(11.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To si myslím, že je také v pořádku, protože poslanci by podle mého názoru měli v Poslanecké sněmovně působit v klubech stran, za které byli zvoleni, a neměli by se tady volně pohybovat po půdě Poslanecké sněmovny a vytvářet nové politické strany, které nedostaly žádný mandát od voličů. A jestliže se poslanec rozhodne, že svoji stranu opustí, založí nějakou úplně novou, originální politickou stranu, tak podle mého názoru ztrácí nárok na to, aby svoji původní politickou stranu nadále ve výboru reprezentoval. I tady bych chápal, kdyby byl předložen návrh na tyto změny, a koneckonců my jsme také již v tomto volebním období takovéto změny ve výborech prováděli.

To, čemu nerozumím, je fakt, že zcela jiný klub politické strany navrhuje vyřazení poslance jiné politické formace tady na půdě Poslanecké sněmovny a shodou okolností je to navíc ještě střet mezi vládou a opozicí. To znamená, vládní strana, spoléhajíc na to, že má dočasnou většinu tady v Poslanecké sněmovně, se rozhodne udělat si pořádek a rozhodne se vyjmout opozičního poslance z výboru. Zatím k tomu nebyly uvedeny žádné důvody a já bych velmi požádal stranu TOP 09, aby tady zveřejnila důvody, které ji k tomuto rozhodnutí vedou. Já myslím, že to je novinka v politické kultuře Poslanecké sněmovny, a neměli bychom na ni přistoupit jen tak bez rozmyslu, protože to může založit určitý precedens a může se stát, že například v příštím volebním období se stejně bezohledně bude nová vládní většina chovat k současné vládní většině. A myslím si, že to by dobře nebylo.

Pro kulturu Poslanecké sněmovny, pro naši vzájemnou komunikaci a spolupráci by bylo podle mého názoru mnohem užitečnější, kdybychom se drželi principu, že tyto nominace by měly realizovat politické strany, které byly zvoleny do Poslanecké sněmovny, a měl by se respektovat přirozený stav, který se ve Sněmovně vytvořil na základě rozhodnutí voličů. Cokoliv jiného, cokoliv nad rámec respektování stavu, který se vytvořil rozhodnutím voličů, zavání snahou zneužívat pozici většiny na půdě této Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych vyzvat TOP 09, aby v zájmu politické kultury a zachování slušné politické kultury v Poslanecké sněmovně tento návrh stáhla. Byl by to podle mého názoru nejlepší krok, abychom tady o této věci vůbec nemuseli hlasovat. V situaci, kdy budeme přehlasováni - já musím říct, že my s tím nesouhlasíme, aby se tady takovýmto způsobem zacházelo s poslanci v Poslanecké sněmovně - pokud budeme přehlasováni, tak to vnímám jako určitý precedens, na základě kterého bude nutné postupovat i v příštím volebním období. A jestliže si vládní většina, pokud tady bude v Poslanecké sněmovně odlišná od té současné, rozhodne udělat si pořádek, vyřídit si účty s nepohodlnými opozičními poslanci, pak bude moci těžko kdokoli cokoli namítat, protože se řekne: no, podívejte se, přece v minulém volebním období se takto zacházelo s nepohodlným poslancem Johnem a vyřadil se z výboru bez toho, aniž by se uvedly jakékoliv argumenty nebo existovaly jakékoli zákonné důvody.

Já se samozřejmě politicky s panem poslancem Johnem neshodnu, ale myslím si jako předseda mandátového a imunitního výboru, že by takovýmto způsobem, bez řádných důvodů, do složení mandátového a imunitního výboru nemělo být zasahováno.

Děkuji. (Potlesk poslanců klubu ČSSD a VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní přednostní právo, pan ministr Kalousek, poté pan kolega Koníček.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pan předseda Sobotka vyzval poslanecký klub TOP 09, a je to asi fér, aby řekl ten důvod, proč si přejeme změnu na pozici šéfa bezpečnostního výboru. Tak mi nezbývá nic jiného, než odpovědět.

Já chápu, že se to v této Sněmovně nenosí, nicméně my jsme stále přesvědčeni, že totální odborná nekompetence je dostatečný důvod. Povšimněte si, pane předsedo Sobotko, že přesto, že jste předseda mandátového a imunitního výboru, přesto, že vaše názory jsou diametrálně odlišné od našich, tak vás nikdo neobviňuje z totální odborné nekompetence a nikdo nepožaduje vaše odvolání. Prostě proto (veselost a potlesk v sále), že je to součást demokratické diskuse.

V případu pana předsedy Johna se opravdu domníváme, že bez ohledu na politické názory ten člověk odborně nemá na to, aby mohl předsedat bezpečnostnímu výboru.

Vy jste mě vyzval, vy jste mě vyzval, já jsem vám odpověděl. (Výkřiky a bušení do lavic v levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nepokřikujte prosím nikdo!

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vy jste mě vyzval, my jsme vám odpověděli. Takže dovolte, abychom teď zase vyzvali vás.

Prosím, teď předstupte před tento mikrofon a řekněte: Já jako předseda sociální demokracie jsem přesvědčen o tom, že Radek John je odborně - nemluvíme o politických názorech - odborně, že Radek John je odborně způsobilý být předsedou bezpečnostního výboru. Řekněte tuto větu a já vám slibuji, že já při svém hlasování tuto vaši větu zohledním. Ale řekněte tuto větu. Pokud ji neřeknete, tak souhlasíte s naším názorem, že Radek John je odborně zcela nezpůsobilý vést bezpečnostní výbor! (Hluk, potlesk a protesty.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak prosím o klid. Prosím o klid! Budeme postupovat tak, že nyní dostanou slovo ti, kteří mají přednostní právo a kteří se přihlásili. Tak pan kolega Tejc chtěl faktickou poznámku? Pan kolega Sobotka také. Takže přednost faktické poznámky: pan kolega Sobotka, pan kolega Tejc, potom paní poslankyně Klasnová.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Já jsem zde nemluvil o funkci předsedy bezpečnostního výboru, já jsem zde mluvil o tom, že je zde navrženo, aby pan poslanec John byl odvolán z členství mandátovém a imunitním výboru. A požádal jsem stranu TO 09, to je pravda, o to, aby zde byly uvedeny jakékoli důvody, protože tady žádné důvody uvedeny nebyly, a teprve na základě uvedení důvodů přece může Poslanecká sněmovna odpovědně rozhodnout o tom, zdali má, nebo nemá být poslanec John z mandátového a imunitního výboru odvolán.

A jestliže už zde pan ministr nad rámec mého příspěvku otevřel otázku předsedy bezpečnostního výboru, pak chci říci za prvé, že to byla vládní koalice a TOP 09, která na začátku volebního období sloučila předsednictví (potlesk poslanců ČSSD) bezpečnostního a branného výboru se slovy, že ušetříte finanční prostředky a že je potřeba snížit počet funkcí v Poslanecké sněmovně. To jste tady udělali, my jsme to nerozporovali, ale nehlasovali jsme pro to, protože jsme to nepokládali za funkční rozhodnutí. Potom jste dospěli k názoru, že je potřeba najít tady v Poslanecké sněmovně nějakou pozici pro bývalého ministra vnitra, který odešel z vaší vlády. Zase jste v naprostém rozporu s tím, co jste říkali na začátku volebního období, ani jste se u toho nezačervenali, rozdělili opět funkce ve výborech a vytvořili jste znovu funkci předsedy bezpečnostního výboru. A byla to vládní koalice, která prosadila poslance Johna do pozice předsedy bezpečnostního výboru.

Já se nechci mýlit, ale nevím, jak v té době hlasoval pan poslanec Kalousek, ale já vím přesně, že sociální demokracie nehlasovala pro toto obsazení vedení bezpečnostního výboru prostě proto, že jsme nesouhlasili s tím, abychom si z lidí dělali legraci. Na začátku volebního období s velkou slávou občanům prodávali to, že snižujeme počet funkcí ve Sněmovně, a když se nám to přestane hodit, tak zase výbory rozdělíme. Takže sociální demokracie s tímto skutečně neměla a nemá nic společného a požádal bych pana Kalouska, aby se obrátil do vlastních řad. (Potlesk poslanců klubu ČSSD a VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď další faktická poznámka - pan poslanec Tejc. Poté paní poslankyně Klasnová - faktická poznámka. Poté pan kolega Zaorálek. Pan kolega Tejc prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já si připadám jako v absurdním divadle. Já jsem na tom jednání výboru pro bezpečnost, kde koalice prosadila Radka Johna přes moje výtky, přes výtky sociálních demokratů, byl. Tehdy kandidoval proti Radku Johnovi kandidát sociální demokracie František Bublan a hlasy poslanců TOP 09, hlasy poslanců ODS tento kandidát zvolen nebyl a byl zvolen Radek John. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP