(17.20 hodin)

 

Poslanec Radek John: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře. Teď mnoho politiků dělá, že jsou zaskočeni lihovou aférou, dělá, že se to nedalo čekat. Samozřejmě se to dalo čekat. My jsme vysílali v roce 2008 zásadní reportáže o Moravskoslezském kraji, kde 50 % lahví alkoholu bylo pančovaných a kde se používalo savo na denaturaci. A věděli to policisté, věděli to celníci a volají už několik let po tom, aby se do trestního zákoníku dostal jednak trestný čin přípravy krácení daně, aby mohli účinně bojovat proti organizátorům kšeftu s lihem a s pančovaným alkoholem, a jednak jednají o rozšíření možnosti operativního pátrání. Protože kdyby mohli nasadit prostředky operativního pátrání, když najdou pančovaný alkohol nebo cigarety, které jsou ilegální a dovážené a pašované, tak se dostanou zdola velmi snadno k hlavám. Kdyby toto bylo bývalo schváleno mnohem dříve, nemuseli jsme dneska mít lihovou aféru, nemuseli jsme tady mít mafii, která zabíjí občany České republiky, a stát nemusel vypadat tak slabý, jak teď vypadá.

Několikrát jsme se pokoušeli trestný čin přípravy krácení daně zařadit a prosadit, stejně tak rozšíření možnosti operativního pátrání. Už to bylo ve Sněmovně a koalice tomu bránila. Ministr Pospíšil také nebyl příznivec toho. Teď je bod trestní zákoník, který byl vyřazen z této schůze, bohužel. Doufám, že bude zařazen rychle. A stačí jednoduchý pozměňovací návrh, jak dostat tato dvě opatření zamezení rozvoje dalších afér a dalších problémů s metylalkoholem.

Takže se ptám, pane ministře, jestli podpoříte, aby se do trestního zákoníku dostal trestný čin přípravy krácení daně a rozšíření možnosti operativního pátrání v případě nálezů pančovaného alkoholu. Byl bych velmi rád, kdybyste pomohl v koalici, která je proti tomu, tu věc prosadit, protože tady bychom se všichni napříč politickým spektrem měli spojit ve jménu 23 mrtvých a konečně zavést to, co účinně zabrání - (Předsedající: Váš čas uplynul, pane kolego. Musím vás upozornit na časový limit.)

- chobotnici dále zabíjet lidi v této zemi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Protože pan ministr Blažek je omluven, odkážu vás na jeho písemnou odpověď v zákonné lhůtě.

Můžeme se věnovat interpelaci pořadové číslo 20, kterou vznáší kolega Ivan Ohlídal na ministryni kultur Alenu Hanákovou ve věci tiskové mluvčí Ministerstva kultury, oddíl 3. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Já jsem své podstatné otázky řekl ve své první interpelaci na paní ministryni. Ona mi dokonce potom osobně slíbila, že mi písemně odpoví, takže v této interpelaci nebudu pokračovat a mohu říct, že ji stahuji.

Nebudu však daleko odcházet od tohoto pultíku, protože následující interpelaci na pana ministra Hegera chci realizovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobře. Takže pokud tomu rozumím, tuto interpelaci stahujete s tím, že paní ministryně vám odpoví písemně na všechny tři oddíly. Děkuji. Další interpelace je rovněž pro vás a je to interpelace, kterou vznášíte na pana ministra Hegera ve věci selhání vlády. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo ještě jednou, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, v souvislosti s aférou pančování alkoholu a v důsledku mnoha úmrtí našich občanů jsem si přečetl vyjádření vašeho stranického kolegy Kalouska, že každý si - volně citováno - odpovídá především sám za to, co pije. Toto vyjádření je pro mne naprosto nepřijatelné, ale souvisí s filozofií a ideologií, kterou prosazuje vaše strana spolu s další pravicovou stranou ODS, která spočívá v tom, že stát, jeho úloha má být co nejvíce umenšena, role jeho výrazně snížena, jeho pravomoci osekány, přičemž individuální aktivity, byť i kriminálního charakteru, jakýmsi způsobem nepřímo podporujete. Takže dochází k záležitostem, které vyústily například v tuto kauzu pančovaného alkoholu.

Já se ptám, pane ministře, jak budete pokračovat po skončení tzv. prohibice, kterou jste sám vyhlásil. Protože pokud budou policie a celníci omezováni takovým způsobem po materiální i personální stránce jako doposud, pokud kontrolní orgány typu České obchodní inspekce a další budou pracovat ve ztížených podmínkách, tak potom nelze očekávat, že situace v této oblasti pančování alkoholu se v budoucnosti zlepší. A proto vám kladu tuto otázku: Co uděláte, až akutní záležitost tohoto typu pomine? Jak do budoucna tato vláda a vy třeba také konkrétně jste schopni zakročit, aby situace v tomto směru se výrazně zlepšila?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Prosím o reakci pana ministra Hegera. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane poslanče, dámy a pánové, ve věci interpelace, která se týká nejenom vlastní kauzy sériové otravy metylalkoholem, ale týká se spíše celé problematiky neřestí, které se objevují a o kterých se teď vydatně mluví víceméně v řetězci výroby potravin, potažmo alkoholu, který do této kategorie patří, které vyústily v tu otravu, musím vám dat za pravdu v tom, že z hlediska pochybení kdekoliv, a my jsme se museli zabývat těmi pochybeními v medicíně, ta teorie je stejná v armádě, v atomovém průmyslu, v dolech, v letectví a myslím, že ji lze aplikovat i sem, je potřeba hledat kořeny příčin. Není pochyb o tom, že záměna etylalkoholu za metanol je kriminálním činem ať z nedbalosti, nebo úmyslným, to se teprv ukáže. Ale není tou pravou kořenovou příčinou téhle té události. Tou příčinou jsou nešvary, které jsou v kontrolách a v realizaci lidí, kteří tvoří potravinový řetězec, kteří ho navrhují a kteří nedodržují základní opatření, která jsou při výrobě potravin nutná.

Já samozřejmě nejsem expertem na výrobu potravin, a jestli o tom něco vím, tak je to zprostředkováno z kontrol potravin, které patří do hygienické sféry a které jsou až po výrobě, když jsou ty potraviny nakoupeny například pro hromadné stravování a začnou být zpracovávány. Ale ta pravidla jsou podobná. Další velká podobnost je s výrobou léků, která podléhá mimořádně přísným opatřením, ale v principu jsou ta opatření podobného charakteru jako opatření při výrobě potravin. A ta evidentně byla v těchto případech porušena.

Řeknu jenom jeden příklad: Předevčírem jsme se dozvěděli při monitorování průběhu té situace o dvou nálezech hygienické služby, která může v tomhle případě narušení zdraví vstoupit do výrobny, jinak tam nemůže jako kontrolní orgán. A oni tam na výrobní lince našli ve dvou případech paralelně sudy s tekutinou, chemikálií obecně, které tam neměly co dělat a nepatřily do toho předpisu, jak ta technologie jde v tom řetězci za sebou. Toto není věc, která musela ohrozit zdraví. Možná tam byly chemikálie neškodné, to ještě není došetřeno. Ale rozhodně primární potřeba je kontrolovat tento řetězec, zachovat naprosto standardní čistotu technologickou, a pak nemůže dojít k takovým chybám, jako že někde se zamění metanol za etanol, byť to je ve sféře darebáků, kteří ten alkohol pančují nebo pašují popřípadě.

Co s tím budeme dělat? Já bych strašně nerad šel do minulosti a hledání, za co kdo může. Na to není teď v té akutní fázi čas a jistě se na to budou ptát lidé, kteří tu kauzu řeší. Řekl bych, co je potřeba udělat do budoucnosti, a o tom už se debaty vedou, jenom je není potřeba urychlit, ale implementovat naopak legislativně poměrně rychle, dokud je atmosféra, která proti alkoholu je naladěná. Tam samozřejmě je potřeba hovořit o systému kontroly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP