Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. září 2012 v 9.00 hodin
Přítomno: 154 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi zahájit třetí jednací den 46. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji dobré ráno. (Hlasy z prořídlých lavic.) Aha, vláda tady nikde není.

Požádal bych vás, abyste se přihlásili kartami, případně mi nejdřív tedy oznámili, kdo má kartu náhradní.

Zatím přečtu omluvy, kterých je poměrně hodně. Poslanci omluvení ze čtvrtka 20. září: omluvena je paní poslankyně Miroslava Němcová, Adam Vojtěch, Michal Babák, omluvený je Petr Braný, Josef Dobeš, Michal Doktor, Petr Gazdík, Stanislav Grospič, Michal Hašek, Pavel Hojda, Radim Jirout, David Kádner, Jiří Koskuba, Václav Kubata, Vít Němeček, Jiří Paroubek, Jaroslav Plachý, Anna Putnová, Adam Rykala, Marta Semelová, Bohuslav Sobotka, Igor Svoják, Bořivoj Šarapatka, Jaroslav Škárka, Jiří Šlégr a Vladislav Vilímec.

Pak jsou tady omluvy členů vlády: Petr Nečas, Petr Bendl, Pavel Blažek, Pavel Dobeš, Petr Fiala, Leoš Heger, Tomáš Chalupa, Martin Kuba, Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra. To jsou omluvy členů vlády.

Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem číslo 149, to jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Pak bychom měli pokračovat body z bloku smlouvy, mám je tady připravené, a druhá a první čtení. Takový je postup. Odpolední jednání samozřejmě zahájíme bodem 150, to jsou ústní interpelace podle jednacího řádu. Jenom připomenu, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. Pokud jde o interpelace na premiéra, tak jenom připomínám, že premiéra tady mám mezi omluvenými, takže interpelace na premiéra budou moci být jenom předneseny a budou vybaveny písemně. Tolik k dnešnímu programu.

 

Teď už můžeme zahájit bodem

149.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Seznam odpovědí jste obdrželi, předpokládám. První interpelace je interpelace na ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu. To byla interpelace poslance Břetislava Petra ve věci zpracování Státní energetické koncepce. Máme to jako tisk 722. To je tedy první z interpelací, se kterými poslanci nebyli spokojeni a požádali o zařazení.

Jenom upozorním všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu, které zní, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava, Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Tolik.

Teď prosím interpelace. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba odpověděl na interpelaci poslance Břetislava Petra ve věci zpracování Státní energetické koncepce. Už jsem řekl, že tu odpověď máme jako tisk 722. Projednávání této odpovědi bylo na 45. schůzi Sněmovny přerušeno. Vlastně otevírám znovu rozpravu a ptám se - pan poslanec Břetislav Petr se do ní hlásí.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane místopředsedo, domnívám se, že jednací řád Poslanecké sněmovny by měl platit i pro pány ministry. Pan ministr Kuba mi dluží odpověď od měsíce dubna a bez jakékoliv omluvy si hrajeme tady na nějaké interpelace, ale nejsme schopni se dočkat odpovědí pánů ministrů. Beru v úvahu, že je tady pan ministr Kalousek, ale interpelace, které by měly následovat, se týkají jiných pánů ministrů. Je otázka, zdali jsme se tady nesešli naprosto zbytečně. Mám takový dojem, že bychom měli toto jednání rozpustit.

Pokud pan ministr Kuba nepřišel, tak bych žádal, aby termín - když jsem minule žádal o prodloužení, než pan ministr Kuba se uráčí přijít do této slovutné Sněmovny - byl na další schůzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana poslance Tejce, který se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, myslím, že skutečně v tuto chvíli není možné pokračovat v interpelacích na členy vlády. Interpelace je velmi zásadní institut, který je dán poslancům proto, aby se mohli ptát členů vlády a mohli je tím kontrolovat. V tuto chvíli zde vidím přítomného pouze jednoho ministra této vlády. Dokonce tady není ani jeden z místopředsedů či předseda vlády, byť já osobně pana ministra Kalouska považuji za skutečného předsedu vlády této země. (Smích a potlesk.) Tím mu skládám tedy poklonu.

Nicméně přece jen po formální stránce zde není ani premiér ani místopředsedové, a především zde nejsou ministři, kteří mají odpovídat, zejména pan ministr Kuba, a já si myslím, že není možné plést si Poslaneckou sněmovnu a interpelace s holubníkem. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Co se ovšem týče našeho formálního postupu, navrhl tady pan poslanec Břetislav Petr postup, který můžeme nějakým způsobem schválit. Pokud bude chtít takto interpelující poslanec počkat na některého člena vlády do doby jeho přítomnosti, tak bychom mohli nyní hlasovat o přerušení té interpelace do - zřejmě do příští schůze, tak je to. Nic lepšího nemohu nabídnout panu poslanci Petrovi. Jestli tedy je souhlas? Pokud by se jednalo ještě příští čtvrtek, tak je ještě možné o tom uvažovat. Takže do příštích písemných interpelací, tak bychom to formulovali.

Jenom zagonguji, protože budeme hlasovat o návrhu, který tady vzešel z návrhu pana poslance Břetislava Petra. Zagonguji na ty, kdo se mohou zúčastnit hlasování, abychom to hlasování provedli.

 

Budeme hlasovat o návrhu, aby projednávání interpelace pana Břetislava Petra na ministra průmyslu a obchodu bylo přerušeno do příštích písemných interpelací.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit toto přerušení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 73. Přihlášeno je 79, pro hlasovalo 46, proti 22. Návrh přerušit to byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP