(12.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

Mě nikdo nemůže podezřívat z toho, že bych snad souhlasil s Radkem Johnem v jediné věci a v názoru na Ministerstvo vnitra a na politiku bezpečnosti. My jsme se tisíckrát utkali v různých diskusních pořadech jako ministr vnitra a stínový ministr vnitra a já jsem mnohokrát opakoval, že s názory a návrhy Radka Johna nesouhlasím. Ale mluvit o nekompetentnosti od těch, kteří Radka Johna prosadili do čela tohoto výboru, je absurdní! O to víc absurdní, když si uvědomím, že pan ministr Kalousek zodpovědný za TOP 09, tehdy za KDU-ČSL, prosadil do čela Ministerstva obrany paní Parkanovou a nyní paní Hanákovou do čela Ministerstva kultury! (Bouřlivý potlesk a provolání v levé části sálu.) Skutečně, od vás hovory o nekompetentnosti opravdu sedí!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - paní kolegyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předně bych doporučovala panu předsedovi klubu TOP 09 Gazdíkovi, aby si našel nějakou hezčí mluvčí, než je pan ministr Kalousek. To za prvé. (Pobavení a potlesk, zejména v levé části sálu.)

Za druhé. Ráda bych zde zdůraznila, že o tom, že si přeje změnu ve výborech, tady mluvil ministr financí. Ten ministr financí, který také řekl, že si přeje změnu na postup policejního prezidenta, a ta změna se také stala. Naprosto nedemokraticky. Prostě rozhodl se, že odstíhá policejního prezidenta! (Potlesk opozice.) Takového máme tady ministra financí!

A když už se tady bavíme o odborné způsobilosti, tak, dámy a pánové, já jsem především přesvědčena, že jakoukoliv odbornou způsobilost postrádá pan Kalousek pro to, aby vedl resort Ministerstva financí. A to je daleko větší průšvih pro celý národ! (Bouřlivý potlesk poslanců VV i poslanců v levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka... Ale moment, já se musím zeptat - pan kolega Korte chtěl faktickou poznámku, nebo řádnou? (Faktickou.) Pokud faktickou, máte přednost. Poté byl přihlášen pan kolega Gazdík. (Námitky v sále k pořadí řečníků.) Rozumím tomu dobře, že pan místopředseda Zaorálek dal přednost...

 

Poslanec Daniel Korte: Dámy a pánové, pan John se projevil jako totálně neschopný ministr vnitra. Za tuto svoji neschopnost byl odměněn funkcí. Já jsem proti tomu protestoval, já jsem pro pana Johna nehlasoval, ale to bylo všechno, co mohu jako prostý člen výboru udělat. Jednání, způsob řízení bezpečnostního výboru pak předčil veškerá očekávání. Jednání bylo naprosto nekoncepční, chaotické, manipulativní. Pan John prokázal, že by nebyl schopen uřídit ani volský potah. (Oživení v sále.)

V neposlední řadě asistent pana Johna je jakýsi pan Moroz. Už jenom to jméno. (Smích v pravé části sálu.) Pan Moroz je člověk, osoba, jíž byla odepřena bezpečnostní prověrka. Dámy a pánové, pan John jakožto člen výboru pro bezpečnost, pan John jakožto člen stálé komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů představuje bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď faktická poznámka - pan kolega Gazdík, poté pan místopředseda Zaorálek.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně Klasnová prostřednictvím paní předsedající, já za sebe žádného tiskového mluvčího nepotřebuji. Já nejsem jako váš manžel, který si založí firmu, stranosektu, která jako svého mluvčího a předsedu si vybere Radka Johna, aby zakryl sám sebe. Já to skutečně nepotřebuji, ale děkuji za inspiraci.

K odpovědi panu předsedovi Sobotkovi. Pan předseda Sobotka se tady ptal na to, proč by neměl zůstat pan John členem mandátového a imunitního výboru a proč jsme to navrhli. Pan předseda Sobotka jako předseda mandátového a imunitního výboru jistě ví, že tento výbor dochází ke skutečnostem, které jsou utajené, kde zkoumá policejní spisy, které se dostávají jenom k členům tohoto výboru, k nikomu jinému, a přednedávnem pan John oznámil, že kromě své funkce poslance chce také pracovat dále jako investigativní novinář pro jednu soukromou televizi. Já neznám pregnantnější spojení byznysu, politiky a novinařiny a médií. Považuji to za naprosto neslučitelné, a protože se pan John může tímto způsobem dostávat k policejním spisům a pak o nich mluvit někde na veřejnosti, o čemž už máme pochybnosti, že se tak děje a dělo u různých případů, tak proto jej navrhujeme odvolat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan místopředseda Zaorálek. (Nepřeje si.) Vy chcete s řádnou přihláškou? Ne. Takže další faktické poznámky. Prosím, abych na nikoho nezapomněla, ještě se hlásil pan kolega John. Vy jste chtěl s řádnou, nebo s faktickou poznámkou? S řádnou. Takže teď faktické. Pan kolega Bárta, Koskuba, Sobotka Bohuslav - v tomto pořadí.

 

Poslanec Vít Bárta: Dámy a pánové, o tom, jak se řídí bezpečnostní výbor, doporučuji všem se podívat na přímý přenos z bezpečnostního výboru, který řídil Radek John a kde Miroslav Kalousek nedokázal vysvětlit, proč provádí nátlak na policejního prezidenta. Vřele doporučuji, abyste se na tento záznam znova podívali a zhodnotili, proč se nyní děje to, co se děje. Mimochodem děje se přesně to, co tady od léta říkáme. Děje se to, že bylo zapotřebí nahradit policejního prezidenta. Děje se to, že je zapotřebí umlčet všechny strany, všechny snahy o to, aby se tady policie hezky zpátky zašpuntovala. (Potlesk poslanců VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan poslanec Koskuba. Poté pan poslanec Sobotka, potom pan kolega Štětina. Prosím.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, před drahným časem na jednání zdravotního výboru mě pan poslanec Úlehla nabízel igelitku poté, co jsem konstatoval, že jednání opouštím proto, že se mi chce zvracet. (Pobavení.) Uteklo jeden a půl roku. Já se přiznávám, že jste právě dospěli do naprosto stejné situace. A já se za to vůbec nestydím a říkám to zde se vší zodpovědností.

Paní předsedkyně, vy jste na začátku tohoto jednacího dne schůze sama zažila, jak nám umíte každý den měnit program, jak si umíte naprosto s neobolševickou arogancí prosadit svoje! Jednací řád to umožňuje. Můžeme protestovat, ale musíme se s tím smířit. Nyní však zde poslouchám debatu k problému, který s veškerou úctou k vám všem vlastně ani ve své podstatě není můj. Já zde poslouchám kolegu Gazdíka, který najednou v panu poslanci Johnovi vidí bezpečnostní nebezpečí, ale přitom zde velice trpělivě a dlouho ho toleroval ve funkci vicepremiéra! K tomu byl dobrý. Stejně jako vám byl dobrý hlas vašeho kolegy, kterého jste ve středu přijali s poslaneckým slibem, a poté co vaším hlasem prošly daňové balíčky, církevní restituce, najednou na něj plivete, že je odsouzen na šest let! (Potlesk v levé části sálu.) Mě překvapuje, že ve středu ten šestiletý trest vám nesmrděl!

Paní předsedkyně, já se omlouvám. Já jsem to zde naznačil ve středu. Mně z této Sněmovny z části jejích kolegů je naprosto špatně. Já se skutečně za ně stydím a jsem dokonce rád, že i vy jste zrušila svou kandidaturu na prezidenta republiky. Děkuji vám. (Potlesk zejména poslanců ČSSD a VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní faktická poznámka - pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já jsem poslouchal velmi pozorně zdůvodnění pana poslance Gazdíka, jaké jsou důvody, které je vedou k tomu, aby navrhli vyřazení poslance Johna z mandátového a imunitního výboru. Já tam prostě žádné důvody v jeho vysvětlení nevidím! Přece uvádět jako důvod to, že poslanec John se rozhodl působit částečně jako novinář - vždyť přece řada lidí tady má ještě vedle poslanecké činnosti nějakou jinou vedlejší aktivitu. Já neříkám, že to schvaluji, ale prostě to je realita a zatím jsme na základě těchto vedlejších aktivit žádné jiné změny ve výborech nedělali. To je první věc.

Druhá věc. Samozřejmě že poslanci, kteří se na půdě mandátového a imunitního výboru seznamují se skutečnostmi, které nejsou veřejné, jsou například součástí trestního spisu, jsou pod sankcí. Ta sankce je dána trestním zákonem. To nesouvisí s tím, jestli jsme poslanci, jestli jsme novináři, advokáti, cokoliv jiného. Každý člen mandátového a imunitního výboru bez ohledu na své občanské povolání a na své aktivity je vázán zákonem a nesmí zveřejňovat skutečnosti, které jsou předmětem trestního spisu. Na to koneckonců výbor opakovaně upozornila i Policie ČR, takže tohle nelze uvádět jako jakýkoliv relevantní argument.

A pokud jde o novinařinu, vždyť přece v této zemi je vcelku obvyklé, že politici píšou paměti. Řada politiků píše paměti ještě mnohem dříve, než odejde z politiky, to znamená, píše paměti v průběhu své politické aktivity. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP