(22.30 hodin)
(pokračuje Novotný st.)

Co bychom chtěli? Dostat do § 7 podporu obnovitelných zdrojů. Ministerstvo životního prostředí se s tím popasuje, podpoří kotle na peletky, podpoří solárka, podpoří tepelná čerpadla. A já bych se velice přimlouval, aby podpořilo také elektromobilitu, chytré sítě a ty věci další, které jsou spojeny s tím. Zejména ty elektromobily s postupným poklesem podpory bionafty, který se už projevuje jaksi zvenku a měl by se projevit nějak i u nás. Máme zde 500 tisíc kotlů, které jsou na pevná paliva, a v roce 2022, za pár let, se musí s nimi něco dělat, nesplní emise. Čili je potřeba nastartovat proces obnovy, a ne čekat, až to tomu půlmilionu lidí spadne na hlavu.

Už to skončím.

Někteří říkají, ať s tím nic neděláme, ať to necháme projít v devadesátce, že je to riziko, že se tam v rámci různých lobby a činnosti ve Sněmovně dostanou ještě horší věci, než jsou tam teď. Prosím vás, horší to být nemůže. Já se obávám, že pan ministr Chalupa by se tímto, že to budeme projednávat ve Sněmovně, zejména ve výboru pro životní prostředí, vymaní z kleští teplárníků Mirka Topolánka a že se to skutečně alespoň objektivně posoudí - to, co někde vzniklo bez vaší účasti. A byl bych rád, aby se to udělalo co nejrychleji. Výbor pro životní prostředí po dnešním předjednání udělá všechno pro to, aby to bylo co nejrychleji. Ještě během této schůze se sejdeme a ta rychlost, která je tam panem ministrem zmíněna, abychom o ty peníze nepřišli, bude z naší strany zachována.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Z místa se hlásí do rozpravy paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, nebojte se, nebudu navazovat ani na předřečníka, a to ani jeho slovy ani jeho délkou projevu. Dovolte mi velmi krátce zdůvodnit, proč Komunistická strana Čech a Moravy dala veto paragrafu 90, a zároveň poprosit pana ministra, možná všechny ministry, abychom § 90 nezneužívali.

Ve chvíli, kdy si zvykneme na to, že v § 90 budeme rozdělovat několik desítek miliard, tak se trošku obávám, aby v dnešní politické situaci nedošlo k tomu, že nám pan ministr financí jednou předloží v § 90 státní rozpočet. Protože toho bychom se taky mohli dočkat a já si myslím, že to nikdo z nás nechce.

My jako Komunistická strana Čech a Moravy nechceme jakkoliv prodlužovat projednávání. Chápeme důvody pana ministra pro to, aby ten návrh byl projednán. Přesto slyšíme také názory veřejnosti, ať je to Svaz měst a obcí, ať jsou to neziskové ekologické organizace, ale i průmyslníci, kteří mají k tomuto návrhu mnoho výhrad. A já si myslím, že poslanci jsou od toho, aby tyto výhrady vyslechli, popřípadě zhodnotili na výborech. Proto jen upozorňuji, že my budeme, přestože jsme vetovali § 90, hlasovat pro zkrácení lhůt. Ale myslím si, že bychom měli ctít zásadu, že bychom měli poslouchat veřejnost i jindy než před volbami. To za prvé. A za druhé, že § 90 je natolik unikátní v jednacím řádu, že by měl být používán pouze pro případy, kdy je to opravdu nezbytné.

Proto si dovolím ještě jednou na závěr poprosit, abychom tento paragraf nezneužívali. Byli to koneckonců kolegové z ODS, kteří tady ministra Bursíka za životní prostředí velmi často kritizovali za zneužívání § 90. Prosím, páni kolegové, nedělejte to sami. Není to dobro pro tuto Sněmovnu. Není to dobro ani pro lidi, kterým tím ukazujeme, že si tady rozhodneme, cokoliv chceme, bez toho, aniž bychom znali či chtěli znát jejich názor. Tohle to je vyjádření za mne.

Věřím, že se nám podaří během týdne tuto novelu projednat, protože je to bezpochyby novela, která je důležitá pro české životní prostředí. Dává mu finanční prostředky, které potřebuje. A pevně věřím, že se nám to podaří projednat tak, abychom došli k nalezení shody mezi všemi partnery a zároveň aby tomu životnímu prostředí těch peněz - a to teď nemyslím jenom na to, o čem mluvil můj předřečník, tzn. na polystyrén a na zateplování a na spoustu dalších opatření, která životní prostředí v České republice potřebuje - dali co nejvíc.

Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr Chalupa chce reagovat na předřečnici.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Pane předsedající, avizoval jsem své vystoupení v rozpravě. Dovolte mi zároveň reagovat na vystoupení svých předřečníků.

Za prvé musím všem z nich poděkovat za vstřícnost v tom projednat ten zákon alespoň ve zkráceném režimu. Já pevně věřím, že mohu s čistým svědomím prohlásit, že tohle není nějaká ambice tu situaci zneužívat, paragrafu 90, nebo tu situaci jakýmkoliv způsobem ulehčovat.

Chtěl bych reagovat na pana poslance Novotného jen v jedné věci. Podstata samozřejmě vyplývá ze směrnice z roku 2009, ale k té směrnici existuje celá řada prováděcích opatření, která mnohá z nich byla vydána mnohem později. Totiž kolem té směrnice se zároveň implementují nebo uvádějí v praxi následující směrnice: směrnice o aukcích z roku 2010, nařízení o benchmarcích z roku 2011, nařízení o monitorování a vykazování z roku 2012, nařízení o akreditaci a verifikaci z roku 2012, nařízení o rejstřících z konce roku 2011 nebo rozhodnutí o ohrožených odvětvích z roku 2010 a následně metodika přidělení povolenek jednotlivým subjektům z roku 2011 a na ni navazující jednání o tzv. derogacích, která skončila. A musím říci, že Česká republika z osmi evropských zemí, které toto jednání vedly, skončila mezi prvními ta jednání dohodou. Polsko dosud vyjednává o té záležitosti a stále se ještě nedostalo k projednávání příslušného zákona.

K té poznámce na poměry toho, které měly směřovat, řekněme, na veřejný sektor, na Zelenou úsporám, když to zjednodušíme, ať se to bude jmenovat jakkoliv, nebo na ostatní záležitosti, si dovolím zmínit, že v tomto ohledu i pozice České republiky a vyjednaný poměr, tak jak ho předkládá vláda, je unikátní - u nás ve srovnání s našimi sousedy i ve srovnání se zbytkem Evropy. Měl jsem jednání s polským ministrem, který říkal: My bychom rádi dosáhli takového stavu, jako máte vy.

Z výše uvedených důvodů si dovoluji požádat při respektu ke vzneseným námitkám, aby Poslanecká sněmovna přikázala návrh zákona k projednání výboru pro životní prostředí a zároveň lhůta pro projednání ve výboru podle § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny byla zkrácena na jeden pracovní den, tak aby tento pátek 21. 9. mohlo proběhnout druhé a příští týden následně třetí čtení.

Děkuji laskavě za vyhovění tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Hlásí se ještě někdo do rozpravy z místa? Pan kolega Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážené kolegyně, vážení kolegové, s určitou utrápenou tváří dnes na klubu sociální demokracie jsem říkal, že nebudu podporovat, abychom uplatnili veto. Sociální demokracie to neudělala. Říkal jsem, že jsem připraven podpořit zrychlené jednání tohoto návrhu, pokud bude uplatněno veto jinými stranami. Nepřepínejte tu energii, která v nás vznikla dnes dopoledne. Zatím si myslím, že to, co jsme říkali ráno, platí. Ale kvůli tomu jsem k mikrofonu nepřišel.

Poprosil bych, aby tento návrh zákona byl přikázán i hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě nějaká přihláška z místa do rozpravy? Protože tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Poprosím o závěrečná slova. Pane ministře, nebudete mít závěrečné slovo? (Ne.) Pane zpravodaji? Nebudete.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí a pan poslanec Urban navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru hospodářskému.

 

Takže nejdříve budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování?

Hlasování pořadové číslo 53 (předsedající řekl číslo 40). Přítomno 149, pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Je tady ještě žádost o odhlášení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP