(16.20 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Já bych jenom chtěl zmínit k té historii, kdy byla komunikace stavěna. Navrhovaná rychlost - komunikace R46 byla budována na 100 km za hodinu. Svými parametry nevyhovuje pro vyšší rychlost. Řeknu důvody. Jedná se o nedostatečný rozhled pro zastavení, neexistence odstavných pruhů nebo zálivů. A i s ohledem na komunikaci s dopravní policií tady musím říct, že dopravní policie za tu dobu, co je tam snížena rychlost na 100 km za hodinu, zaznamenala snížení počtu dopravních nehod a jejich následků od zavedení omezení rychlosti a i policie bude podporovat zachování nejvyšší povolené rychlosti maximálně na 110 km za hodinu.

Tady bych jenom chtěl doplnit, co to přináší pro řidiče, který opravdu jezdí podle pravidel silničního provozu, a já pevně doufám, že to jsme všichni, protože vlivem rychlosti na tomto úseku se ušetří maximálně 6 minut.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane ministře, já vás musím upozornit na čas!

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Pardon. Rozdíl v délce jízdy, když se podívám, tak je to 18,5 minuty při 130kilometrové rychlosti, 22 minut při 110 a 24 minut při stovce, to znamená je tam rozdíl 6 minut. Tady bych chtěl na konci ještě říct, že velmi významně se situace změní ve chvíli, kdy budou dostaveny oba dva úseky, úsek 0137 a 0136 Jiříkovice-Přerov, Přerov-Lipník, to znamená dokončení dálnice D1, a v tu chvíli samozřejmě ta dálniční komunikace je schopna saturovat problematiku komunikace R46.

V neposlední řadě bych chtěl říct, a už budu končit, že co se týče jednotlivých úseků, tak my předpokládáme v obecné rovině na dálnici 130 a na komunikacích pro motorová vozidla 110 a na těch místech, kde z doporučení dopravní policie České republiky bude umožněna na úsekové části zvýšená rychlost na případně 130 km za hodinu, tak tak můžeme učinit. Ovšem zatím v současné době, i z komunikace s dopravní policií České republiky, to na tomto úseku možné není, což neznamená, že tak tomu bude i v budoucnosti.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Máte ještě doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji ještě jednou za slovo. Děkuji za vysvětlení panu ministrovi. Já bych měl ještě doplňující otázku. Jak tomu bude v případě omezení rychlosti s dálniční známkou? To znamená, nepočítáte s tím, že tzv. nové dálnice budou zpoplatněny? Nebo naopak jsem se dočetl, že v případě R46 není vyloučené, že povinnost mít dálniční známku zůstane zachována. Není to trošku nespravedlivé vůči těm, kteří tady budou moci jezdit 110 a musí mít známku a tam budou jezdit 130 a na některých úsecích nemusí být dálniční známka? Říkám, jsem z Prostějova, řada lidí jezdí do Olomouce za prací a na druhou stranu do Vyškova a do Brna. Říkáte 18, 22 minut. No když se ráno spěchá do práce, je to dost. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr ještě bude reagovat na doplňující otázku.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Ten rozdíl, pane poslanče, je 6 minut, ne 18. Je to rozdíl mezi 24 minutami a 18, ten rozdíl je 6 minut na té dojezdové vzdálenosti. V současné době se, co se týče časového zpoplatnění a výkonového zpoplatnění, to znamená platby pro motorová vozidla nad 3,5 tuny nebo tzv. mýto, platí na komunikacích jak déček, tak na mnoha komunikacích první třídy, kde v současné době je rychlost 90 km za hodinu a taktéž se na těchto úsecích platí.

Takže tímto dávám jistým způsobem odpověď ano, počítáme s tím, že časové zpoplatnění i výkonové zpoplatnění na komunikacích D a mimo silnice pro motorová vozidla zůstane na současné úrovni.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Tím máme vyřízenou interpelaci pořadové číslo 3. Další interpelace je interpelace, kterou vznáší pan poslanec Kubata na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci šikanózních návrhů v insolvenčním řízení. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážený pane ministře, jak správně řekl pan místopředseda, nebudu se dnes věnovat českému vězeňství ve své interpelaci, ale budu se věnovat šikanózním návrhům v insolvenčním řízení, protože existuje řada firem, která má velice neblahou zkušenost s touto šikanou ve formě návrhů na insolvenci. Jde o praxi, kdy se věřitelé snaží podávat insolvenční návrhy a vyřadit tím konkrétní firmy z dalšího konkurenčního boje v podnikání. Zveřejnění jména firmy v insolvenčním rejstříku totiž může odradit potenciální obchodní partnery i zákazníky. I ve své poslanecké praxi jsem se setkal s případy konkrétní nespravedlnosti, proti které nelze prakticky vůbec nic dělat, a to do rozhodnutí soudu. Tím posledním byla snaha prohlásit insolvenci nad největší zdravotnickou organizací Ústeckého kraje Krajskou zdravotní a. s., a to těsně před krajskými volbami, a teprve rychlým rozhodnutím soudu tomu bylo předejito.

Má otázka tedy je, kdy můžeme čekat zavedení efektivního řešení na ochranu před šikanózními insolvenčními návrhy. Chystá Ministerstvo spravedlnosti nějaká další opatření kromě novely insolvenčního zákona? Vážený pane ministře, umím si představit, že vaše pracovní vytížení je velmi vysoké, proto očekávám vaši písemnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra budete bezpochyby písemně vyrozuměn v zákonné lhůtě.

Budeme se dál věnovat interpelaci, kterou vznáší pan poslanec Šlégr na ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci nemocnic Roudnice a Litoměřice. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že obyvatelé Roudnice nad Labem a okolí mají vážný problém s tím, že se ruší jednotlivá oddělení místní nemocnice, žádám vás o sdělení, zda a jakým způsobem bude pokračovat optimalizace lůžkového fondu v případě Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem a jakým způsobem hodláte zajistit péči pro občany daného regionu, z nichž každý, jak zajisté víte, nejspíše byl, je nebo bude potenciálním pacientem. Podřipskou nemocnici v Roudnici nad Labem je důležité vnímat z hlediska celého regionu. Její zrušení by mělo fatální dopad nejen v oblasti dostupnosti zdravotní péče, ale také v oblasti ekonomické.

Probíhající restrukturalizace by měla respektovat přístrojové vybavení a investice. Nemocnice disponuje moderními operačními sály, což představuje milionové investice z minulosti. Navíc během loňského roku získala nemocnice investora, díky němu i díky platbám za péči o pacienty během několika dalších let vloží do obnovy budov a přístrojů minimálně 100 mil. korun. Nemocnice zaměstnává zhruba 400 lidí a mnoho dalších pracovních míst je navázáno v rámci dodavatelských vztahů. Region Podřipska by tak byl v případě zániku nemocnice zatížen masivním růstem nezaměstnanosti již tak postiženého regionu. Litoměřický okres patří mezi dvacet okresů v České republice s nejvyšší nezaměstnaností. Počet nezaměstnaných činí cca 11 %, což je absolutně 7 000 lidí. Likvidace nemocnice by znamenala zánik druhého největšího zaměstnavatele v Roudnici nad Labem a pravděpodobně by znamenala nepříjemné zvýšení nezaměstnanosti o 170 osob.

Nemohu proto souhlasit s plánem VZP České republiky, která chce zachovat péči pouze ve velkých centrálních nemocnicích. Tyto nemocnice jsou ve výkonech o 50 % dražší než levné regionální nemocnice.

Vážený pane ministře, žádám vás, abyste se vážnou situací v otázce zdravotní péče v Ústeckém kraji zabýval a pomohl ji systémově řešit. Jinak totiž hrozí nevratné procesy, na které doplatí nejen zdravotní personál, ale především pacienti. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Odpoví pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče, k vaší interpelaci ve věci optimalizace lůžkového fondu v případě Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem si dovolím říci několik spíše systémových záležitostí než něco příliš konkrétního o vlastní nemocnici a zdůvodním proč.

Na základě Memoranda zdravotních pojišťoven o restrukturalizaci lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace, které bylo dne 20. června 2012 uzavřeno na Ministerstvu zdravotnictví, byla stanovena obecná a odborná kritéria restrukturalizace lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace.***
Přihlásit/registrovat se do ISP