(14.30 hodin)

 

Poslanec Vít Bárta: O tom jsem mluvil hned na začátku, paní předsedkyně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže toto jsou ty dvě věci.

 

Poslanec Vít Bárta: Ano, hned na začátku svého vystoupení jsem uváděl úroky, to znamená spotřebitelský úvěr. I jsem citoval číslo tisku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. K tomu jenom pro vaši informaci dodám, že tam žádná svévole ze strany Sněmovny nebyla. Lhůta, která byla nutná, uplynula v sobotu. Nebylo možné navrhovat zařazení dříve než nyní.

Pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout coby zpravodaji projednání bodu 73 schváleného pořadu schůze prvního čtení vládního návrhu novely zákona o platu představitelů státní moci a soudců, sněmovního tisku 763, na dnešek, 6. listopadu, jako první bod po již pevně zařazených bodech.

Důvodem mého návrhu je nutnost projednat první čtení zákona na této schůzi s ohledem na nález Ústavního soudu, který mimo jiné uplynutím 31. 12. 2012 ruší tzv. obecnou platovou základnu ve výši 2,5násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Pokud by nedošlo k přijetí novely zákona do konce letošního roku, tak by vlastně neexistoval podklad pro stanovení platu soudcům a státním zástupcům od 1. ledna příštího roku.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Paní kolegyně Patricie Kotalíková. Prosím.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Dobrý den. Paní předsedkyně, pane premiére, kolegyně a kolegové, chtěla bych poprosit váženou Sněmovnu o předřazení bodu číslo 36, sněmovní tisk 825, tzv. transplantační zákon, jako druhý bod dnešního dne po již pevně zařazených bodech. Jde o to, že se jedná o transpozici evropské směrnice, jejíž lhůta uplynula již 27. srpna letošního roku a je třeba tuto novelu zákona projednat co nejrychleji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže, paní kolegyně, žádáte, aby to byl dnes po již pevně zařazených. Máme dva pevně zařazené body dnes, tak tedy třetí bod, dnešní třetí bod.

Pan poslanec Roman Váňa. Prosím.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, navrhuji zařazení bodu číslo 61, je to změna zákona o pojišťovnictví, sněmovní tisk 709, dnes po pevně zařazených bodech. Jedná se o bod, který řeší doplňkové financování Hasičského záchranného sboru a sborů dobrovolných hasičů obcí.

Dále si dovoluji navrhnout zařazení bodu číslo 90. To je sněmovní tisk 758, senátní návrh zákona, kterým se také mění zákon o pojišťovnictví. Jedná se v podstatě o návrh zákona v totožném znění, takže bychom mohli tyto dva návrhy projednat ihned po sobě a využít toho ke sloučení rozpravy. Navrhuji zařazení tohoto bodu ihned po tom bodu předcházejícím. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji. Pan poslanec Jan Farský. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení bodu číslo 67 pořadu této schůze, sněmovního tisku číslo 740, na pořadí prvního bodu tento pátek 9. listopadu. Jedná se o zákon, který má zřídit tzv. registr smluv. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych přednesl návrh na změnu pořadu této naší schůze. Navrhuji, aby bod číslo 6, sněmovní tisk 624/2, byl zařazen za pevně zařazené body dnes. Čili pokud jsem dobře sledoval, tak za zákon o pojišťovnictví jako sedmý nebo osmý bod, to nevím teď přesně. Jedná se o novelu zákona, který se týká podpory výzkumu, vývoje a inovací. Týká se činnosti Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím nyní pan poslanec Jan Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o zařazení bodu 23, sněmovní tisk 712, jako další pevně zařazený bod v dnešním programu, to znamená na dnešek, na úterý. Jedná se o zákon o telekomunikacích, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu, a je nutné ho projednat v co nejkratším možném termínu v prvním čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana kolegu Igora Svojáka.

 

Poslanec Igor Svoják: Hezké odpoledne. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já si dovolím poprosit Sněmovnu o vyřazení bodu číslo 14 dnešního programu. Je to sněmovní tisk číslo 603, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 46/2000. Chci podotknout, že jsem konzultoval toto vyřazení s paní ministryní Hanákovou a je souhlas i z její strany.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím paní poslankyni Putnovou.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně, pane premiére, dovoluji si požádat o zařazení bodu 624, novely zákona o vysokých školách, jako pevného bodu za pevně zařazené body. Nevím, jestli je to čtvrtý nebo pátý. A to prosím na dnešek. (Trvalý silný hluk v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Po pevně zařazených bodech. Děkuji vám. Ještě pan poslanec Babák se hlásí o slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout předřazení dvou bodů prvého čtení na dnešek, to znamená za ty body, které byly navrhovány, teď nevím, jestli to bude sedmý nebo osmý bod. Prvním bodem by byl tisk -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid! Není vůbec slyšet! Dámy a pánové, posaďte se do svých lavic. Případné hovory prosím přeneste mimo jednací sál. Neslyšíme my, stenografové, není možné takhle dál jednat.

 

Poslanec Michal Babák: Je to sněmovní tisk číslo 742, novela zákona obchodního zákoníku, který reaguje na sněmovní tisk 715, vládní novelu zákona o transparentnosti akciových společností. Čili reaguje na zrušení tzv. anonymních akcií, kdy evidentně nepovedená vládní novela zákona neřeší tento problém, a proto bychom chtěli předřadit tento zákon v tisku 742, novele zákona obchodního zákoníku, který již řeší problém zrušení anonymních akcií.

Dále bychom jako další bod chtěli předřadit tisk 748, návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku. Je to v podstatě návrh zákona, který vypracovaly Věci veřejné a řeší tzv. majetkovou daň.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, jestli ještě někdo má nějaké návrhy k pořadu schůze. Nemá-li, budeme hlasovat o těch, které byly předneseny.

Nejprve tedy pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek navrhuje, aby byl z pořadu schůze vyřazen bod číslo 8. Je to sněmovní tisk 580/5, tedy bod církevní restituce. Já přivolávám naše kolegy a všechny vás prosím o klid. Opravdu. Posaďte se do svých lavic a věnujte pozornost hlasování, které je teď před námi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP