(17.30 hodin)
(pokračuje Heger)

Já si nemyslím, že ty restrikce finanční, které na tu kontrolu dopadají, nezbytně musí vést k oslabení té kontroly. Že příčiny naopak toho, že tyto nešvary se teď odhalují, i když mnozí tvrdí, že o nich dříve věděli, svědčí o tom, že už i v době, kdy ty restrikce nebyly, tak v podstatě docházelo ke švajneraj, s odpuštěním, který tam neměl být, a že to není jenom otázkou peněz, ale je to také otázkou chytrosti, jak se kontrola naplánuje, aby objevila efektivně co nejvíce, a nějakou otázkou kontroly nad tou kontrolou. Tak tohle se všechno bude řešit. Já bych řekl jenom jednu z věcí, které jsou nasnadě. Například se ukazuje, že ty kolky (upozornění na čas) byly používány opakovaně, čili je možno je z lahví odstranit, to je také věc technologie, kterou je možno udělat poměrně snadno, jako je to na cigaretách, kde to nikdo sundat nedokáže.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane kolego, budete pokládat doplňující otázku? Budete. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já myslím, že hloubka problému spočívá ještě v obecnější záležitosti, než jste říkal. Mě třeba velmi překvapuje a vadí, když tato vláda a současná pravicová koalice brání jakýmkoliv aktivitám, které by mohly omezit kriminální činnost určité skupiny lidí i určitých podnikatelů. Myslím si, že to je ideologická záležitost. Například to, že návrhy na zrušení anonymních akcií, návrhy na přiznání majetku, ty nahrávají všem těm kriminálním živlům v tomto státě a více méně vy jako tato vláda, tato koalice, tomu napomáháte. A ta lihová kauza nebo ta kauza metanolu, to je jenom jedna špička ledovce, rozsáhlého ledovce, která souvisí s touto politikou.

Nemáte dojem, že v podstatě to spočívá přímo v ideologii pravicových, dvou pravicových stran v České republice a v jejich aplikaci do praxe? Jakákoliv třeba zmínka o tom, že by mohly být zrušeny anonymní akcie a podobně, je brána z vaší strany jako kriminalizace podnikatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane kolego, musím vás upozornit na časový limit. Prosím, pane ministře, o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já zareaguji. Já se vůbec nebráním tomu, abych tady byl oslovován jakožto zástupce vlády v tomto momentě, takže i věci, které jste tady zmínil, jistě padají na hlavu všech, kdo jsou ve vládě.

Já nejsem schopen úplně kvalifikovaně vést diskusi nad rámec ideologie, jestli pravicový přístup je špatný, nebo dobrý. Ekonomický rozbor okolo akcií asi nejsem schopný vést, ale rozhodně ho mohu vést na úrovni hygienické služby, která do tohoto řetězce kontrol patří, a rozhodně nejsem přesvědčen o tom, že v té hygienické službě, která spadá pod Ministerstvo zdravotnictví a hlavního hygienika, je nějaký prostor pro to, aby se korumpovalo. Já jsem se setkal s jedním případem, kdy si zaměstnanci stěžovali, že hygienický dohled někde dělá protekci nějakému podniku, dokonce se jednalo o pánský klub, a my jsme tam poslali kontrolu. Některé nesrovnalosti jsme narovnali, ale v žádném případě jsme nekryli žádné korupční jevy.

A pokud máme mluvit na téma zobecňování, jestli pravicový přístup je horší ze svého principu, tak já se musím ohradit v tom, že takové vyspělé země, jako jsou severské země, jako jsou země typu Velká Británie nebo Spojené státy, tak ty byznys velmi silně podporují, ale podporují i jeho ochranu, a musím říct, že jsou infiltrovány i tyto země, podobně jako jsou infiltrovány levicové země vlnou korupce, ale do doby aféry Enron, příklad Spojených států, v čistotě podnikání a nekorupčního prostředí byla dávána vždycky za vzor. Takže já myslím, že ten problém je trošku širší než jenom pouze omezeně ideologický. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Můžeme přistoupit k předposlední interpelaci, kterou vznáší pan poslanec Jan Babor na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka ve věci posudkového lékařství. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já nevím, myslím, že v minulém roce jsem vás interpeloval ohledně platů posudkových lékařů. Vy jste mně odpověděl, že situace se bude řešit. V současné době Asociace posudkových lékařů vydala informaci o tom, že věkový průměr lékařů je vysoký, dlouhodobě neřešená personální problematika atd. atd. Na to jaksi reagují zřejmě odborníci z dílny ODS, kteří se snaží říct, že vlastně by měli vytvořit páteřní síť posudkových lékařů praktičtí lékaři. Já tady nebudu hovořit o analýzách pro a protiargumentech, ale vzhledem k tomu, že situace je vážná, a to víte asi dobře sám, na těch posudkových lékařích, ptám se, jakým směrem se budete dál ubírat a kdy tyto věci, které tady kritizuje Vědecká rada České lékařské komory a Asociace posudkových lékařů, budou řešeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Pan ministr Drábek odpoví na vaši interpelaci.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Kolegyně, kolegové, pane poslanče, to je téma, které není vůbec jednoduché. Nakonec není to první diskuse. Já si myslím, že ve složitých tématech je potřeba postupovat uvážlivě a po krocích. Představa, že z měsíce na měsíc se mávne zázračným proutkem a všechno bude najednou stoprocentně skvělé, ta představa je prostě nerealistická.

Lékařská posudková služba v novodobé historii tady pracuje řádově dvacet let a asi dobře víme oba dva, že se potýkala s různými změnami, reorganizacemi, přesuny z jedné organizace do druhé atd. V současné době lékařská posudková služba je zařazena do České správy sociálního zabezpečení. Já jsem, a mluvil jsem o tom před časem, chtěl především vytvořit podmínky pro to, aby vůbec lékařská posudková služba mohla výrazně růst v té kvalitě své práce, a podle mě tím základním předpokladem je skutečně alespoň přiměřené ocenění těch lidí, kteří tam pracují.

Pokud si dnes někdo stěžuje na to, že je v lékařské posudkové službě vysoký věkový průměr, tak já na to nemohu říct nic jiného než ano, to jsou prostě záležitosti, které vyplynuly z let zanedbávání nebo nedostatečného řešení této problematiky. Skutečně došlo od ledna k velmi výrazné úpravě ohodnocení lékařů lékařské posudkové služby k zařazení platů lékařů lékařské posudkové služby do stejné kategorie, jako jsou lékaři v přímé službě, což já považuji za velmi důležitý krok právě pro zvýšení prestiže lékařů lékařské posudkové služby, ale ten výsledek se samozřejmě nedostaví po pěti měsících nebo po sedmi měsících, ale myslím si, že se dostaví v horizontu poměrně krátkém. A samozřejmě, že v tuto chvíli děláme další velmi intenzivní kroky, aby se systém lékařské posudkové služby posunul do lepší laťky, i když musím říct, že v lékařské posudkové službě je velká řada ze 450 posudkových lékařů, velká řada zkušených lékařů s odbornou kvalifikací. Myslím si, že v řadě případů ani věk není na závadu, protože v lékařské posudkové službě potřebujeme zkušené lékaře, kteří se umějí podívat a umějí ohodnotit všechny pohledy na zdravotní stav toho člověka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP