(16.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Nejenom v rámci Evropské unie, ale i v rámci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj máme z tohoto pohledu devátou nejnižší nezaměstnanost mladých lidí do 25 let, pokud posčítáme veřejný dluh a soukromé dluhy, pak jsme na druhém místě v rámci celé Evropské unie. To znamená, jsme druhá nejméně zadlužená země v Evropské unii. I po zvýšení spoluúčasti ve zdravotnictví zůstává Česká republika mezi čtyřmi zeměmi v celé Evropské unii, které mají nejnižší míru soukromé spoluúčasti na hrazení zdravotnictví.

Čili žádná katastrofa, žádná pohroma, ale naopak rozumně prováděné strukturální reformy, které především z dlouhodobého hlediska přinášejí této zemi finanční stabilitu a vytvářejí základní předpoklad pro ekonomickou prosperitu a pro ekonomický růst.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se ještě pana poslance, jestli bude reagovat. Nebude. Takže to je skutečně poslední interpelace, protože uhodila 16. hodina. To znamená, že jsme v této chvíli právě vyčerpali čas interpelací věnovaných předsedovi vlády České republiky. Dovolte mi, abych tento první oddíl ukončil. Postoupíme k tomu druhému.

Ještě jsem obdržel omluvu pana ministra Tomáše Chalupy, který se omlouvá z jednání 46. schůze Poslanecké sněmovny. Mám tady také omluvy poslanců, o kterých nevím, jestli byly přečteny - také Karolíny Peake, Jana Smutného a - to už se četlo. Tak pouze tedy ministr Chalupa je nová omluva.

Můžeme přikročit k interpelacím poslanců na ministry vlády České republiky. Jako první je přihlášený interpelovat pan poslanec Jan Babor na ministra Karla Schwarzenberga. Poprosím pana poslance, aby se ujal slova jako první interpelující.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane nepřítomný ministře. Minulý týden média uvedla, že jste byl vyděšen z výroků pana premiéra o adorování ruské skupiny Pussy Riot, což pan premiér označil jako projev nevkusu a co lze těžko chápat jako symbol demokracie. Mimochodem to je i můj názor od začátku této účelové medializace takto uměle vytvořené aférky.

Musím se vás ale, pane ministře, zeptat, když jste vyděšen z tohoto výroku, jestli jste taky vyděšen z faktů, které se v poslední době začínají objevovat v médiích, týkajících se toho, jak příslušníci UČK, jimž velel současný premiér vámi tak obhajovaného samostatného Kosova, odebírali srbským zajatcům lidské orgány zaživa a posílali do Tirany, možná s vědomím současného premiéra. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane kolego, protože pan ministr není přítomen, jistě vám odpoví v zákonné lhůtě písemnou formou.

Další interpelaci vznáší pan poslanec Chvojka na ministra dopravy Pavla Dobeše ve věci registru motorových vozidel. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, na přelomu měsíců červenec a srpen jsme byli všichni svědkem toho, co se dělo kolem zavádění nového centrálního registru vozidel. Titulní stránky novin či hlavní reportáže všech zpravodajských relací informovaly o tom, že se rozjezd nového registru prostě nepovedl. Dokonce se velmi intenzivně mluvilo o vaší rezignaci na funkci ministra. Dnes, po několika týdnech od spuštění, se bohužel už o stavu nového registru nemluví. Člověk by tedy mohl nabýt dojmu, že je všechno v pořádku. Chtěl jsem se o tomto dojmu raději přesvědčit osobně, a proto jsem nedávno navštívil Městský úřad Chrudim, odbor dopravy. Slovy jedné z písní skupiny Pražský výběr to, co jsem tam viděl, z toho jsem byl pryč.

Vážený pane ministře, z návštěvy Městského úřadu Chrudim jsem si odnesl tyto poznatky: Centrální registr vozidel už nepadá, tak jako padal při svém spouštění, ale to je tak asi všechno. Úřednicím a občanům je jinak zcela k ničemu. Mluvím zejména o technickém zajištění centrálního registru vozidel. Zjistil jsem, že údaje, které úředníci získají při provádění lustrací, jsou nepoužitelné. Není přece možné, aby při výdeji dat vyřizovali jednu žádost desítky minut až několik hodin! Největší problém je ten, že v centrálním registru vozidel není ve výpise při lustraci uvedeno, že vozidlo již není osobou vlastněno. Při lustraci je poskytnut soupis veškerých vozidel, která osoba kdy vlastnila, to jest kompletní historie vlastnictví vozidel. Není však již uvedeno datum ukončení vlastnictví. U vozidel, která nejsou vyřazena a jsou provozována, bližším zkoumáním úředníci zjistí, že vozidlo již není na požadovanou osobu vůbec registrováno.

Ze strany Ministerstva dopravy byla vytvořena možnost zasílat žádosti o výdej dat na ministerstvo a zpět cestou firmy SIKS, a. s. Zde je ovšem obdobný problém. Pouze tam jsou navíc vozidla, která díky nedostatku konzistence dat úředníci městského úřadu nevidí. Tomu nerozumím. Pracovníci firmy SIKS je vidí a úřednice státní správy ne? Není odlišeno, zda údaje pro osobu stále platí, či nikoliv. Po ověření každého jednotlivého vozidla ve výpisu od firmy SIKS odbor dopravy zjišťuje, že osoba nemusí vlastnit vozidlo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane poslanče, upozorňuji vás na čas.

 

Poslanec Jan Chvojka: Pane ministře, víte o tomto problému? Co budete dělat s tímto trvajícím hrubým nedostatkem? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Bude reagovat pan ministr Dobeš?

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. V první řadě bych chtěl říct, jaký je vývoj a jaký byl vývoj centrálního registru vozidel. Co se týče platné legislativy, tak centrální registr vozidel přešel do správy Ministerstva dopravy již v roce 2001. Od té doby registr vozidel má být spravován na úrovni Ministerstva dopravy a od té doby také mí předchůdci měli možnost a měli se zabývat problematikou samotného registru. Tím v žádném případě nechci říkat, že samotná problematika padá jenom na jejich hlavu. Nicméně je zcela jednoznačné, že od zákona 56, který dával tuto problematiku na úroveň Ministerstva dopravy, se mělo s touto situací něco dělat. Nedělo se. A současná situace byla taková, že jsme byli nuceni přistoupit k tomu, aby centrální registr vozidel byl v tomto roce realizován, a to z několika důvodů.

Ten první důvod je problematika napojení národní kontaktní místo a (nesroz.) systém EUCARIS, což je problematika propojení na ostatní členské státy Evropské unie. Od té doby, co byl 9. července zapojen centrální registr vozidel, proběhla řada debat, řada informací a samozřejmě byl tento problém zásadně medializován. Chtěli jsme v první řadě, aby problematika byla řešena tak, že bude zajištěna agenda a výkon agendy, který je ze zákona jednotlivým obcím s rozšířenou působností přenesen ze státní působnosti na ně. To se v tuto chvíli děje a centrální registr vozidel umožňuje výkon této agendy. Já bych vás jenom chtěl informovat o tom, že v současné době se realizují tisíce nových registrací, výdeje registračních značek, výdeje technických průkazů a jejich přepisy. To znamená, informace o tom, že to není možné, tento výkon agendy, není zcela správná a je trošku zavádějící.

Co je problematika pomalosti samotného systému, je i situace, která byla známá před spuštěním systému, a to je problematika konzistence dat. Bylo tady mnohokrát zmíněno, že při migraci dat starého systému na nový došlo k porušení konzistentnosti, to znamená, že některá data byla přehozena do jiných kolonek. To není pravda. Ten problém nevznikl migrací dat jako takovou. Ta problematika byla známá již předtím a byla způsobena zejména tím, že v minulosti bylo možné mít data na několika místech. Byla lokální úložiště a bylo centrální úložiště. Bohužel konzistentnost těchto dat z těchto dvou systémů se v minulosti ukázala jako chybová. V tuto chvíli jsme zatíženi chybovostí více jak osmi set tisíc v tom daném centrálním registru vozidel, které je třeba řešit. Co se toho týče, tak v současné době máme jednotlivé body, které řeší problematiku konzistentnosti dat, a do konce září má být první vlna zrealizována, to znamená, že by se měla vyřešit i hlavní část chybovosti v centrálním registru. Druhá část je, že řada chyb je řešena i na místě, a to z toho důvodu, že není možné, aby byl nesoulad mezi spisem, mezi centrálním úložištěm dat, to znamená samotným systémem, a potom konkrétními dokumentacemi, to znamená malým technickým průkazem, velkým technickým průkazem, který má samotný provozovatel, což se v tuto chvíli děje na konkrétním místě na konkrétní přepážce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP