaz vznesl před Sněmovnou, a já na něj takto odpovídám.

 

Nyní tedy je před námi hlasování o návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které bude mít pořadové číslo 2. Ještě přivolám naše kolegy do jednacího sálu, pokud tu již nejsou všichni, a zahájím hlasování. Bude mít pořadové číslo 2. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP