(16.30 hodin)
(pokračuje Heger)

Tato kritéria jsou tímto memorandem závazná pro všechny zdravotní pojišťovny. Musím poukázat na zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde podle § 40 před časem novelizovaného zákona jsou zdravotní pojišťovny povinny zajistit svým pojištěncům místní a časovou dostupnost zdravotních služeb, a je tedy i v jejich pravomoci předmětnou optimalizaci lůžkového fondu provést.

Celý proces optimalizace souvisí se snahou zefektivnit síť našeho zdravotnictví, která v podstatě po celou dobu existence našeho veřejného zdravotního pojištění se potýká s problémy s nerovnoměrností té sítě a její nízkou efektivitou. Podotýkám jenom, že síť byla koncipována někdy v počátcích před sto lety a byla koncipována na tehdejší dopravní vzdálenosti, zatímco v současné době dopravní vzdálenosti aspoň co do času výrazně poklesly a medicína pokročila tak, že vyžaduje podstatně vyšší koncentraci péče na to, aby drahé technologie, které se využívají k léčení, byly využity efektivně a týmy, které pracují v těch nemocnicích, byly efektivně využity. Nelze proto vyloučit, že se redukce lůžkového fondu některých zdravotnických zařízení dotkne. Pokud pojišťovny zajistí adekvátní dostupnou a kvalitní péči v jiném lůžkovém zdravotnickém zařízení, nelze tento postup hodnotit z koncepčního hlediska jako negativní a proběhl již v řadě krajů u nás a probíhá v celém světe.

Já bych jenom konstatoval situaci v Dánsku, kde za posledních pět let došlo k redukci počtu lůžek zhruba o polovinu, samozřejmě s jevy, které to provázely, nechuť obyvatel k tomu se tomuto stavu přizpůsobit a potřebě optimalizovat síť ambulantních zařízení a mimo jiné optimalizovat i síť zařízení dlouhodobé péče, která je relativně u nás nedostatková, a tato zařízení, která jsou redukována co do lůžek, se často na takováto dlouhodobá zařízení transformují.

Je tady ještě druhý element, který hraje v rozhodování klíčovou roli, a na to bych vás obzvláště rád upozornil, a to je role kraje, která oproti roli zdravotních pojišťoven, které za péči přímo ručí, je spíše nepřímá jakožto role, která je garantující rovněž zajišťování péče a nezbytnost, jestliže někde péče má výpadky, tak kraj hraje roli, která by měla spočívat v tom, že doplní zdravotnická zařízení tam, kde spontánním způsobem nevznikají.

Ministerstvo v tomto směru hraje opravdu roli víceméně metodickou, kterou v tomto případě v procesu, který probíhá v letošním roce, zvládla (kdo?) tím, že s pojišťovnami dohodla pevná kritéria, která by neměla narušovat, a dohodla s nimi i to, že především prvními partnery, se kterými by pojišťovny měly jednat kromě vlastních nemocnic, jsou i kraje jakožto zřizovatelé části nemocniční sítě a jakožto správci celého systému tak, aby v něm nebyly výpadky.

Já nejsem schopen říci - protože jednání nejsou dokončena, Podřipská nemocnice patří k těm, které se brání, nedohodli se s pojišťovnou, jednání jsou zatím odsunuta a pojišťovny hledají cestu, jak najít co nejlepší kompromis při poskytování péče v každém kraji i tak, aby bylo těmto záležitostem, které jsou spíše než otázkou optimalizace sítě ve smyslu požadavků pacientů a požadavků lokálních lékařských komunit spíše optimalizační ve smyslu, jak co nejefektivněji v rámci celého kraje péči poskytovat tak, aby pokud možno nebyla nadbytečná a duplicitní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku?

 

Poslanec Jiří Šlégr: Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající.

Ještě, pane ministře, vzhledem k tomu, že nejbližší nemocnice po litoměřické a roudnické nemocnici v Ústeckém kraji je ústecká a posléze pak cesta do Prahy, a my zde hovoříme o potenciálním rušení těchto dvou nemocnic, nerad bych se dočkal toho, aby obyvatelé Litoměřicka museli dojíždět do tak velké vzdálenosti. Pevně věřím, že najdeme cestu, abychom opravdu uspokojili občany Litoměřicka, a nebudeme muset přihlížet k rušení funkčních nemocnic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Budete ještě reagovat, pane ministře? Nebudete. Dobře.

Můžeme přistoupit k další interpelaci, kterou vznáší pan poslanec John na pana ministra Kubu ve věci vydání vyhlášky ke zpřísnění dohledu.

 

Poslanec Radek John: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tragická situace kolem metanolových otrav, selhání státu v ochraně zdraví, kdy dlouhodobě situace byla podceněna, dnes vyžaduje opatření všech ministerstev, synergická opatření, a já se na pana ministra obracím v souvislosti s návrhem, který navrhuje Svaz pohostinství, hoteliérů a veřejného stravování. Je to návrh, který by pomohl zpřísnit kontrolu. Navrhují zpřísnit dohled nad provozovateli hostinských a hotelových činností zavedením povinnosti, že kvalifikovaný odpovědný zástupce by měl odpovídat výhradně za jednu provozovnu a musel by v ní být zaměstnán, aby kontrola byla zaručena. To je první opatření, které navrhuje Svaz pohostinství, hoteliérů a veřejného stravování. Druhé opatření - v zákoně zajistit zákaz prodeje jakéhokoliv alkoholu mimo víno a pivo na stáncích.

Tato opatření jsou celkem běžnou funkční praxí v řadě okolních zemí, takže já se obracím na pana ministra, jestli je připraven takové kroky přijmout, protože pravděpodobně, jak tvrdí legislativci, stačí ministerská vyhláška. Rád bych věděl, jak se k tomu postaví, protože bychom pomohli omezit panství lihové mafie v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr Kuba - viděl jsem, že tady byl přítomen, teď ho tady nevidím, takže vás musím odkázat na jeho písemnou odpověď v zákonné lhůtě třiceti dnů.

Dále byly na pořadu interpelace paní poslankyně Semelové na pana ministra Fialu a pana poslance Černého na pana ministra Kalouska. Od obou těchto dvou interpelací jejich aktéři odstoupili, takže budeme pokračovat interpelací s pořadovým číslem 9, kterou vznáší pan poslanec Ohlídal na ministryni kultury Alenu Hanákovou ve věci tiskové mluvčí Ministerstva kultury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážená nepřítomná paní ministryně, obracím se na vás v následující interpelaci. Dozvěděl jsem se, že před několika dny došlo k havárii vašeho služebního ministerského auta s autem jiným. V tom autě jste nejela, jela tam vaše ředitelka kabinetu a hlavní tisková mluvčí Ministerstva kultury paní Šrámková. Paní Šrámková údajně převážela důvěrné a tajné materiály na jednání vlády. Zajímalo by mě, jakého stupně utajení byly tyto materiály. Dále mě zajímá ještě další fakt. Totiž po té srážce tato paní Šrámková přesedla s těmito materiály do tramvaje, do veřejného dopravního prostředku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP