(10.10 hodin)
(pokračuje Bárta)

Mě mrzí, že zájem o toto téma mezi vámi zjevně není takový, o jaký se snažím, a proto přejdu tedy rovnou k obsahu vlastního návrhu, který předkládám.

Tak tedy vedle vlastního zastropování RPSN sazby, kterou jsem vám doufám dostatečně objasnil a kde znovu prosím o akceptaci tohoto návrhu s tím, že znovu podotýkám - trestní zákon a současná justice neuznávají jasnou hranici toho, co je a co není lichva, a jednoznačně i mnohonásobné splátky oproti půjčkám půjčeným na velmi krátkou dobu česká justice respektuje jako aktivitu legální. Stejně tak podotýkám, co se týče tohoto prvního návrhu, že i když mají jednotlivé společnosti povinnost uvádět jednotnou roční částku, tzn. ono RPSN, skutečnost je taková, že ona tisícová procenta v RPSN jsou prezentována tak, že reálná možnost orientace konkrétního člověka, který si potřebuje půjčit, je velmi, velmi malá.

Vedle RPSN nicméně navrhuji i několik dalších dílčích věcí. Za prvé. Druhá dílčí změna se týká nenápadného nešvaru, který podvodné firmy zneužívají. Jedná se o to, že klient má možnost vypovědět smlouvu do 14 dnů od jejího podepsání. Smlouvu vypoví a peníze vrátí, přitom nicméně logicky zaplatí úrok za těch prvních 14 dnů. Vychytralá podvodná společnost ale udělá to, že právě v těch prvních 14 dnech nastaví několikanásobně vyšší úrok než ve zbylém období půjčky. A tak pokud půjčku do těch 14 dnů vrátíte, dost se vám to prodraží. Můj pozměňovací návrh zavádí to, že úrok musí být po celou dobu stejný. Žádného dalšího člověka se tak podvést tímto způsobem nemusí podařit.

Dámy a pánové, dalo by se o tomto tématu hovořit dlouho. Já vás jenom prosím o to, že když Ministerstvo financí, které se k této věci vyjádřilo, pokud já vím, pouze pro deník s komentářem, že zastropování RPSN sazby by vedlo k tomu, že se omezí trh a že by klesl počet společností, klesla by nabídka krátkodobých úvěrů, tak vás prosím, abyste vedle onoho omezení trhu vnímali, že se jedná o omezení velmi nemravného lichvářského trhu, a abyste vedle toho na druhé straně vnímali, jaké sociální dopady má to, pokud v následujících měsících nedojde především k onomu zastropování RPSN.

Děkuji za pozornost. (Potlesk jednoho poslance z řad Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo pan poslanec Michal Babák. Potom bude hovořit pan poslanec Václav Votava. - Omlouvám se panu poslanci Chvojkovi i panu poslanci Šťastnému, ale došlo ke zmatku v přihláškách, takže pan poslanec Votava bude dalším řečníkem. Pan kolega Babák má slovo nyní.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nejprve bych zde chtěl vyjádřit podporu tohoto návrhu pana ministra Kalouska. Trh spotřebitelských úvěrů je v České republice velmi problematický. Den co den se setkáváme my všichni s lidmi, kteří byli podvedeni, kteří byli okradeni. I z tohoto důvodu jsem vypracoval pozměňovací návrh, který má podvedeným klientům zásadně pomoci.

Nyní mi dovolte představit pozměňovací návrh k tomuto zákonu, tedy k zákonu o spotřebitelském úvěru, sněmovní tisk 781. Pozměňovací návrh obsahuje celkem tři konkrétní opatření pro zlepšení prostředí na trhu spotřebitelských úvěrů.

První bod mého pozměňovacího návrhu zpřesňuje povinnost poskytovatele půjčky posoudit schopnost klienta půjčku vrátit. Zákon se má doplnit větou: "Při posuzování schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr je věřitel povinen zohlednit zejména dobu, na kterou se spotřebitelský úvěr poskytuje, výši spotřebitelského úvěru, příjem spotřebitele a případně též účel spotřebitelského úvěru." Nebude tak již pochyb o tom, co všechno musí poskytovatel zohlednit a co musí vzít v úvahu při poskytování úvěru.

Druhý bod, kterým se zabývá náš pozměňovací návrh, je velmi problematickým bodem, který používají výslovně podvodné firmy. Podle zákona jsou totiž veškeré úroky a poplatky spojené s úvěrem obsaženy v tzv. RPSN sazbě, tzn. roční procentní sazbě nákladů, která má za úkol přesně popsat výhodnost či nevýhodnost půjčky. Problém je v tom, že podvodné firmy obcházejí tuto RPSN sazbu tím, že do smlouvy dávají nesmyslně vysoké pokuty, a to navíc za podmínek, které jsou mnohdy nesplnitelné. Výsledek je potom takový, že půjčka má sice nízkou RPSN sazbu, ale firma si vše dožene vysokými pokutami, kterým se normální občan nemůže nijak bránit. To je jasný podvod na klientech, kteří v dobré víře přijímají RPSN jako cenu, kterou za úrok zaplatí jako konečnou. Proto chci ve svém pozměňovacím návrhu zastropovat veškeré peněžní plnění splatné spotřebitelem v důsledku neplnění smluvních povinností. Jinými slovy, chci zastropovat pokuty a penále, které jsou dnes u podvodných půjček tak rozšířené. Pokud mě budete obviňovat z toho, že omezuji soutěžní prostřední, pak vězte, že toto opatření se v žádném případě nedotkne slušných a poctivých účastníků trhu. Je to proti podvodníkům a je to proti lichvářům, kteří zneužívají důvěry slušných lidí a snaží se je podvést. (Hluk v sále.)

Třetí opatření rovněž bojuje proti podvodníkům a lichvářským společnostem. U smluv o spotřebitelských úvěrech chci omezit možnost použití tzv. rozhodčích řízení. Má se tím umožnit to, aby úmyslně špatně napsané smlouvy mohly být řešeny před řádným a nezávislým soudem. Možnost řešit tento druh sporu u rozhodčího řízení způsobuje velkou nerovnováhu mezi smluvními stranami. Spotřebitel není fakticky schopen prosadit jakékoli změny formulářových smluvních podmínek. Zároveň je to právě spotřebitel, který je i v informační nevýhodě a je v časové a finanční tísni. To všechno tvoří úrodnou půdu pro to, aby si podvodné firmy dávaly do smluv podmínky, které klient ovlivnit reálně nemůže, a dostává se tak zcela řízeně do nevýhodného postavení.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk dvou poslanců z řad Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana poslance Václava Votavu.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji za vaši vstřícnost. Současně se omlouvám kolegům Chvojkovi a Šťastnému, že jsem byl před ně předřazen. Děkuji moc.

Dámy a pánové, já bych chtěl ve svém vystoupení upozornit na něco, co vlastně úzce souvisí s daným tématem. Myslím si, že často důvodem takového obelhání dlužníků nebo lidí, kteří uzavřou úvěr, spotřebitelský úvěr, je i jejich vlastní neznalost. Neznalost často základních pojmů. A já si myslím, že především se zhoršující se finanční ekonomickou situací rodin je třeba ještě více pracovat na zvýšení finanční gramotnosti obyvatel. Počítám to mezi základní věci, že tedy obyvatelé by měli být finančně gramotní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP