(12.30 hodin)
(pokračuje Klučka)

Dovolte mi také moji vlastní úvahu, že jde o možná ústupek vlády některým poslancům za jejich hlasy pro vládou předložený návrh a odročovaný návrh zákona o církevních restitucích. Existuje však velké nebezpečí, že tento podle mého názoru nesprávný krok v pojetí návrhu zákona povede ke snížení možnosti využití domácích nerostů, nerostných surovin, důležitých pro zabezpečení potřeb hospodářství České republiky. To by mělo pro českou ekonomiku ještě větší zničující dopad než samotné církevní restituce, neboť by nešlo o částku 200 mld., ale částku nepochybně vyšší.

Takovýto přístup je prosím v obrovském rozporu s ustanovením Bezpečnostní strategie České republiky schválené usnesením vlády ze dne 8. září 2011. Zdokumentuji to:

V části III. Bezpečnostní zájmy České republiky, ve které se v bodě 14 mj. píše: Strategické zájmy České republiky jsou zejména zajištění energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti České republiky a adekvátní úrovně strategických rezerv.

V části IV. Bezpečnostní prostředí se v bodě 25 připomíná: Rostoucí závislost na dostupnosti přírodních zdrojů vede k intenzivnější globální soutěži v zajištění přístupu ke strategickým surovinám a energiím.

V části Bezpečnostní hrozby se uvádí: V rychle se měnícím globálním světě získávají otázky zajištění energetické a surovinové bezpečnosti stále větší význam.

V části V. Strategie prosazování bezpečnostních zájmů České republiky se uvádí v bodě 71: Přednostně a efektivně využívat domácích surovinových zdrojů včetně vytváření prostoru pro jejich vyhledávání a územní ochranu s cílem nepřipustit nepříznivé vychýlení domácího energetického mixu ve prospěch surovin, na jejichž dovozu je ČR závislá nebo jejichž využívání je neekonomické a nekonstruktivní.

Dámy a pánové, já se domnívám, že tento zákon je nesmírně důležitý. Tento zákon svým obsahem umožňuje dát odpůrcům práva veta, což se v rušícím základě téměř tisíc let uplatňovaného horního práva v českých zemích a jiných evropských státech s potřebnou surovinovou základnou těžko slučuje.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych v této chvíli, protože se domnívám, že bychom měli mít ještě více informací o surovinové základně České republiky, navrhl procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení o 30 dnů. Podotýkám, že považuji tento návrh za procedurální, což znamená, že by se o něm mělo hlasovat ihned bez rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Je tady ještě návrh na protinávrh. (Šum zejména na levé straně sálu.) Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že o tom vedeme často debatu, ale ať mi můj kolega Václav Klučka odpustí, to není procedurální návrh, ale návrh odročovací podle jednacího řádu. Jsem o tom přesvědčený. Když tak si můžeme knížečky, které máme v těch šuplíčcích, vytáhnout a můžeme se podívat. Ale jestli někdo navrhuje odročit o třicet dnů, tak je to návrh evidentně odročovací, není to návrh procedurální. Navíc o návrhu procedurálním v zásadě jednací řád nehovoří. To, že tady se to možná neformálně roky používá, je jedna věc, nicméně já osobně jsem nenašel nic o procedurálních návrzích a o tomto hlasování v jednacím řádu. A protože se jedná o návrh odročovací, tak k němu mohou podávat i poslanci pozměňující návrh v souladu s jednacím řádem. A já dávám pozměňující návrh, abychom to tedy odročili o pět minut.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Máme tady pozměňující návrh k odročovacímu návrhu. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Ještě přivolávám kolegy z předsálí, aby se mohli zúčastnit hlasování.

 

Budeme nejdříve hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Stanjury, který podal k návrhu na přerušení a odročení o 30 dnů tento pozměňující návrh, aby tento návrh byl přerušen a odročen o pět minut.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto pozměňujícím návrhem? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 97, přihlášeno 113, pro 4, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

(Velký rozruch v sále. Poslanci z levého spektra žádají hlasování hned, v pravé části sálu to vypadá na nějaký problém.) Bude probíhat kontrola hlasování? (Ozývá se: Ne! Smích a hluk v sále.) Prosím klid. Takže další hlasování.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přerušení a odročení o 30 dnů. (Stále hluk v sále.) Jsou proti tomu připomínky? (Ozývá se důrazné ne.) Dobře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, aby tento návrh byl přerušen a odročen o 30 dnů? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 98, přihlášeno 115, pro 49, proti 62. I tento návrh byl zamítnut.

 

Dalším přihlášeným do rozpravy je pan kolega Petr. Připraví se paní kolegyně Konečná. Prosím, kolegyně a kolegové, o snížení hladiny hluku v jednacím sále, která byla až do této doby téměř přijatelná.

Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Mám dojem, že nějak nebylo reagováno na vaši výzvu, pane předsedající. (Hluk v sále se po chvilce snižuje.)

Dámy a pánové, dovolte, abych na úvod několik slov ne k hornímu zákonu. Jak se zdá, máme tady zákony, které chceme prosadit uspišujícími návrhy zejména tehdy, když jsme je nebyli schopni včas projednat a interpretovat doporučení Evropské unie, anebo jak to bylo nazváno, tak i opožďujícími návrhy. Ale já si myslím, že tyto procedurální záležitost byly vyřešeny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP