(11.00 hodin)
(pokračuje Bárta)

A já bych rád zdůraznil, že složitost toho návrhu, který tady předložil pan poslanec Chojka, je přesně to, co naopak v reálném chování standardního občana ještě víc tu situaci zesložití. Ještě víc vytvoří podmínky složitého vysvětlování, a tudíž a z pohledu Borise Šťastného, pravda, vytvoří další bahno a další prostor pro spekulace a zneužívání té situace konkrétními společnostmi.

To znamená, já pléduji za návrh Věcí veřejných, který říká: Nenechme do toho mluvit vládu, nenechme do toho mluvit úředníky, udělejme to velmi jednoduše. Udělejme to v automatickém režimu na základě každodenní možné reakce ze strany České národní banky. Česká národní banka je zcela nezávislou institucí, myslím, že Česká národní banka je uznávaná jako instituce, která je velmi konzervativní z hlediska intervencí. Jinými slovy řečeno, jedná se o instituci, ke které by i ryzí ekonomický liberál Boris Šťastný mohl najít respekt, a na druhou stranu se brání zbytečným složitostem, které v tom návrhu pana poslance Chvojky i dle mého názoru jsou.

Dámy a pánové, poslední poznámka. Já jsem přesvědčen, že i když budeme občany maximálně informovat - a já sám jsem se rozhodl jít příkladem a vyvěsil jsem víc než stovku billboardů po celé České republice přesně v této kritické době, kdy se lidé nejvíc zadlužují. I když mi řada lidí píše, tak jenom ten základní princip onoho výpočtu RPSN sazby je pro občany natolik složitý, že pokud budeme opravdu intenzivně investovat do finanční gramotnosti, tak se dostaneme k tomu, že občané začnou vnímat to, co je RPSN, a začnou vnímat to, kde je ta hranice, jaká by měla být výše RPSN. Nicméně vzhledem k tomu, že těch parametrů, o kterých se bavíme, a které vycházejí z toho, že Česká národní banka a cena peněz se mění, a bohužel jsme v době recese, kde lze předpokládat různé bohužel nečekané výkyvy, tak vlastně i ta absolutní částka z tohoto hlediska, nebo to absolutní procento, která já na billboardu zjednodušuji ve výši 30 % RPSN, je vlastně zásadní zjednodušení, a tudíž i jaksi pro pochopení toho problému si řekněme upřímně, že tady mluvím několik minut a myslím si, že jaksi není z toho zcela jasné, co všechno a jakým způsobem je zapotřebí studovat, než půjčku podepíšete.

Sečteno, podtrženo, navrhuji smír v tom, udělat jednoduchou úpravu zastropování RPSN sazby v návaznosti na lombardní sazbu vyhlašovanou Českou národní bankou. A z druhé strany samozřejmě se vrátit k zaprášenému a odleženému projektu finanční gramotnosti z pera Josefa Dobeše na Ministerstvu školství.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Mám tady čtyři faktické poznámky. Nejprve pan kolega Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já se nechci přít o to, který model je lepší, koneckonců si dovedu představit i tu Českou národní banku jako subjekt, který by určovat RPSN. Otázkou je, jestli tam má být automatika, nebo ne.

Jenom bych rád, protože samozřejmě ne všichni jsme schopni studovat všechny tisky, ale padlo tady, že sociální demokracie tady předložila nějaký návrh na začátku tohoto volebního období, a padlo tady, že pan poslanec Bárta pro něj nemohl hlasovat, protože v něm byla zabudována konkrétní sazba, která by znamenala, že bude-li tato sazba měněna, musí zasednout Sněmovna a znovu schválit změnu zákona. Já bych chtěl poukázat na tisk 78, který jsme předkládali s Bohuslavem Sobotkou a dalšími na začátku tohoto volebního období. V tomto tisku se říká, že tu roční procentní sazbu nákladů není možné převýšit, pokud bude stanovena nařízením vlády, a nařízení vlády vydá vláda do 60 dnů po uveřejnění průměrné hodnoty roční procentní sazby nákladů za kalendářní rok. To znamená, tohle je podle mého názoru důkaz, že ten návrh, který jsme tady předkládali, nevyžaduje vždy změnu zákona. Pokud chceme dosáhnout změny RPSN, rozhodovala by o tom vláda svým nařízením. To je ta věc, která by tady neměla zapadnout. Je pravda, že v těch původních návrzích ještě v roce 2009 a 2008 se uvažovalo, a byla tady předložena novela, v které to bylo, ale ta poslední verze na začátku tohoto volebního období, o které mohly hlasovat Věci veřejné, kterou mohly podpořit Věci veřejné a kterou nepodpořily, bylo nařízení vlády a vláda, která bude rozhodovat o té takzvané RPSN.

To jen pro pořádek, aby ta fakta tady padla. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Ivan Ohlídal, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Mně to nedá a také musím reagovat na vystoupení pana Borise Šťastného. Opět mě nezklamal. On ve svém vyjádření vlastně nepřímo podporoval lichvářskou činnost vůbec, vůbec jakousi tu činnost podvodně podnikatelskou. Nezlobte se na mě, skutečně to takhle vyznělo. Oháněl se liberálně konzervativním přístupem, ale s tímto přístupem nemá jeho vyjádření vůbec nic společného. To se jedná spíš o ten mafiánský koncept k postavení dlužník a ten, který mu půjčuje. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Boris Šťastný, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Paní předsedkyně, dámy a pánové, tak to určitě není. Já v první řadě chci říct, že ve chvíli, kdy vláda, pan ministr financí, předloží zákon a mohutně za něj bojuje levá část Poslanecké sněmovny, tak bychom měli zpozornět.

Ale chci říct jednu věc. Já určitě neobhajuji jakékoli lichvářství či něco takového, na to přece máme příslušné zákony. Máme tady zákon na ochranu spotřebitele, máme tady trestní zákoník, máme tady obchodní zákoník. Já pouze říkám, že nevidím důvod, proč v tomto dalším novém zákoně jakýmkoli dalším způsobem regulovat více smluvní vztah mezi dvěma svobodnými subjekty. Například tím, že budeme zastropovávat výši RPSN.

Já řeknu ještě jednou pro vysvětlení jednoduchý příklad. Je tady někdo, kdo nemá mobilní telefon? Já si myslím, že každý má mobilní telefon a téměř každý občan této země má mobilní telefon. A teď prosím pěkně, viděli jste někdy smlouvu mobilního operátora? Já jsem ji viděl. To je smlouva na desítky stránek malilinkatým písmem, kde je napsána spousta různých věcí, spousta práv, spousta povinností. Já se chci zeptat, nakolik každý z nás tu věc studuje a nakolik každý z nás se touto věcí zabývá. Vidíte. Ale je to naše odpovědnost si to přečíst a seznámit se s tím. Znamená to, že tedy jestliže dnes zavedeme tento strop například na RPSN, příště dáme mobilním operátorům tady v zákoně povinnost, aby když někdo nezaplatí účet, tak aby nesměl platit víc, než tolik a tolik procent úrok z prodlení? Vždyť je to úsměvné! Vždyť je to legrační. Takhle to nemůže fungovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně Pecková, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, jenom krátce bych chtěla poznamenat, že se nejedná o to, že bychom rezignovali na finanční gramotnost. Medicínskou terminologií finanční gramotnost je lékem první volby. Nicméně i když zvolíme sebelepší metodiku přiměřenou dané věkové skupině nebo sociální skupině, nemůžeme si dělat iluze, že budeme ve stu procent úspěšní. Vždy nám zbude skupina občanů, které se nám prostě nepodaří finančně vzdělat. A právě pro tuto skupinu musí stát fungovat jako garant ochrany, protože jinak nám spadnou do sociální sítě a stát bude ten, kdo vlastně na tuto záchranu bude používat prostředky nás všech.***
Přihlásit/registrovat se do ISP