(10.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Ale k tomu tématu je potřeba říct jedno. Přeci to to není tak, že by tady existoval nějaký volný trh ve všech oblastech a jenom tady jsme se snažili u spotřebitelských úvěrů to změnit a připravit pravidla. Přece i občanský zákoník a obchodní zákoník stanoví pravidla hry, a pokud někdo ta pravidla překročí, tak samozřejmě v tu chvíli je to ustanovení například neplatné. Jednoduše řečeno, nemohu si smluvit jakékoliv úroky z prodlení. Prostě pokud překračuji určitou výši, tak se mohu dovolávat buď neplatnosti, nebo se především mohu dovolávat například toho, že taková smlouva je v rozporu s dobrými mravy, což je pojem tak obecný, že nakonec rozhodování je vždy na konkrétním soudu.

V tomto smyslu jediné, co je odlišné, je to, že ještě navíc se právě v oblasti spotřebitelských úvěrů s ohledem na to, jakým způsobem se trh rozrostl za poslední léta, snaží nejen Česká republika, ale i Evropská komise, případně Evropský parlament, stanovit přísnější pravidla pro regulaci.

Stát je tady mimo jiné od toho, aby chránil občany, aby chránil spotřebitele před zneužíváním práva. Podle mého názoru právě spotřebitelské úvěry jsou oblastí, kde se právo velmi často zneužívá. Využívá se jak neznalosti lidí, tak se využívá síly, kterou má ten, který tuto půjčku poskytuje, protože ten má za sebou nejen kvalifikované právníky s neomezenými finančními možnostmi, to znamená, že je například schopen vytrvat v jednotlivých soudních sporech rok, dva nebo pět, zatímco ten drobný spotřebitel, který si někde půjčí dvacet nebo třicet tisíc korun, pokud by měl dát sto tisíc korun na nákladech za právníky a ještě riskovat, že bude platit náhradu nákladů řízení v příštích šesti letech, tak si velmi rychle rozmyslí, zda takový spor bude, nebo nebude podstupovat. To je důvod, proč podle mého názoru ochrana má smysl. Má smysl podle mého názoru stanovit pravidla, protože samoregulace, jak o ní bylo častokrát hovořeno, prostě nefunguje. Funguje jen omezeně. A pokud nezasáhly společnosti, které tyto úvěry poskytují, samy od sebe a nekultivovaly prostředí, což se v mnohém stalo, nicméně to rozhodně nevyřešilo problém, který tady stále je obrovský, tak musí zasáhnout stát.

Já naopak kvituji to, že tady tento návrh zákona vznikl. My jako sociální demokraté budeme samozřejmě mít pozměňovací návrhy. Hovořili tady o nich kolegové, například kolega Chvojka, takže se nebudu zmiňovat o tom, co by mělo být ještě dopracováno. Ten návrh bude mít naši podporu, budeme se snažit jej ještě rozšířit.

Chci ale říci jednu věc, ze které jsem byl skoro dojat, a to je z vystoupení pana poslance Bárty. Já si nepamatuji, když jsem tady několikrát jako předkladatel předkládal novelu zákona právě o spotřebitelských úvěrech na začátku tohoto volebního období, že by Věci veřejné podporovaly to, aby například byly zavedeny maximální stropy na RPSN, tedy maximální výši úroků, nepamatuji si, že by tehdy Věci veřejné podporovaly zastropování smluvních pokut, jak to navrhujeme v pozměňovacích návrzích. Já jsem rád, že i pan poslanec Bárta prozřel, že si uvědomil, jaký je to problém. Jen mě mrzí, že na to přišel až ve chvíli, kdy je v opozici a kdy už jeho vliv na to, jak ten zákon bude vypadat, je minimální. Možná kdyby tehdy více poslouchal opozici, více naslouchal našim návrhům, tak jsme dnes mohli být dál, protože většinu jsme na tuto úpravu měli. Já jsem mnohokrát právě Věci veřejné vyzýval, neboť to bylo jedno z jejich předvolebních témat, aby nás v této věci podpořily. Jestliže teď jsme na stejné palubě, na stejné lodi, směřujeme stejným cílem, je to dobře, ale bohužel Věci veřejné už propásly šanci měnit to z pozice vládní strany.

To, co já kvituji, že se podařilo v posledních letech, a přikládám to jak tlaku opozice, tedy nás, tím, že jsme ty návrhy předkládali, tak odborné veřejnosti, je například to, že byť já jsem byl stoupencem toho, abychom úplně zrušili rozhodčí doložky, tak Ministerstvo spravedlnosti v tomto období připravilo a dohodli jsme se alespoň na kompromisní variantě, že se výrazně zpřísnily podmínky pro rozhodování rozhodců. V tomto smyslu si myslím, že to byl dobrý počin. Koneckonců debat, které jsme měli s panem poslancem Pospíšilem, byla spousta na toto téma. A já jsem rád, že se to povedlo, byť bych měl možná trošku jinou představu. Rozhodně ale je dnes stav lepší, než byl před pěti nebo šesti lety. V tomto smyslu se určitě řada věcí povedla.

Návrh zákona, který připravila vláda a který vychází z evropských předpisů, podle mého názoru jde dobrým směrem. Jenom bych byl rád, aby šel daleko rychlejší cestou, než jak tomu bylo doposud. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Teď mám tři faktické poznámky - pan poslanec Vít Bárta, pan poslanec Polčák a pan poslanec Votava. Ještě pan kolega Křeček. Já tady mám na displeji pořadí prvních tří. Takže slovo má pan poslanec Vít Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Paní předsedkyně, promiňte, já jsem měl faktickou k předchozímu vystoupení pana poslance Šťastného, ale tam jste mě přehlídla, takže já se teď vzdávám faktické a počkám si na svoji řádnou přihlášku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám a omlouvám se. Slovo má pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu poslanci Šťastnému, že ocenil můj příspěvek, ale v podstatě s tím, co tady řekl, samozřejmě souhlasit nemohu, protože existuje - nebo je rovný vztah mezi věřitelem a dlužníkem v tomto případě? Já si myslím, že určitě není. Vždycky ten, kdo je v lepším postavení, je přece ten věřitel. Řekl to už i pan kolega Tejc. Mluvil tady o rozhodčích doložkách. Vezměte si rozhodčí doložky. Kdo si diktuje rozhodce, nebo kdo si ustanovuje rozhodce? Přece věřitel. Takže tady nemůže být o nějakém rovnovážném vztahu mezi věřitelem a dlužníkem vůbec řeč.

Proto je třeba, aby stát legislativně ochránil postavení dlužníků. To není o tom, že by se říkalo "neplaťte", nebo "když nezaplatíte, nic se neděje". O tom to vůbec není. Ale je to o ochraně dlužníka před lepším postavením a zneužíváním věřitele, který právě z toho, že má lepší postavení, může ty nedobré věci, které se často činí, také činit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Křeček - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl upozornit Sněmovnu, že právo nefunguje tak, jak nám řekl pan kolega Šťastný. Moderní právo v demokratické společnosti hájí to, čemu se říká slabší strana práva. Proto máme zákon na ochranu spotřebitelů, nikoliv na ochranu výrobců zboží, máme zákon na ochranu pacientů, ale nikoliv zákon na ochranu lékařů. Proto také v novém občanském zákoníku je ustanovení o neplatných ujednáních, kdy ze zákona jsou neplatná každá, byť dobrovolně uzavřená ujednání, která odporují smyslu práva a smyslu zákona. A to je třeba ochránit. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Faktická poznámka - pan kolega Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jen poukázat na to, komu v podstatě dnešní stav v oblasti spotřebitelských úvěrů nejvíce vyhovuje. Mimo ty podivné úvěrové společnosti jsou to samozřejmě exekutoři. My se můžeme dočítat každý den v novinách o jejich různých excesech, o různých poklescích. Je jasné, že těmto lidem tento stav vyhovuje. Upozorňuji opět na oblast regulace smluvní pokuty, kdy vy si vezmete úvěr dvacet tisíc a potom v oblasti smluvních pokut zaplatíte dvě stě. To samozřejmě vymoci jen tak nejde a exekutoři jsou s touto právní úpravou velmi spokojeni.

Pojďme podpořit náš pozměňovací návrh, pojďme regulovat výši smluvních pokut a pojďme alespoň trošku zarazit praktiky exekutorské mafie. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byly faktické poznámky. Vracíme se do přihlášek řádných. Pan kolega Vít Bárta, po něm je přihlášen pan poslanec Jiří Pospíšil. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, za prvé mi dovolte poděkovat za to, že já jsem ze začátku byl v depresích, že toto téma nevzbudilo vaši pozornost, a já jsem velmi rád, že se situace změnila a že debata nad tímto bezesporu zásadním tématem se rozvinula.

Než se vyjádřím k podstatě věci, dovolte mi nejprve reagovat na své předřečníky. Nejprve na pana předsedu Tejce.

Návrh sociální demokracie, který byl předložen v otázce lichvy na začátku volebního období, měl - prostřednictvím paní předsedkyně vážený pane předsedo - jednu zásadní vadu, kterou jsme tehdy kritizovali a kterou já v tomto svém pozměňovacím návrhu se snažím odstranit, a to je to, že vy jste tu RPSN sazbu fixovali konkrétní, neměnnou, stabilní pozicí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP