(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout...? (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Omlouvám se. Mě vůbec nenapadlo, že by tady nebylo dost poslanců. (Veselost v sále.) A tudíž bohužel musím hlasování prohlásit za zmatečné, protože jsem byl správně upozorněn, že počet poslanců neumožňuje zřejmě... (Neklid v sále. Výkřiky zleva.) Prosím tedy ještě poslance, aby se dostavili do sněmovny.

Pan poslanec Tejc má řešení.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, já myslím, že mám řešení, protože tak jak se dívám po sále, je nás více než 67, nicméně řada poslanců využila svého práva nepřihlásit se, což je samozřejmě možné, a proto si myslím, že můžeme pokračovat v rozpravě s tím, že přerušíte projednávání tohoto bodu do doby, než bude možné o něm hlasovat. To si myslím, že je řešení, které tady bylo zvoleno vícekrát, a buď budeme pokračovat tímto způsobem, nebo samozřejmě můžete vyhlásit přestávku. Je to vaše rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vidím má ještě lepší řešení. Nemá. (Veselost v sále.) Já jsem v rozpacích. Já to udělám tak, že přece jenom přeruším sněmovnu. Ale na jak dlouho? (Neklid v sále.)

Prosím, pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vy můžete klidně nechat hlasovat, protože takový precedens už tu byl, kdy paní poslankyně Klasnová v listopadu loňského roku nechala někdy kolem půl jedenácté hlasovat a bylo také přítomno méně než 67, a oni se asi přihlásí, protože by se ukázalo, kdo tu není. Takový precedens už tu byl. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vidím si také vzpomíná asi na tu situaci.

 

Poslanec Jan Vidím: Pan kolega Koníček jistě žertuje. Poslanecká sněmovna nemůže rozhodovat, pokud není schopna se usnášet, a to je, pokud je to více než jedna třetina poslanců, což všichni jistě dobře víme.

Já bych pouze vznesl námitku proti postupu předsedajícího a jsem zvědav, jak se s tím pan předseda popasuje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jsem nic neudělal. Jak to, že vznášíte námitku? (Výbuch smíchu v sále.)

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vy jste Sněmovnu informoval o tom, že přerušíte projednávání této interpelace a zahájíte rozpravu k následující. Já vznáším proti vašemu postupu námitku. Teď jsem fakt na vás zvědavý. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, přeji dobrý den. Pan kolega Koníček, jak ho tak znám, zajisté nežertuje. On je skutečně velmi seriózním a vážným člověkem. Žertovat jsem ho zažil snad jenom jednou nebo dvakrát, a to nikoliv v práci. Musím říci, že pan kolega Koníček jenom upozornil na precedens, který se tu stal. To zase paměť on má sloní. To musím uznat. (Poznámka ze sálu: Koňskou.) Téměř koňskou. Já si myslím, že pakliže tady ten precedens je, tak se klidně může začít hlasovat, třeba i o té námitce proti postupu předsedajícího. Nás je dost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy mě mučíte. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, jak chcete jako vládní koalice dál prodlužovat trapnost tohoto jednání! Myslíte si, že tím něčeho dosáhnete? Jenom znemožníte sami sebe. Koho chráníte? (Potlesk zleva.) Toho, který není schopen se podřídit Poslanecké sněmovně, přestože jsme v parlamentní demokracii! Proč si nenaplánuje na čtvrtek na dopoledne od 9 do 11 ten konkrétní ministr účast na jednání Poslanecké sněmovny, když ví dopředu, jaké písemné interpelace se budou projednávat! Co to znamená z jeho pohledu? Pohrdání Poslaneckou sněmovnou! Pohrdání Ústavou České republiky! Že se nestydíte! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vidím se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Tady opravdu nezbývá, než na to reagovat, když tady slyšíme plamenně soudruha Filipa kázat o porušování Ústavy a demokracie. Ti z vás, kteří nejsou natolik líní nebo hloupí, aby si přečetli příslušná ustanovení zákona o jednacím řádu, která se týkají písemných interpelací, tak ti jistě vědí, že písemné interpelace jsou o tom, že ten poslanec, který není spokojen s odpovědí ministra, má přesvědčit Sněmovnu, že ta odpověď je špatná, aby ji Sněmovna odmítla. Přítomnost ministra při písemných interpelacích není vůbec zapotřebí! Tak je to napsáno v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny! (Potlesk zprava.) Takže tady halekat o porušení Ústavy a demokracie je fakt legrace. Ministr musí být přítomen při interpelacích ústních, nikoliv však písemných.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já doufám, že ta slova, která zde pronesl můj předřečník, budou vytesána tady za námi a budeme je všichni moci vidět ve 14.30 hodin, kdy začínají ústní interpelace na premiéra České republiky, kdy by měl být přítomen, jak to řekl správně pan poslanec Vidím z ODS. Já doufám, že v takové době, kdy tady prožíváme druhou v počtu mrtvých nejzávažnější situaci od povodní v roce 1997, premiér České republiky se bude zpovídat za to, jakou odpovědnost nese tato vláda za tento stav tady na půdě Poslanecké sněmovny. Ve 14.30 to všichni budeme sledovat. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím kolegu Vidímovi. Já samozřejmě vím, co to je otázka povinnosti podle zákona o jednacím řádu a odpovědnosti. Nemusí mě poučovat. Na rozdíl od něj si ale myslím, že já jsem tady nemluvil o zákoně o jednacím řádu, ale o morálce těch, kteří nejsou schopni si naplánovat svůj harmonogram práce. To je otázka jejich vztahu k Poslanecké sněmovně a vztahu k Ústavě České republiky! Protože pokud vím, pořád ještě nejsme státem, kde vládne jenom vláda, ale vláda je pořád ještě odpovědná Poslanecké sněmovně. To by se vám možná hodilo, že by rozhodovala jenom vládní koalice a opozici byste zcela vyšachovali. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kubata se hlásil o slovo.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážený pane místopředsedo, já chápu, že má postava je snadno k přehlédnutí, a tudíž dostali tři předřečníci přednost přede mnou, byť jsem se tady velmi hlásil. Ono to nebylo uplatněno, že. To jste neřekli.

Nicméně vaším prostřednictvím na soudruha Filipa. Já si vyprošuji, pane kolego, abyste mě tady káral za to, že já využívám svá ústavní práva! Děkuji. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Takže ještě jednou. Hezké dopoledne přeji. Jenom vaším prostřednictvím drobná připomínka k předřečníkovi a případně všem ostatním, kdo si ještě po těch více než dvou letech pobytu zde nestačili uvědomit jemnosti našich způsobů jednání a jednacího řádu, psaného či nepsaného, pravidel a zvyklostí. Přednostní právo je vázáno k funkci. A uplatňuje se automaticky. Řídící udělí slovo tomu, kdo to přednostní právo nese, nikoliv že je musí ohlásit. To je věc automatická. Naopak, začasté se zde stává, že přednostní práva jsou odsouvána, ať už přehlédnutím, nebo schválně, a to zajisté není správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych vás teď všechny odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Jenom přečtu, že se ještě omlouvá pan poslanec Pavel Staněk, omlouvá se taky paní poslanec Tomáš Úlehla a omlouvá se také doktor Josef Novotný starší. To jsou ještě omluvy, které jsem tady obdržel. Mladší, omlouvám se, tak tedy doktor Josef Novotný mladší. A teď jste se přihlásili. Já bych tedy přerušil sněmovnu na 15 minut. Do 10.15 hodin přerušuji sněmovnu.

 

(Jednání přerušeno v 10.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP