(17.40 hodin)
(pokračuje Drábek)

My v tuto chvíli realizujeme několik projektů, které by měly v tomto ohledu výrazně zlepšit situaci. Jednak je to projekt vzdělávání, to se týká mezinárodní klasifikace, další projekt je zaměřen právě na organizaci lékařské posudkové služby a restrukturalizaci toho vnitřního procesu. Další projekt je zaměřen na tzv. odhalování chybovosti, což je metoda převzatá z Velké Británie, tak aby bylo možné srovnávat výkony jednotlivých posudkových lékařů. Jsem připraven k tomu dát když tak podrobné písemné materiály. Je to myslím zpracováno pro člověka, který chce proniknout do detailů, skutečně systematicky a velmi detailně.

Takže jsem na další diskusi připraven. Myslím, že v rámci interpelace toho o mnoho více říci nejde.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Babor ještě položí doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Babor: Já jen krátce doplním, že děkuji za tu nabídku, a jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak to, co jsem řekl, nebo padl tady návrh, že tu síť přeberou praktičtí lékaři - doufám, že tím směrem nepůjdete.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Ne, to není směr, který bych já nějak preferoval nebo se k němu upínal. To si myslím, že v žádném případě, ani v těch našich variantách možného postupu. A zase odkazuji na ty materiály. Z těch analýz se neukazuje, že by to byl správný směr. Posudkové lékařství je skutečně samostatný obor, který je velmi důležitý, a rozhodně není mým záměrem ho nějakým způsobem rozmělnit. V žádném případě.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji a dostáváme se k poslední interpelaci, kterou vznáší opět poslanec Jan Babor na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci metanolu.

 

Poslanec Jan Babor: Já děkuji. Jen krátce.Vážený pane nepřítomný ministře, všichni víme a v médiích a všude je probírána kauza metanolu. Umírají lidé, je to velká tragédie, ale veřejnost najednou dostane informaci a je tím silně znepokojena, že policií obvinění a stíhaní lidé, kteří jsou podezřelí z té kriminální činnosti, tak přerovský soud tyto dva lidi pustí, nedá na ně vazební stíhání. Veřejnost má velké pochyby. Tak se vás ptám, pane ministře, zdali Ministerstvo spravedlnosti může v rámci své kompetence učinit něco, aby tato vážná situace probíhala tak, aby došlo k vyšetření této kriminální činnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Musím vás odkázat na písemnou odpověď pana ministra v zákonné lhůtě.

Kolegyně a kolegové, tím jsme vyčerpali program ústních interpelací a tím i program dnešního jednacího dne. Děkuji vám za vytrvalost a pozornost.

Dovolím si na závěr upozornit, že zítřejší jednací den, zítřejší jednání Sněmovny, začíná v 9 hodin ráno. Přeji vám příjemný zbytek odpoledne a večer a končím dnešní jednací den.

 

(Jednání skončilo v 17.43 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP