(11.40 hodin)
(pokračuje Vidím)

Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět výlučně se souhlasem Poslanecké sněmovny, a to většinovým způsobem. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nestanoví způsob hlasování. Volba výborů a komisí však vždy probíhala hlasováním veřejným, proto navrhuji hlasování veřejné i pro tento případ, a to pomocí hlasovacího zařízení.

Nyní bych tedy doporučoval, abychom po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve rozhodli o odvolávacím bloku, poté o vzetí na vědomí rezignace a následně bychom provedli volbu. Chtěl bych vás poprosit, paní předsedkyně, abyste zahájila nebo otevřela rozpravu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je otevřena rozprava jak k návrhům, tak ke způsobu volby. Paní poslankyně Kateřina Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla zeptat kolegy Vidíma, zda by byl tak laskav a sdělil Poslanecké sněmovně, kdo nominoval nezařazené poslance. Nezařazenými poslanci mám na mysli pana Vacka, Suchou a Paggia. A tady bych si dovolila odcitovat volební řád, což je příloha jednacího řádu, kde v článku 5 odst. 2 návrhy na členy výboru /komisí/ předkládají volební komisi poslanecké kluby. Takže jestli by byl tak laskavý a mohl mi to sdělit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, pan kolega Vidím chce reagovat hned. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Určitě. Paní předsedající, dámy a pánové, tyto návrhy předložil poslanecký klub TOP 09 a Starostové. (Potlesk některých poslanců Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní kolegyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Já to tušila. Děkuji za to upřesnění. Dovolte, abych zde řekla, že v tom případě je porušena další zásada jednacího řádu a volebního řádu a to je zásada poměrného zastoupení. I v článku 5 volebního řádu je řečeno, že ustanovení výborů a komisí se děje podle zásady poměrného zastoupení. Je mi jasné, že k nominování nebo navržení těchto poslanců došlo také proto, že zvedli ruku pro církevní restituce a že to je možná jedna z těch položek toho papíru, co chceme. Přesto si myslím, že by Poslanecká sněmovna měla zachovávat tyto principy, že by měla jednat podle jednacího řádu a podle volebního řádu. Ve chvíli, kdy tito nezařazení poslanci jsou nominováni klubem TOP 09, tak já bych jenom ráda zdůraznila, že v tu chvíli je to jakoby nominace klubu TOP 09. A já tady nebudu plakat a říkat, že se tak děje na úkor klubu Věcí veřejných, ale zdůrazním, že klub TOP 09 má své zastoupení ve výborech, takže je zde porušena zásada poměrného zastoupení.

Dále bych ráda řekla, že v návrzích je také ještě porušen článek 5 odst. 6, kdy v návrhu usnesení volebního výboru chybí nabídka členství v některém z výborů poslancům, kteří nebudou schválením tohoto návrhu zařazeni v žádném výboru. Upozorňuji na to. Je mi jasné, že se to přehlasuje, přesto bych byla ráda, kdyby si Poslanecká sněmovna uvědomila, o čem nyní hlasuje a že to je skutečně do budoucna i určitý precedens.

Já bych chtěla poprosit, mám tady ještě návrh k proceduře. Pochopila jsem - myslím, že by ta procedura byla tak, že by se hlasovalo v jednom bloku o rezignacích, v jednom bloku o návrhu na odvolání a v jednom bloku k volbě. K rezignacím nemám žádné výtky, k bloku návrhu na odvolání bych prosila, jestli by šlo hlasovat per partes, a v návrhu volba bych také prosila, aby se hlasovalo po jménech. Děkuji. (Potlesk některých poslanců Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Jenom drobnost - dvě vlastně.

Ta první, že hlasování po jménech je zatím vnímáno trošku jinak, než jak to asi paní kolegyně navrhuje, čili rád bych slyšel upřesnění. O návrzích jednotlivě prosím, ne po jménech. Nedovedu si představit, že bychom ve volbách hlasovali jako Sněmovna po jménech. Čili o jednotlivých návrzích.

Ale ta druhá připomínka bude k tomu, co tady říkala paní kolegyně o dodržování principu poměrného zastoupení. Já jsem pro, komunistický klub to prosazuje odedávna, odjakživa, ne vždy se mu to daří, ba co dím, skoro nikdy se mu to nepodařilo. Skoro - to slovo podtrhnu. Rád jsem tomu, že konečně se uplatňování tohoto principu dostává na pořad naší diskuse, naší debaty, z jiných úst než z úst klubu KSČM. A chtěl bych poprosit, abychom to, co se tu a tam proslýchalo, že by se konečně jednou taky taková dohoda o uplatňování principu poměrného zastoupení v orgánech Poslanecké sněmovny, alespoň o tom tady teď mluvíme, také jakoby dohodla, podepsala a hlavně potom taky dodržovala. Jenom když vezmu složení vedení Poslanecké sněmovny a některých dalších orgánů, ale to vám nemusím připomínat, o tom víte určitě sami. Takže já si myslím, že je třeba, abychom postupovali podle tohoto principu, abychom si to vzali všichni za své, protože, jak se říká, každý chvilku tahá pilku a všem se nám to jednou může hodit.

Ale to není jenom o tom, že se nám něco může hodit, a proto si to uděláme, tak jak to potřebujeme. Je to otázka třeba změny jednacího řádu, co se týká počtu členů poslaneckého klubu. Taky mi zavání určitou účelovostí, že v nějaký okamžik se hodí snížit počet členů poslaneckého klubu. A tady připomínám situaci z minulého volebního období, kdy se také účelově měnil počet členů klubu, tenkrát ve prospěch Strany zelených. Já jsem to podporoval. Samozřejmě že ano, protože Strana zelených byla zvolena v řádných volbách, v demokratických volbách, byla zvolena do Poslanecké sněmovny s programem, který dodržovala. Nicméně zase se to udělalo polovičatě. Poté co jsme navrhli obdobný postup v Senátu, tak se nám v podstatě všichni ostatní vysmáli do očí. Takže když už tedy, tak pojďme to brát jakoby celostně.

Na okraj. Překvapilo mě, že je pan kolega Radek John odvoláván z výborů. Já jsem do této chvíle byl přesvědčen o tom, že chcete pana kolegu Johna odvolat z funkcí předsedy např. výboru bezpečnostního. Ale zase to naráží na tu situaci, že každý poslanec má právo být ve výboru. A myslím si, že než to hlasování bude, měli bychom se na to dívat i z tohoto směru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Bohuslav Sobotka má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já zde vystupuji jednak jako předseda mandátového a imunitního výboru, kterého se tato změna přímo týká, a jednak jako opoziční poslanec, který tady zastupuje Českou stranu sociálně demokratickou.

Musím říci, že pro mě jako pro předsedu mandátového a imunitního výboru je to nová informace. Na půdě mandátového a imunitního výboru na toto téma žádná neproběhla rozprava, která by se týkala nějakých výhrad, které by měli ostatní členové mandátového a imunitního výboru vůči působení poslance Radka Johna v mandátovém a imunitním výboru. O tom bych vás chtěl všechny informovat. Současně musím říci, že mi nejsou známy žádné důvody, které by měly vést k odvolání poslance Radka Johna z mandátového a imunitního výboru.

Já bych rád požádal stranu TOP 09, aby sdělila důvody, na základě kterých navrhuje takovouto změnu. Já bych to nežádal v situaci, kdy by odvolání Radka Johna požadoval jeho poslanecký klub, tzn. poslanecký klub strany Věci veřejné, protože Věci veřejné, ať už se mi to líbí, nebo ne, já jsem z toho žádnou velkou radost neměl, ale Věci veřejné se staly parlamentní stranou, legálně tady vytvořily poslanecký klub a legálně nominovaly své zástupce do výboru Poslanecké sněmovny. Já bych neměl námitky v situaci, kdy by např. některý z poslanců opustil poslanecký klub, za který byl zvolen, opustil politickou stranu, za kterou byl zvolen, a tato politická strana následně požadovala, aby místo ve výboru, které tento poslanec zastává, obdržel její poslanec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP