(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Máte doplňující otázku, paní kolegyně? Ano.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Samozřejmě, pokud ona dáma bude souhlasit, předám vám její přesné informace a identifikaci a podobně, ale chtěla bych říci, že mě spíš zaráží jedna věc. Ona plní všechno, co od ní stát chce, když se dostala do tíživé situace. Je nezaměstnaná, chodí se hlásit na úřad práce, dneska to tedy řeší přes poštu, chodí na práce, nevím jestli veřejně prospěšné, nebo veřejnou službu. Nic za to nedostává a ještě ten tenký rodinný rozpočet zatěžuje tím, že musí vydávat, protože to místo od jejího bydliště je asi 12 kilometrů, za městskou hromadnou dopravu. Mně to přijde, že je to naprosto nelidské. Poprvé v životě jsem se setkala s tak inteligentním a chytrým člověkem, který se najednou cítil tak absolutně bezbranný. Oni jí také řekli, abych kolegy pobavila tím, že na tom není tak špatně. Ona je totiž vdaná.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Drábek ještě odpoví na doplňující otázku. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Jen znovu zopakuji, že pokud chceme nastavovat určitou laťku úrovně státní správy, tak se prostě musíme zabývat konkrétními případy, takže věřím, že budu moci identifikovat ten případ, protože jinak je to akademická diskuse, protože těžko s tím něco dělat. Týká se to samozřejmě i dostupnosti a nákladů na dopravu, protože principiálně neměl by nastat případ, aby někdo byl zatěžován nějakým dopravným v tomto smyslu. Pokud je něco takového, a skutečně se k tomu mohu vyjádřit jenom obecně, tak by to byla chyba. Nicméně musím říci a rozhodně netvrdím, že je to tento případ, ale v řadě případů potom při prověřování konkrétních okolností se zjistí, že to třeba není úplně přesně tak, jak je někdy mediálně popisováno. Takže prosím o identifikaci toho případu, abych se tím mohl konkrétně zabývat.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Tím můžeme tuto interpelaci ukončit.

Další interpelaci pořadové číslo 11 vznáší pan poslanec Hulinský na pana ministra Vondru ve věci aktivních záloh - cvičení Enduring Memory. Pana poslance Hulinského tady nevidím, takže jeho interpelace propadá. A totéž se týká i interpelace s pořadovým číslem 12, kterou opět vznáší pan poslanec Hulinský - na pana ministra Kamila Jankovského ve věci stavu čerpání evropských fondů. Takže i toto pořadí propadá.

Můžeme se věnovat interpelaci s pořadovým číslem 13, kterou vznáší pan poslanec Radek John na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci efektivity vězeňství, kauza Vidnava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek John: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane nepřítomný ministře, víme, že naše vězeňství je podfinancované a personálně poddimenzované. Úroveň stavebnětechnického vybavení neodpovídá evropské civilizační úrovni, to víme také, hodně o tom teď hovoří pan poslanec Rath. Bohužel je to výsledek víceleté péče ODS, která spravuje v této zemi resort spravedlnosti již několik let.

Samozřejmě je pohodlnější chodit na vládu s nataženou dlaní než odpovědně hospodařit se svěřenými prostředky. Nicméně vás žádám o vysvětlení, proč potřebuje ministerstvo s téměř 300 zaměstnanci dalších více než sto zaměstnanců na Generálním ředitelství Vězeňské služby, když kolegové - ministryně spravedlnosti v Rakousku i v Bavorsku vystačí každá s 200 úředníky celkem. A počty věznic v těchto zemích se příliš neliší od nás.

Dále se ptám, jak hodlá pan ministr řešit problém, že Ministerstvo spravedlnosti v roce 2008, tehdy pod správou ministra Pospíšila, nechalo koupit za 29 mil. budovu bývalého církevního semináře ve Vidnavě, když ji pak nechalo chátrat. Měli ministerští úředníci vůbec dostatek podkladů a seznámili se se všemi detaily, než rozhodli? Prověřuje to pan ministr? Pokud ano, pak přece musí zjistit, že museli vědět, že tato budova je bez vstřícnosti Ministerstva financí naprosto neprodejná. To samozřejmě znamená, že je předražená. Žádám o sdělení, kdo byli majitelé neprůhledné akciové společnosti, ke které byli úředníci vedení resortu tak štědří, které darovali 29 milionů, tedy sumu, kterou by bez pomoci Ministerstva spravedlnosti nikdy nezískali. Zjišťuje to pan ministr? Ví to? Rád bych znal odpověď.

Čemu vůbec nerozumím, proč ministerstvo dosud mluví o záměru z roku 2008 využít část kapacity objektu pro detenční zařízení, když stávající detenční zařízení pro 48 vězňů není využíváno více než z poloviny. Nemohu si tedy odpustit otázku, jestli pan ministr ví, co se děje v jeho resortu.

Trestní stíhání bývalých úředníků... (Upozornění na čas.) Dobře, tak toto byly základní otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr Blažek je omluven z odpoledního jednání, takže vám písemně odpoví v zákonné lhůtě.

Další interpelaci, s pořadovým číslem 14, vznáší pan poslanec Jan Babor na místopředsedkyni vlády Karolínu Peake ve věci metanol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážená nepřítomná paní vicepremiérko, o víkendu jste uvedla v médiích, že kauza metylalkohol se nedala předpokládat. Já si myslím, že se ale dala očekávat. Už v roce 1999 uvedla Česká televize, jak se začíná rozvíjet pančování alkoholu. Deset let poté v roce 2009 už za to byli odsouzeni tři občané, kterým bylo jasně prokázáno toto pančování. To si myslím, že jde o jasné signály, že tento problém existuje a eskaluje. Vím, že nemůžete nést odpovědnost za nečinnost Ministerstva vnitra, které se tím podle mého názoru mělo intenzivně zabývat. Ale myslím si, že vás nemělo nechat klidnou jako předsedkyni Legislativní rady, jak se drasticky omezila akceschopnost inspekčních služeb nejen kvůli rozpočtovým škrtům, ale i změnou předpisů jejich činnosti. Mimochodem, tuto situaci kritizují i zahraniční média.

Jsem přesvědčen, že kdyby už byl schválen zákon o majetkových přiznáních, tak by špičky pančovací alkoholové mafie měly velké problémy se zdůvodňováním svého majetku a možná by k této tragédii vůbec nedošlo. Dále jsem přesvědčen, že i schválení zákona o registračních pokladnách by omezilo tuto tragédii. Proto se vás ptám, paní vicepremiérko, jaké připravujete legislativní změny, aby se omezila tato kriminální činnost ohrožující nejen ekonomiku této země, ale životy občanů této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego, i vám odpoví paní místopředsedkyně vlády písemně v zákonné lhůtě.

Můžeme se věnovat interpelaci s pořadovým číslem 15, kterou vznáší pan poslanec Ohlídal na ministryni kultury Alenu Hanákovou ve věci tiskové mluvčí Ministerstva kultury II. Pana kolegu Ohlídala nevidím, takže jeho interpelace propadá.

Budeme pokračovat interpelací s pořadovým číslem 16, kterou vznáší paní poslankyně Vlasta Bohdalová na pana ministra Drábka ve věci dětských skupin. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, v nedávné době, jak informoval tisk, přijala vláda kladné usnesení týkající se možnosti vzniku dětských skupin jako alternativy k existujícímu předškolnímu vzdělávání, tedy mateřským školám, které zřizují města a obce. Možná že se vám bude zdát, že vás oslovuji předčasně, neboť podle mých informací ještě neexistuje paragrafované znění, a tudíž není Sněmovně tento materiál přikázán k projednání. Ale právě proto, snad abych zabránila ještě nějakým nepravostem, které se dají napravit, vás oslovuji již dnes, protože z informací, které jsem mohla o materiálu získat, mě znepokojuje hned několik věcí. A podle mě velmi závažných.

Za prvé. Je pravdou, pane ministře, že v místech, kde budou tyto skupiny provozovány, nebudou muset být dodrženy hygienické podmínky jako v mateřských školách, tedy nebudou muset být dětská umyvadla, toalety, nebudou muset být zajištěny podmínky pro odpočinek dětí, tzv. odpolední spaní, které dvou-, tří-, čtyřleté děti potřebují? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP