(10.10 hodin)
(pokračuje Singer)

A já říkám, my to vnímáme, my to v tom nejhorším případě i zavíráme, ale nemůžeme to činit ex ante. My neumíme, žádný bankovní dohled vám dopředu neumí říct ex ante "tahle ta banka, pojišťovna, kdokoliv jiný se chystá učinit tu transakci špatně". Může říci "má špatný systém řízení rizik a vyžadovat zlepšení". A pak musí dát podle správního práva i čas na zlepšení, pak může teprve přijít na kontrolu. Není to tak, že jeden týden řekne "zlepšete systém řízení rizik" a druhý týden přijdete na kontrolu, to by nás správní soud záhy vyhodil. Jsou tam prostě věci, které tam blokují rychlost té reakce. Troufnu si nicméně říci, že tři miliardy korun je určitě hodně peněz, ale jestli největší problém jsou ty tři, ale nikoliv jako v případě zmíněné ostravské banky desítky a stovky, pokud se pamatuji, jaký je ten rozměr miliard, tak ty věci dneska fungují o něco rychleji a zaplať pánbůh tahle rizika zabírají dříve, než stačí přerůst.

Ale já nemám hlavně žádnou radost z toho, že tu máme sektor, který tímhle způsobem funguje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím, pan poslanec Sobotka chce reagovat. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já myslím, že ale tohle nejsou tak triviální záležitosti, protože my jsme v předcházejícím bodu vedli chviličku debatu, byť krátkou a ne příliš hlubokou, k té otázce, jak se bude regulovat do budoucna finanční trh v Evropě, s tím, že Česká národní banka tady zastává tedy vlastenecké stanovisko, že si chce maximálně podržet dohled nad finančním trhem v České republice. Ale já se ptám, jakou máme jistotu, že to funguje dobře. Jestliže tedy budeme hájit pozici České národní banky jako zákonodárci a budeme podporovat to, aby co nejvíce pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem zůstalo tady na Příkopech, aby to bylo tedy pod kontrolou České národní banky, kde máme jistotu, že se nebudou opakovat kauzy typu Unibonu?

Víte, já to říkám proto, že pokud jde o veřejné zdroje a člověk si přečte veřejné zdroje, které se týkají pádu této družstevní záložny, tak se prostě hovoří o nevýhodných úvěrech. Hovoří se v těchto veřejných zdrojích o nevýhodných úvěrech spřízněným podnikatelským skupinám. A tohle přece byl ten problém, který jsme tady mnohokrát měli, mnohokrát jsme se jím zabývali. Tady jsme projednávali řadu zákonů, které se týkaly oceňováním klientů, postupně jsme navyšovali prostředky, které se mohou vyplácet z fondu pojištění vkladů, ale vždycky to byly nevýhodné úvěry spřízněným podnikatelským subjektům, nebo to prostě byla korupce, nebo to je jedno, jak tomu budeme říkat, a ty finanční prostředky odplynuly.

A já nevím, mně to, ten výrok a to vyjádření pana guvernéra, příliš neuklidnily, že Česká národní banka nemůže na to jít ex ante. Já bych očekával, že právě kontrolní opatření a kontroly ze strany bankovního dohledu by měly přispět k tomu, aby tady včas určitá upozornění byla.

A já jsem bohužel nedostal odpověď na jednu z otázek, které jsem položil, zdali tedy regulace úvěrů spřízněným firmám se nějakým způsobem promítá do metodiky kontroly. Zdali jsou tedy družstevní záložny a banky vedeny k tomu, aby neposkytovaly úvěry spřízněným subjektům v rizikové oblasti. Abychom skutečně reagovali dopředu, abychom měli jistotu, že Česká národní banka na to myslí, že v rámci svého dohledu to zohledňuje.

Samozřejmě že klienti mohou být klidní, protože jsme zákonem tady v Poslanecké sněmovně garantovali výplatu vkladů. Ale to nejsou peníze zadarmo, to nejsou peníze, které by se jen tak někde narodily, to pojištění vkladů je financováno všemi finančními bankovními ústavy v naší zemi a ty peníze prostě zaplatí klienti v poplatcích. To znamená čím více peněz je potřeba do fondu pojištění vkladů, tak se samozřejmě banky snaží získat to i ve formě poplatků od klientů. Jestliže tady v kauze Unibon - já přesně nevím, jaká byla nebo bude vyplacena částka, to by možná pan guvernér nám tu informaci poskytnout mohl, ale vzhledem k tomu, že tam byly vklady necelé tři miliardy korun, tak se dá předpokládat, že ty pojištěné vklady, které budou vyplaceny, se klidně mohou pohybovat kolem jedné, jedné a půl miliardy korun, a to určitě nejsou malé finanční prostředky. Ale znovu opakuji,já nevím přesně, jaká částka bude, jaké částky bude dosaženo při výplatě vkladů v rámci krachu družstevní záložny Unibon.

Pokud si ale Česká národní banka schce udržet dobrou pověst, chce, abychom ji hájili, pokud jde o její roli regulátora na finančním trhu, tak přece musí rozptýlit všechna podezření, která by se týkala toho, že bankovní dohled nepůsobí dostatečně účinně, že bankovní dohled je bezzubý ve své určité fázi a že to prostě může vést až k tomu, že nám tady zkrachuje družstevní záložna, která má něco kolem čtyř nebo přes čtyři tisíce klientů. To prostě není úplně zanedbatelná věc. A myslím si, že trošku typické je, že pan guvernér ve svém úvodním vystoupení tento krach ani nezmínil. Já nevím, kolik v daném roce zkrachovalo družstevních záložen, jestli to byla jedna, dvě nebo tři, ale pan guvernér ve svém úvodním vystoupení ani neinformoval a neupozornil Poslaneckou sněmovnu na to, že Česká národní banka musela řešit také tuto docela obtížnou kauzu.

Požádal bych skutečně pana guvernéra o to, zdali by nás mohl více uklidnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a ještě se hlásí do debaty pan poslanec Doktor. Já ho prosím, abych neměl špatné svědomí, rád bych mu dal prostor, aby se zapojil do rozpravy. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji. Já jenom doplním tu otázku pana poslance Sobotky.

Mně se líbil příměr pana guvernéra s tou atomovou elektrárnou Simpsonů také proto, že to je můj oblíbený seriál. Ona je pravda, že opravdu koukáme z hlediska dohledu nad finančními trhy na ty instituce a jejich subjekty se zpožděním.

A na druhou stranu, to riziko záměny mezi bankou a družstevní záložnou je tak velké, že může být stejně osudové, stejně fatální jako splést si rychlobruslení s krasobruslením, takového předsedu vlády znám, stejně tak znám poslance, kteří si pletou pádlování a veslování. A jedu po Praze - a já vám budu nápomocen, jsem vám nápomocen, pane guvernére - jedu po Praze a vidím reklamní sdělení, marketing - tedy kromě poslance Vidíma, který sedí tam v první lavic v první lavici, prosím - a vidím po Praze reklamní sdělení zjevně družstevní záložny, která však ve sloganu, kterým oslovuje nás, jedoucí kolem, říká - a teď ten přívlastek úvodní musím vypustit, neb je místopisem - "peněžní ústav". A "družstevní záložna" je uvedeno drobným malým písmem někde v záhlaví, tak aby samozřejmě byly splněny náležitosti dané zákonem. To už je oblast klamavé, návodné reklamy.

Chápu, že centrální banka nemůže zkoumat veškerá sdělení tohoto typu, ale ve smyslu té kontroly se zpožděním je třeba dosáhnout toho, aby to vaše informační zpoždění bylo co nejmenší a abyste se zabývali i takovými podněty, protože signály přicházející z tohoto segmentu - jakkoliv zdůrazňuji, a vy jste to myslím uvedl a já myslím, že stojí za to to říci ještě jednou - z pohledu finančního trhu jako celku jsou družstevní záložny naprostá, naprostá marginálie a jejich případný kolaps - zdůrazňuji slovíčko případný, aby mi někdo nepodsouval, že tady vyvolávám nějakou destrukci tohoto systému - by nepostihl důvěryhodnost a stabilitu celku. Na druhou stranu ty signály jsou někdy obdobně strašlivé jako v letech, která předcházela těm otřesům v letech 1998 až 2000. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek chce fakticky reagovat na poslední vystoupení. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já obecně k poznámce pana poslance Doktora. Tady se musím pana guvernéra trochu zastat i za tu cenu, že se přiznám k systému prodlení, které jde na mou hlavu. Pan guvernér tohle nepodceňuje a v této věci mě již několikrát oslovil, dokonce i písemně, vzhledem k tomu, že náprava těchto věcí je nezbytná především systémově a legislativu drží v ruce Ministerstvo financí. Chtěl bych z tohoto místa říci, že legislativní úpravy týkající se tohoto segmentu finančního trhu připravujeme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP