(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám ještě pana poslance Karla Černého, jestli doplní své vystoupení.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedo vlády, pokud bude návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi přijat, budou poškozeny stovky a tisíce restituentů z devadesátých let. Hrozí žaloby těch, kteří se cítí poškozeni, protože zatímco v jejich případě mělo odškodnění pouze symbolický charakter, tady se někomu dostává naprosto luxusní zacházení.

Jak vysvětlí ODS a TOP 09 restituentům z devadesátých let, že orná půda byla pro církve oceněna ve výši 44,50 Kč/m2, přičemž finanční náhrada za ornou půdu byla doposud 10 Kč/m2? Jak vysvětlí ODS a TOP 09 restituentům z devadesátých let, že za lesní pozemky má být vyplácena náhrada 27,70 Kč/m2, přičemž finanční náhrada podle zákona o půdě z roku 1991 byla kolem 9 Kč/m2?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla doplňující otázka poslance Černého. Požádal bych pana premiéra, aby i s ní se vyrovnal. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím jednoznačně odmítnout výrok o luxusním charakteru. Já chci připomenout, že propočty, které jsou provedeny odborníky na majetek a na ekonomiku, ukazují, že na církevním majetku stát v průměru ročně z jeho držby vydělal přes 4 mld. korun ročně, čili jenom za posledních dvacet let je stát z hlediska svých příjmů a svého zisku na plus 80 mld. korun. Porovnejte si to s celkovým objemem finanční náhrady, která bude vyplácena v časovém horizontu desítek let.

Navíc pokud se podíváte na konkrétní čísla a na konkrétní časové řady, tak tento návrh je pro stát jednoznačně finančně výhodný. To znamená, že stát bude v dlouhodobém horizontu na tomto řešení šetřit v porovnání se stávajícím stavem, nemluvě o tom, že zabráníme tisícům soudních sporů, které by se vedly o jednotlivé budovy, pozemky, lesy, výměry apod. Musím říci, že to je nesmírně důležité.

Druhou věcí, na kterou se ale zapomíná, a já jsem to tady zmínil ve svém předcházejícím vystoupení, je, že vedle restituce části církevního majetku se jedná také o vyřešení vztahů mezi státem a církvemi, o narovnání těchto vztahů, jinými slovy o odstátnění církevního a náboženského života nejenom v té duchovní a organizační sféře, ale také ve sféře materiálního a finančního zabezpečení. To je podle mého názoru nesmírně důležitý faktor. A nesmí se zapomínat na to, že se nejedná pouze o návrat majetku, případně o finanční kompenzaci nevydaného majetku, ale také o narovnání vztahů mezi státem a církvemi a o odstátnění finančního a materiálního zabezpečení církví v České republice.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to bude zřejmě to poslední, co zazní v této interpelaci. Můžeme přejít k další, to je poslanec Radek John, který bude interpelovat premiéra ve věci nestandardního způsobu odvolání policejního prezidenta. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek John: Děkuji. Pane premiére, tvářil jste se, že s odvoláním, se zpackaným odvoláním policejního prezidenta nemáte nic společného. Od té doby vyšlo najevo, že o připravované likvidaci Lessyho věděli dopředu nejen lidé z GIBSu, ale také policisté, kteří jej měli nahradit, a politici koaličních stran. Vy sám jste byl, pane premiére, o té věci informován osobně Ivanem Bílkem v den, kdy měla původně ta poprava nastat, to je v úterý 28. 8. Sice jste se vyhýbal odpovědi na dotazy médií, zda jste byl o plánované akci informován dopředu, ale když pak praskla tahle návštěva na Úřadu vlády a začaly vyplouvat na povrch školácké chyby, kterých se GIBS dopustila, přestal jste pro jistotu o celé věci komunikovat vůbec.

Můžete tedy promluvit o svém podílu na zpackané popravě policejního prezidenta? A jenom prosím neříkejte, že vás pan Bílek postavil před hotovou věc, protože všichni, kdo ho známe, víme dobře, že pan Bílek se k těm, kteří ovlivňují jeho kariéru a mohou ji ovlivnit, chová úplně jinak, než že je staví před hotovou věc.

Věděl jste například, že Lessy bude obviněn, aniž byl vyslechnut, což je naprostá nehoráznost a nemá to obdoby v celé minulosti? Následovala totální blamáž, křivé obvinění, kdy Lessy měl spáchat něco v Praze, což prokazatelně spáchat nemohl, protože byl 400 kilometrů odtud. Pan ministr vnitra to okamžitě zneužil, odvolal policejního prezidenta Lessyho, přestože mu sám podepsal na ten den dovolenou, takže mohl a měl vědět, že obvinění je nesmyslné, a on tedy místo aby obvinění rozporoval, zneužil toho k popravě. Jak budete řešit toto selhání ministra vnitra? Navíc když řekl, že při jakémkoliv podezření o účelovosti tohoto kroku sám odstoupí?

Blamáž pokračovala, bylo třeba nějak tu blamáž zakrýt, tak se vyslýchali dále svědci, a přestože Lessy už byl v pozici obviněného, nebyli zváni advokáti k výslechu svědků. (Předsedající upozorňuje na čas.) Čili další protiprávní jednání. Jak budete řešit protiprávní jednání GIBSu, jehož jste šéfem? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím o dodržení časového limitu příští poslance. Pane premiére, mohl byste reagovat na toto vystoupení?

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi na úvod edukovat pana poslance Johna. Předseda vlády není šéfem Generální inspekce bezpečnostních sborů. Je nadřízeným ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, což, jak jistě uznáte, je významný rozdíl.

Mimochodem, i z tohoto ze zákona plynoucího vztahu je naprosto absurdní teze, kterou použil pan předseda John: praskla návštěva na Úřadu vlády. No jak mohla prasknout návštěva na Úřadu vlády, naprosto oficiálně vedená přes evidenci na Úřadu vlády, ve kterém se služebně nadřízený setkává na pravidelném jednání se svým služebně podřízeným? To je stejně absurdní jako obviňovat ministra vnitra za to, že se pravidelně stýká s policejním prezidentem, protože je jeho nadřízeným. Nebo ministra obrany, že se pravidelně stýká s náčelníkem Generálního štábu. Dovedete si představit tu patetickou formulaci: praskla návštěva policejního prezidenta na Ministerstvu vnitra? Praskla návštěva náčelníka Generálního štábu na Ministerstvu obrany! No kdybyste toto řekl, pane poslanče Johne, tak by se tady všichni chytali za hlavu a říkali by si něco o tom, zda jste nepřehnal svou oblíbenou ochutnávku červených vín. Ale když totéž s vážnou tváří říkáte o oficiální pravidelné návštěvě, když podřízený jde za svým nadřízeným na Úřad vlády, je zaregistrován, že praskla - tam nemá co prasknout, na tom není nic ani nelegálního ani tajného ani tajnosnubného ani intrikánského. To za prvé.

Za druhé. Já chci opět použít této příležitosti k edukaci, že pokud se podíváte na zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, zjistíte, že ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů není policejní orgán, podobně - mimochodem - jako policejní prezident není policejní orgán. Takže podobně jako policejní prezident nemůže ovlivnit jakékoliv policejní vyšetřování - mimochodem v kontextu tohoto slova jsou bizarní teze o tom, jak někdo umožnil rozjet nějaká vyšetřování a podobně, protože do toho nemá co zasahovat, to se týká jak policejních prezidentů, tak ředitelů Generální inspekce bezpečnostních sborů -, tak úplně podobně nemůže ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, který není ze zákona policejním orgánem, nejenže ovlivnit jakékoliv vyšetřování, on o něm nesmí mít ani žádné informace. Tudíž nemá-li žádné informace, nemá je jak předávat komukoliv dalšímu, včetně svého služebního nadřízeného, kterým je předseda vlády. To je za druhé, jakýsi pokus vysvětlit panu předsedovi Johnovi zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Navíc podle § 42 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů pokud příslušník bezpečnostního sboru porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru, musí být podle tohoto zákona - musí být - propuštěn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP