(17.10 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Jenom skutečně velmi stručná reakce. Přece k posílení rozpočtu obcí především směřovala úprava rozpočtového určení daní. To byl také jeden z důvodů, takže si myslím, že ten směr takový je. V tom si myslím, že se shodneme.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Tím skončíme tento bod.

Další interpelaci, s pořadovým číslem 17, vznáší pan poslanec Hulinský na pana ministra Jankovského. Kolega Hulinský není přítomen, takže jeho pořadí propadá.

Další interpelace, které se budeme věnovat, je interpelace s pořadovým číslem 18, kterou vznáší pan poslanec Jan Babor na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci Národního parku Šumava. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážený pane ministře, zákon o Národním parku Šumava už se táhne, nebo jeho návrhy, jak poslaneckou iniciativou, tak nakonec i krajskou od minulého volebního období. Poslední situace, která vznikla na podzim a na jaře letošního roku, je, že byl připraven a prodiskutován u kulatých stolů váš ministerský návrh. V červnu letošního roku při výměně ředitele národního parku jsme byli informováni, nebo došlo k informaci o koaliční shodě na urychleném předložení do Poslanecké sněmovny. Teď v srpnu (?) máme informaci, že tento návrh se dá do mimoresortního připomínkování, čímž si myslím, že se opět prodlouží doba, než bude tento zákon předložen Sněmovně k projednání a ke schválení.

Jenom chci připomenout, že díky tomu, že se furt na tento zákon čeká a situace tam není úplně šťastně řešena, tak došlo například k tomu, že v Nové Peci byl zrušen manipulační sklad Národního parku Šumava, který zajišťoval životní existenci asi 20 rodinám z Nové Pece. Pakliže tento sklad byl bez jakéhokoliv upozornění zrušen, tak samozřejmě ti lidé jsou teď v situaci, kdy nevědí, co dál. Navazuje na to i pila, to znamená, že dojde k dalšímu propouštění, dalším problémům v této lokalitě, regionu, kde o pracovní příležitosti je velká nouze.

Proto se vás ptám, pane ministře, kdy bude předložen tento zákon Sněmovně k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Poprosím o odpověď pana ministra Chalupu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně. Pěkné odpoledne. Děkuji za ten položený dotaz, i když popravdě řečeno si myslím, že to jsou dva dotazy, protože jsou na dvě témata.

Za prvé zákon jako takový. Musím říci, že jste správně informován. 31. července ho můj úřad rozeslal do meziresortního připomínkového řízení. Musím říci, že je to snad i mou nešťastnou vyjadřovací schopností, ale já jsem od začátku debaty vždycky říkal, že máme obě cesty, jak poslaneckou, tak vládní, a že budeme hledat tu, která je ze všeho nejvhodnější a nejrychlejší. Přiznám se vám, že i já jsem pevně věřil tomu, že ten zákon bude rychleji. Na druhou stranu ale musím říct, že se tady bavíme o zákonu, a tady bych si s vámi dovolil polemizovat, který tady není diskutován jen toto a možná i minulé období, protože moje informace je, že ten zákon je tady diskutován od samotného vzniku parku. A od samotného vzniku parku žádný relevantní projednán nebyl, nebo nebyl dotažen do konce. Proto také mojí ambicí je dosáhnout zákona, který bude mít co nejširší shodu, protože to má být zákon, který přežije tuto i další vlády a který zajistí Šumavě stabilitu, protože to je to, co ta Šumava potřebuje nejvíce.

Druhá otázka, kterou jste kladl, je k manipulačnímu skladu v Nové Peci. A tady si dovoluji s vámi polemizovat v tom, že tato záležitost se zákonem nesouvisí. Ta souvisí se způsobem hospodaření v národním parku, jeho rozpočtovými možnostmi a také způsobem nakládání se dřevem. Já jsem byl o situaci a zrušení tohoto manipulačního skladu i propuštění zhruba dvou desítek zaměstnanců informován včetně zpracované analýzy, proč se tak stalo. Protože ten hlavní důvod je, a tohle je spíš asi na delší debatu, otázku způsobu financování parku, otázku, jakým způsobem se za posledních deset let vyvíjí výše příspěvku této příspěvkové organizaci versus jejich vlastní příjmy z hospodářské činnosti, které v drtivé většině představují těžbu dřeva, jakým způsobem je nakládáno s těmi prostředky a kde ta těžba prochází, že se vytvořila totiž situace, že díky kůrovcové kalamitě, která zaplať pánbůh a díky zásahům, které byly provedeny, a o tom jsem přesvědčen, je za námi, nebo takřka za námi, tak ovšem došlo k tomu, že ta těžba procházela tím parkem od jihu na západ, nebo od jeho východní části do té části západní. Jinak řečeno, v době, kdy byl provozován tento sklad a intenzivní těžba byla provázena v jižní, či řekněme jihočeské části parku, pak přirozeně byl využíván tento manipulační sklad, a to zejména v době takzvaných zelených ředitelů, kteří se honosili bezzásahovostí a jejichž těžba byla čtyřnásobná i pětinásobná proti letošnímu roku, kdy není, nebo je kritizováno, že tam není zelený ředitel parku. V té době to ovšem bylo asi v pořádku, a dneska ne. Dnešní situace je taková, že pokud se někde zasahovalo proti kůrovci, tak v místě, kde gradoval, tedy v západní části parku, a to způsobem a rozsahem, který je ve letošním roce, jak jsem řekl, třetinový, spíš čtvrtinový proti stavu, kdy byl využíván plně, v plném rozsahu ten manipulační sklad.

Jsme vám schopni předložit analýzu, která ukazuje, aniž bych snižoval sociální dopady na tu oblast, že stav, kdy převážíme pokácené dřevo přes celý park, abychom ho zpracovali v manipulačním skladu, navíc v kapacitě skladu postaveného na čtyřnásobnou těžbu, než je letošní a pěti- až šestinásobnou, než bude pravděpodobně v příštím roce, ukazuje, že si to zkrátka ten park nemůže dovolit. A jenom náklady na ten transfer jsou vyšší než výnos, který by z toho byl. Z tohoto pohledu rozumím situaci. Stejným způsobem ale rozumím situaci těch jednotlivých starostů, kteří sedí v radě parku 24 obcí a kteří velmi citlivě vnímají to, co my v Praze třeba tak silně nevnímáme, protože z pražského pohledu propustit dvacet lidí asi není zásadní záležitost. Pro obec, jako je Nová Pec nebo jiná, je to zásadní záležitost a toho já jsem si velmi dobře vědom.

Proto jsme se také dohodli s novým vedením parku, že bude zpracována subjektem nezávislým na parku analýza, která srovná dvě dvacet let diskutované varianty přístupu k zaměstnanosti v parku, to znamená na jedné straně minitendry, sice ekonomicky efektivní, ale s dopadem na zaměstnanost jen omezenou, anebo přímo zaměstnávání v některých segmentech parku, možná ovšem méně ekonomicky efektivní. A to je studie, kterou jsme se dohodli, že bude zadána v létě. Já předpokládám, že ještě do konce roku bude diskutována právě s obcemi, které si na to stěžují. Protože když já sedím se starosty obcí, tak musím říci, že otázka, která říká, proč park nezaměstnává tolik lidí jako dřív, nebo proč nedává tolik peněz jako dřív, je často -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dovolím si upozornit na čas, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Je často starosty sdělována.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Budete, pane kolego, pokládat ještě doplňující dotaz? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Já bych chtěl poděkovat za vysvětlení ohledně manipulačního skladu. Jenom takovou poznámku. Je mi líto, že tato studie nebo tato starost o ty lidi nepřišla dřív, a mělo se jim to říct nějaký čas dopředu, aby se na to mohli připravit.

Jenom se ještě jednou zeptám, kdy tedy bude předložen ten zákon do Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pan ministr ještě bude reagovat.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Omlouvám se, to jsem neřekl přesně. My děláme všechno pro to, aby se tak stalo letos na letošní podzimní schůzi.

A co se týká té druhé otázky, zda to mohlo být sděleno včas, nebo ne, popravdě řečeno, on i vývoj té kůrovcové kalamity je vývoj, který nikdo nepředpokládal. A myslím, že pro všechny z nás, a teď je jedno, jestli vedeme polemickou debatu nad tím, jestli se to stalo díky zásahům, nebo díky přírodě, to je jedno, jedni zastávají jeden názor, druzí druhý, to teď není podstatné, ale podstatné je, že všichni se shodnou na tom, že ten letošní úbytek kůrovcové kalamity nebo kůrovcové gradace je mnohem větší a pozitivní z hlediska parku, než bylo předpokládáno.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Tím můžeme skončit projednávání interpelace pořadové číslo 18. Budeme se věnovat interpelaci pořadové číslo 19, kterou vznáší pan poslanec Radek John na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci zavedení trestní odpovědnosti za přípravu daňových trestných činů. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP