(9.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu a nemám do ní žádnou přihlášku. Pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já na jedné straně naprosto chápu snahu předkladatelů najít nějaké nové prostředí, které by pomohlo narovnat někdy kritická výběrová řízení a získat informace tam, kde doposud nejsou dostupné. Na druhé straně chci upozornit, že my jsme velkou novelou zákona o zadávání veřejných zakázek zcela jednoznačně zpřístupnili velkou část informací. Je třeba si také uvědomit, že po uplatnění tohoto zákona, a bylo by dobré, i kdyby předkladatelé a tato Sněmovna měly zpětnou vazbu od obcí, od institucí, které podle tohoto zákona vyhlašují veřejné zakázky, že mnohdy nastává stav, že ony si nevědí rady. Zdá se mi to poměrně komplikované a naše enormní snaha zlepšit kolikrát vede k tomu, že podle zákona je velký problém soutěžit. Proto i další kroky, které k tomuto vedou, můžou vést k tomu, že pro obce, protože návrh zákona řeší primárně náklady spojené s tzv. centrálním registrem smluv, můžou být další výdaje, protože i ty obce anebo instituce budou muset nějakým způsobem zpracovávat podklady, které budou poskytovány do tohoto zařízení.

Musím říct, že se poměrně velmi shoduji s připomínkami vlády, které tady zpravodaj nějakým způsobem komentoval, na druhé straně rozumím tomu, že je tady obecná vůle, která chce materiál propustit do druhého čtení, a určitě tomu nebudu bránit. Nicméně bych vyzval k jedné zásadní věci. My jsme už v mnohých případech dali poměrně dost investičních prostředků do IT technologií, poměrně často je to teď i mediálně popisováno, a myslím si, že by nebylo šťastné, abychom vymýšleli zase nové a další postupy. A to si troufám říct, že jsem člověk, který o této oblasti trochu ví. Proto bych velice vřele doporučoval, aby se skutečně využily již cesty, které tady byly dokonce státem prostřednictvím jednotlivých resortů zrealizovány. Jako typickým příkladem, a dokonce si troufám připomenout na konci minulého volebního období, kdy se projednávala jedna z novel zákona o zadávání veřejných zakázek, tak tam dokonce na návrh můj a kolegů z výboru pro veřejnou správu byl pozměňovací návrh, aby se pro komunikace využil systém datových schránek, protože tato povinnost je uložena všem orgánům veřejné moci, čili vlastně těm, kteří vyhlašují zakázky, a ta komunikace je již dneska běžná, je standardní, garantující a samozřejmě náklady s tím spojené budou se zřizováním de facto nulové. To je poznámka, kterou bych považoval za potřebnou, aby se nesla i v průběhu projednávání. A samozřejmě i tento systém umožňuje přenášet faktury a další věci, pokud dojde ke shodě a bude tento systém k tomu využit.

Z tohoto důvodu bych byl velice rád, kdyby tento materiál byl předložen i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože i tento výbor byl gestorem novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Jaroslav Krupka. Děkuji vám také a ptám se, kdo se hlásí další do obecné rozpravy v prvém čtení. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Nezazněl návrh ani na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru ústavněprávnímu. Pan poslanec Jaroslav Krupka navrhuje výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo ještě jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 194. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 194. Přítomno 154, pro 121, proti nikdo. Tento návrh jsme přijali.

 

Nyní hlasování o výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování číslo 195. Kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 195. Přítomno 155, pro 130, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Zeptám se pana poslance Křečka, zda se hlásí. (Ne, to je omyl, sděluje poslanec ze sálu.) Takže jsme rozhodli o tom, že návrh byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a tím jsme projednali bod 67, sněmovní tisk 740 v prvém čtení. Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji.

Seznamuji vás s dalšími omluvami. Omlouvá se dnes z našeho jednání paní poslankyně Jana Fischerová.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

136.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 781/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, abyste nám zákon o spotřebitelském úvěru, sněmovní tisk 781 ve druhém čtení, uvedl. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji za rozpravu v rozpočtovém výboru.

Připomínám, že návrh zákona má za cíl zvýšit ochranu spotřebitele, kteří používají produkt spotřebitelského úvěru, a prosím, abychom si ho v rozpravě nepletli se zákonem proti lichvě. Lichva je trestný čin. Toto je ochrana spotřebitele.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a požádám nyní o slovo zpravodaje pana poslance Františka Laudáta. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému a jeho usnesení nám bylo předloženo jako sněmovní tisk 781. Slovo má zpravodaj výboru pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Paní předsedkyně, dámy a pánové, moje vystoupení bude rovněž krátké. Zmínil bych se tady o již avizovaném usnesení rozpočtového výboru, kde jsme danou problematiku po předložení panem náměstkem Minčičem projednali. Ve finále bylo schváleno usnesení.

Gros věcí je, že výbor prohlasoval dvě změny. První bod číslo 9 zní: 8. V § 6 odst. atd. - máte to v tisku. A pak ještě druhý bod, to se týkalo bodu 9, nový bod 10. Chci upozornit, že v obou případech bylo stanovisko předkladatele negativní, abyste s tímto pracovali. Z prostého důvodu, že to jde proti stávajícím evropským trendům. Například uzavírat individuální smlouvy s každým jedním klientem znamená obrovské zvýšení nákladů pro poskytovatele spotřebních úvěru a budeme zřejmě v tom poměrně světovou raritou.

Děkuji, to je asi všechno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám také. Otevírám obecnou rozpravu, mám do ní zatím dvě přihlášky. Nejprve má slovo pan poslanec Vít Bárta, po něm pan poslanec Michal Babák.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, za prvé jsem velmi rád, že po opakovaných snahách zařadit na plénum druhé čtení tohoto podle mě opravdu velmi klíčového zákona se nakonec bez ohledu na to, že mé návrhy nebyly koalicí vyslyšeny, tak musím poděkovat za to, že nakonec tady tento zákon je.

Myslím si, že se jedná o typ normy, kde bychom měli zapomenout na pravo - levo, na hašteření politických subjektů, možná i na hašteření jednotlivců a měli bychom myslet na to, že je čím dál tím více jasných důkazů o tom, jak lichva v Čechách kvete, jak se lichva v Čechách bohužel stala nejenom velkým byznysem, ale jak se lichva bezesporu dnes stala jasně beztrestnou aktivitou. Bez ohledu na to, že ji máme v trestním zákoně uvedenou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP