(11.20 hodin)
(pokračuje Oliva)

Děkuji. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu, ke kterému otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím. Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Ne.

 

Takže můžeme přikročit k hlasování o usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 658/1, které tady přečetl pan zpravodaj poslanec Kostřica.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 80. Přihlášeno 133, pro 111, proti 1. Konstatuji, že jsme s návrhem usnesení vyslovili souhlas.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Je jím

101.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou
Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané
v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách,
podepsaná v Praze dne 23. května 1997
/sněmovní tisk 663/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jedná se o dohodu ze souboru leteckých dohod, tak jako byl předchozí bod letecké dohody se státem Katar. Co se týče Vietnamské republiky, tak dohoda byla upravovaná z roku 1997. Na základě zájmu obou dvou stran byl 22. března 2012 v Hanoji podepsán protokol o změně uvedené dohody s cílem liberalizovat podmínky pro letecký provoz mezi oběma státy a vytvořit tak vhodný rámec pro zavedení leteckého spojení.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací smluvních dokumentů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Hamáčka, aby odůvodnil usnesení výboru. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Zahraniční výbor tento tisk projednal na své 21. schůzi dne 3. září 2012 a přijal následující usnesení: Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Miloslava Haly, zpravodajské zprávě poslance Hamáčka a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997.

Další dvě usnesení jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan poslanec Skokan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Skokan: Já spíš než diskusní příspěvek, bych měl dotaz na pana ministra dopravy nebo na pana kolegu předřečníka, jestli to, pokud schválíme tuto dohodu, napomůže vytvoření například linky mezi Prahou a Hanojí, protože to je spojení, které řada občanů tady vlastně postrádá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane předsedající. Ano, je to přesně tak, protože tato dohoda liberalizuje podmínky, a tak to umožňuje zejména vietnamským leteckým společnostem, které by měly zájem a projevily zájem o spojení mezi Prahou a Hanojí. Co se týče problematiky ČSA, tam v současné době nemám zprávy o tom, že by měla být zavedena nová relace, ale ze strany Vietnamské republiky ten zájem tady projeven byl a i právě může napomoci tato liberalizovaná dohoda.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další do rozpravy se hlásí pan Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Já si také dovolím zareagovat na dotaz pana kolegy Skokana. My jsme o tom debatovali i na jednání zahraničního výboru. Bohužel zpráva je taková, že České aerolinie asi nemají kapacitu tuto relaci obsluhovat a tím jediným, kdo by mohl hypoteticky na této lince fungovat, jsou vietnamské aerolinie. Bylo by to samozřejmě v pořádku. Protože v současné době, pokud se nepletu, nejbližší spoj tímto směrem je přes Varšavu a letecká společnost LOT, tedy konkurent Českých aerolinií z jiné aliance, tuto trať obsahuje. A věřím, že celá řada českých či vietnamských turistů a obchodníků, kteří by normálně cestovali z Prahy, tak cestují přes Varšavu a je to škoda, protože ty možnosti nám unikají. Doufejme, že pokud tato smlouva bude přijata, tak se situace zlepší. Bohužel asi díky vietnamským, ne českým aerolinkám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Pan ministr přednese závěrečné slovo? Nepřednese.

 

Takže můžeme přistoupit k hlasování o navrženém usnesení. Toto usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 663/1 ve znění, které tady přečetl pan zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Hamáček.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 81. Přihlášeno 134, pro 111, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem s pořadovým číslem

102.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou,
který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze,
který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012
/sněmovní tisk 664/ - druhé čtení

Poprosím pana ministra financí Kalouska, aby odůvodnil návrh.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je běžnou praxí v mezinárodních smlouvách, že pokud obě dvě strany uznají za vhodné tu smlouvu modernizovat, že ji nerenegociují od samého začátku, ale doplní protokolem, který se stává nedílnou součástí této mezinárodní smlouvy. Smlouva proti dvojímu zdanění s Rakouskem se řídí smlouvou tuším uzavřenou z roku 2007. V rámci zvýšeného úsilí proti daňovým únikům jsme s Rakouskou republikou dojednali tento protokol, o jehož ratifikaci prosím.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Jenom oznámím, že za zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Kubatu odůvodní návrh usnesení paní poslankyně Witoszová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Děkuji. Já bych si dovolila poděkovat panu ministrovi za seznámení s obsahem této smlouvy a můžu prohlásit, že jsme tuto smlouvu na zahraničním výboru projednali na 21. schůzi dne 3. září 2012.

Po odůvodnění náměstka ministra financí Ing. Tomáše Zítka a zpravodajské zprávě poslance Václava Kubaty zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku a Protokolu k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze, který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012. Dále zahraniční výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby toto přednesl. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP