(11.10 hodin)
(pokračuje Pecková)

Tento návrh, nebo tato ochrana, v podstatě znamená, že se nastaví podmínky. Nastaví se tak, aby i v této oblasti fungovalo tržní prostředí spravedlivé pro spotřebitele, aby i v této oblasti podnikání fungovalo tržní prostředí, konkurence spravedlivá, otevřená, aby výběr pro spotřebitele byl co možná nejširší, a přitom aby nebyl vystaven riziku nekalých praktik ve smyslu nesrozumitelných smluv a geneze zisku ze sankcí.

Takže když bude zajištěna vymahatelnost tohoto zákona a budou fungovat kontrolní mechanismy, je to veliký posun správným směrem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Vít Bárta - faktická poznámka.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, za prvé se musím omluvit, že opravdu návrhů sociální demokracie bylo několik a já v rámci té debaty, tak jak jsem mluvil o návrhu KDU, jsem mluvil i o návrhu sociální demokracie, kterých bylo několik. Nicméně jsem hovořil i o tom, že návrh, který předkládá sociální demokracie právě nařízením vlády, je z mého pohledu nedostatečně flexibilní, když si vezmete letní vládní prázdniny, když si vezmete schvalovací proces toho, než se cokoli na vládě přijme, a koneckonců, upřímně řečeno i celý systém státní byrokracie. Je zapotřebí připomenout to, že Česká národní banka cenu peněz mění opravdu v zásadě velmi nenadále. Může se to opravdu dít opakovaně, několikrát během několika dnů, podle vývoje na světových trzích atd. A z tohoto hlediska by opravdu hrozily při složitosti toho tématu a možnosti zneužití velmi jednoduché spekulace ze strany lichvářských společností.

Za druhé. Reaguji na pana poslance Borise Šťastného. Mě by zajímalo, jestli si vytáhl psychiatrické statistiky, kolik je lidí závislých, s těmi fatálními důsledky, na mobilním telefonu. Kolik z nich skončilo v exekuci, kolik z nich kvůli tomu, že telefonovali, se dostalo do takového problému. A kolik z nich se dostalo nejenom do životních průšvihů, ale opravdu i do psychiatrických, zásadních hospitalizačních stavů kvůli tomu, že se nedokázali odpoutat od závislosti na půjčkách a na předlužení. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já znovu říkám - hazard, prostituce, lichva.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Stanislav Polčák - faktická poznámka. Poté pan kolega Chvojka - faktická poznámka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se té původní faktické poznámky vzdal, neboť jsem chtěl reagovat na vystoupení kolegy Šťastného. Teď už musím reagovat.

Já jsem skutečně toho názoru, a myslím si, že ne sám, že stát nemůže rezignovat na plnění i určitých ochranných funkcí. Mohu říci, že smluvní podmínky, které předkládají mnohé tyto společnosti, jsou nejen psány drobným písmem, ale jsou natolik obsáhlé a zevrubné a natolik složité, že jim mnohdy nerozumějí ani samotní právníci. Já vám řeknu, že jsem měl tu možnost, smutnou možnost, zastupovat staré manžele, kteří si díky koupi jedněch nablblých hrnců ušili dluh, který se rovnal polovině jejich domu. A bohužel o ten dům přišli. Stát prostě nemůže vzhledem k lidem, kteří do jisté míry nemohou ve svém životě posoudit dopad veškerého svého jednání, rezignovat na to, aby určitá jednání nezakázal, respektive aby je nepostihoval absolutní neplatností. A proto si myslím, že je vhodné, aby tuto ochrannou funkci stát vykonal.

Ostatně když chodec chce přejít na červenou, tak mu to stát také zakazuje. Myslím si, že toto není úplně zas odlišný případ. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan kolega Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat krátce na pana Bártu, který reagoval na mě. Za prvé musím ocenit jeho básnický um - vrátil jsem se zpátky do školy, kdy umně zrýmoval Chvojka - dvojka. Super. Jenom musím upozornit, že rozhodně nejsem dvojka této strany ani nejsem dvojka tohoto našeho klubu. Ale dvojka je pěkné číslo, je to mnohem lepší číslo než nula. (Veselost a potlesk z řad poslanců ČSSD.)

Otevřel jsem si stránku vitbarta.cz. Nejdřív na mě vykoukl fešák Bárta a potom jsem objevil několik billboardů, nebo přetisků billboardů, kterými se pan Bárta chlubil. Je tady docela pěkná blondýna s roztaženýma nohama a má napsáno "Nechcete zažít exekuci na vlastní kůži?".

Pane Bárto prostřednictvím paní předsedkyně, pojďte podpořit náš návrh, a je to podle mě, myslím, mnohem lepší, než když budete vyvěšovat takovéhle trapné, hloupé billboardy. Myslím si, že jste dobrý kandidát na titul sexistické prasátečko roku 2012. Děkuji. (Pobavení v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Vít Bárta - faktická poznámka.

 

Poslanec Vít Bárta: Já si dovolím nereagovat na osobní poznámky. Jenom připomenu to, že jsem rád, že od pana poslance Votavy ze stejné strany zaznělo, že je zapotřebí pracovat na prevenci a že je zapotřebí občany informovat. Já připomínám, že mé billboardy neobsahují žádnou dámu. Je to prostý a jednoduchý text - zastropování RPSN 30 %, pokud vyšší, rovná se exekuce. Je to velmi jednoduché a srozumitelné. Je to přesně to, o čem tady dneska celou dobu mluvíme. Kolik je vyšších RPSN, kolik je exekucí a kolik je domů.

Zároveň jsem oslovil i mladé. Je pravdou, že se jedná o velmi úspěšnou kampaň, která je ale zase jenom technická. Není tam žádná dáma s roztaženýma, ale naopak staženýma a dále pár teček. A zažít exekuci na vlastní kůži a zdůraznit mladým tento problém, opovažuji se tvrdit, je stejně důležité jako pro ty starší.

A z pohledu marketingu bych rád upozornil, že marketing billboardový a internetový jsou dvě zcela odlišná média, reagující na zcela jiné cílové skupiny. A já se snažím oslovit ty nejkritičtější skupiny těmi nejúčinnějšími prostředky a budu tak činit dál, bez ohledu na to, co si o tom myslíte.

Tou druhou věcí je, že naopak prosím o to, abychom nezesložiťovali celý problém, abychom nešli cestou toho, že vláda bude rozhodovat o tom, co je a co není lichva, ale abychom šli flexibilní a na úřednících a na této vládě nezávislou regulací v rukou České národní banky, která podle mě má mnohem větší autoritu než tato vláda.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan kolega Štětina. Prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně Sněmovny, dámy a pánové, já využívám tohoto mikrofonu k tomu, abych sem zavedl zdravý rozum. My se tady bavíme ideologicky, ekonomicky, právnicky, a pořád to meritum věci nám jaksi uniká. Mně se líbila jedna věta z projevu kolegy Chvojky: Pojďme něco udělat s tou exekutorskou mafií. Protože občana nezajímá, jestli máme čtyři zákony, odvoláváme se na trestní zákon a další. Protože výklady těch právních norem jsou takové, že čtyři právníci - šest výkladů, odkazy na další zákony, a občan trpí. Já bych byl pro to, udělat velmi stručný zákon a říct: Kdo bude okrádat občana, tak nemá v této společnosti místo. To je zdravý selský rozum. Nesnažme se, abychom to tady řešili ideologicky. Invektivy, co kdo udělal před dvěma lety, kdy byl v koalici, nyní je v opozici. Zbavme se toho, prosím vás pěkně, a začněme pracovat tak, aby zákony byly jednoduché, stručné a hlavně vymahatelné.

Já jsem zde opět využil svého práva starého kmeta. A mohu vám říct, že jsem rád, že jsem v roce 1958 nešel studovat práva. Ale já jsem ani nemohl, protože jsem pro to neměl tenkrát kádrové předpoklady.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní řádná přihláška. Ještě faktická poznámka? Ne. Řádná přihláška - pan kolega Jiří Pospíšil do obecné rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP