(10.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vy byste dnes navrhl úplně stejné usnesení jako já. O tom nepochybujme. Koneckonců, pokud rozumíte rozpočtovému procesu, tak byste ani nic jiného navrhnout nemohl. Takže jednou za čas se shodneme a vám se to stejně nelíbí, protože to prostě zkrátka říká ministr financí z vlády a neříká to nikdo z opozice.

Já jsem nikdy neříkal, že máme rumunské daně. Složená rumunská kvóta je o deset bodů nižší než česká. Já jsem dva extrémy uvedl na celkem přehledném příkladu.

Na shledanou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní jsou zde další faktické poznámky. Pan poslanec Jiří Paroubek - faktická poznámka? Nikoliv. Pan kolega Michal Doktor, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Naslouchal jsem pozorně předřečníku pana poslanci Sobotkovi a chtěl bych mu říci prostřednictvím předsedající zhruba toto - pročež bych chtěl korigovat obsah jeho vystoupení.

Obecná výtka znějící tak, že vláda činí nedobře, staví-li návrh rozpočtu na neplatné legislativě, je samozřejmě obecně i metodologicky správná. Z úst pana poslance Sobotky jako bývalého ministra financí je však licoměrná a podlá. On jako ministr financí - a sociální demokracie, vedoucí bývalé vlády, to činila pravidelně. Dokonce zašla tak daleko, že změny legislativy v oblasti daní, mám na mysli daň z příjmů, činila ve fiskálním roce, jehož se změny týkaly, takže se zpětnou platností. Tedy vytýkat něco takového vládě, vládě, v níž je Miroslav Kalousek ministrem financí, je sice obecně správné, avšak sociální demokracie by každou takovou výtku měla začít větou: my jsme něco podobného dělali rovněž. Pak by samozřejmě ta výtka kvalitativně zněla úplně jinak.

Druhou korekci bych prosím poskytl pro onen daňový údaj týkající se daní Rumunska. Složená daňová kvóta Rumunska je 25,04 %, složená daňová kvóta České republiky je 34,03 %. Spatřuje-li ministr, bývalý ministr financí Sobotka rovnost mezi daňovou zátěží Rumunska a České republiky, pak nemůže být budoucím premiantem, resp. kandidátem na premiéra v České republice.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nevím, jestli pan kolega Sobotka chtěl faktickou poznámku, nebo řádnou? Řádnou. Takže teď má přednostní právo k vystoupení místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek, poté pan kolega Sobotka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já vám přeji dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych také reagoval na vystoupení ministra financí.

Já bych rád řekl, že i když jsem si vědom toho, že projednávání státního rozpočtu je jedna z nejvážnějších a základních funkcí Sněmovny, tak se domnívám, že projednávání státního rozpočtu v České republice už dávno tu vážnost ztratilo. Ztratilo především proto, že my tady v této zemi stále více sestavujeme naprosto fiktivní rozpočty, které jsou postaveny na naprosto fiktivních příjmech. My se tady dohadujeme o jednotlivých miliardách, ale v realitě roku se pak situace vyvíjí naprosto odlišně a populární se staly především balíčky, které jsou pak nárazově schvalovány v průběhu roku.

Ta vážnost projednávání státního rozpočtu je podle mě slabá také proto, že státní rozpočet, tak jak je tady projednáván a předkládán, nevyjadřuje vlastně celou situaci veřejných financí, protože vláda vlastně dlouhodobě praktikuje přenášení dluhů do těch oblastí, které nejsou ve státním rozpočtu postihnuty, jako je například hospodaření krajů, obcí, jako je například zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Takže to, co se vykazuje jako bilance návrhu státního rozpočtu, pak naopak funguje jako dluhy v těchto oblastech, které teď zároveň s tím neprojednáváme.

Pan ministr financí tady vystupuje jako ministr starostlivý, který se stará o to, aby nám tady předložil vyvážený rozpočet. Já tvrdím, že to je iluze, a nepřijímám ani to, že on se tady snaží a ostatní mu to kazí. Tím se nezastávám ODS, ta má složitou situaci. Ale není to tak, že tady někdo poctivě pracujícímu ministru financí rozbíjí jeho starostlivě sestavený rozpočet. Tak to není, protože pan ministr ve skutečnosti svou funkci ministra financí vůbec neplní.

Já si myslím, že základním defektem v této zemi je defektní samotné Ministerstvo financí. Dovolte, abych vám připomněl, že v roce 2011 nedokázal pan ministr Kalousek na příjmech vybrat 61 miliard a že v tomto roce to vypadá odhadem na 35, 40 miliard. Protože pan ministr si ty příjmy, které si tady naplánuje v rozpočtu, není schopen vůbec splnit. A nevypadá to ani, že by mu to dělalo těžkou hlavu. On nám to tady klidně předkládá jako svatá čísla. Realita je taková, že to pro něho fakticky neplatí. Pan ministr se nezajímá o takové věci, jako je daňový výběr, což je myslím základní funkce každého ministra financí historicky, že má za úkol se postarat o kvalitní výběr daní. V tomto ministr Kalousek totálně selhává. V tom je naprosto defektní ministr a reprezentuje naprosto defektní Ministerstvo financí. A ty hluboké důvody jsou v tom, že je defektní celá daňová soustava, která v současné době, tak jak je nastavena, vlastně není schopná generovat příjmy. A tím se tady vlastně nezabýváme. Zabýváme se tady mrtvými čísly.

Já si prostě myslím, že určitá absurdita projednávání státní rozpočtu souvisí s tím, že máme ministra financí, který mi připomíná onoho nebezpečného pracovníka z té slavné povídky Jaroslava Haška. Ministr Kalousek je opravdu nebezpečný pracovník. Vzpomínám si na tu historii, kdy začínal v minulosti na Ministerstvu obrany, které v době, kdy tam byl náměstkem, nakupovalo ony padáky, které se pak neotevíraly těm, kteří padali, což mělo nepříjemné důsledky pro ty, kteří těmi padáky padali dolů. Pan ministr Kalousek na tuhle svou historii navázal v roce 2008, kdy v této Sněmovně geniálně předpověděl růst ekonomiky v době nastupující ekonomické krize takovým způsobem, že po této zemi rozhodil stovku miliard korun českých, které samozřejmě v době nastupující krize nebyly kryté a vytvořily deficit státního rozpočtu. Významně ho prohloubily. A s tímto deficitem, který si pan ministr sám vyrobil, tak s tím nám tady dnes bojuje. Škrty, které se staly velkým tématem, a šetření, které se stalo velkým tématem jeho působení. V těch škrtech, které tady dlouhodobě předkládá, nám vždycky chybějí jakékoliv ekonomické kalkulace v důsledku dopadu jeho škrtů především na sociálně slabší v této zemi. Ty zásadně nedodává, ty ho ani nezajímají.

My máme dnes situaci takovou, že díky panu ministrovi Kalouskovi v této zemi nikdo neví, jaký bude výběr daně z přidané hodnoty. Nikdo netuší, co bude po 1. lednu 2013, a nikdo netuší, co od pana Kalouska můžeme dostat v tomto jeho dalším přepracování státního rozpočtu.

Já vám řeknu takové varovné číslo, které je velmi výmluvné. V současné době se ví, že v maloobchodu pouze 30 (procent) subjektů je plátcem daně z přidané hodnoty. 70 procent vůbec DPH neplatí.

Rozpočet, který nám tady byl předkládán, přátelé, ten rozpočet, ve kterém se likvidovali zaměstnanci v takových oblastech, jako je krajská hygienická služba, obchodní inspekce, mohl bych vám to říct v číslech. Česká obchodní inspekce úspora 472 pracovníků, krajské hygienické stanice úspora 552 pracovníků a podobně. To je plánováno v rozpočtu, který tady byl původně panem Kalouskem předložen. Ta metylalkoholová aféra ukazuje, kam tato úsporná politika pana ministra vede, kam ty jeho škrty vedou. Když jsem tady říkal, že pan ministr Kalousek je nebezpečný pracovník, tak bych řekl, že tím, čím se to taky projevilo, je, že celní správa, která patří do jeho resortu, je tou celní správou, která vesele nechává v této zemi proudit daňové úniky v oblastech, jako je tabák - 1,5 miliardy, tvrdý alkohol - 1,5 miliardy, benzin - 10 miliard, a devastace této oblasti je taková, což se objevilo právě v té kauze tvrdého alkoholu, ten úpadek je takový, že dnes v této zemi také díky panu ministrovi Kalouskovi tady máme 30 mrtvých a další postižené tím, jak v této zemi nefungují základní funkce státní správy. Když panu ministrovi Kalouskovi řeknete, že je zodpovědný za těch 30 mrtvých, že je zodpovědný za rozvrat svého úřadu a nefungování svého úřadu, tak vyskočí jak čertík z krabičky. A přitom to tak je. Tohle všechno je výsledek fungování jeho ministerstva.***
Přihlásit/registrovat se do ISP