(22.00 hodin)
(pokračuje Bárta)

Jak se pan ministr chce vyrovnat s tím, že dnes při obzvláště nevyjasněném financování regionálního školství do budoucna, kdy každý ředitel základní školy takřka negativně motivuje jednotlivé učitelky, aby proboha někoho nenechaly odejít ze školy, aby proboha tato škola nepřišla o peníze. Jak v tomto neutěšeném stavu, nebojím se říci marasmu, chce rychle zavést nějaké opatření pro to, aby se zastavil propad upadajícího regionálního českého školství. Jak chce naplňovat strategii vlády v oblasti konkurenceschopnosti, která říká, že matematika má být povinnou součástí státní maturity, a jak chce zajistit to, že naopak zrušil těžší verzi státních maturit, která tím zcela jednoznačně vylučuje to, aby vysoké školy mohly státní maturity brát jako selektivní parametr pro přijímání na vysoké školy.

Tady zaznělo "možná, že to zavedeme od roku 2014". To je absolutní lež! To je plivnutí, protože všichni víme, že zavedení státní maturity i při těžší variantě bude vysokým školám trvat minimálně další rok až dva, než přistoupí na to, aby státní maturity v té těžší verzi začaly akceptovat místo přijímacích zkoušek na vysokou školu. To znamená, že v tomto volebním období, v následujících minimálně třech čtyřech letech, dál bude upadat úroveň českého regionálního školství - a prostřednictvím pana místopředsedy, za toto nesete odpovědnost vy, pane ministře školství!

Tady zaznělo, že státní maturity jsou nepovedený projekt. To není pravda! Státní maturity, když je ministr Dobeš spustil, tak pan premiér v souvislosti s prvním pučem ve Věcech veřejných opakovaně říkal, že pokud státní maturity se nepovedou, pan ministr Dobeš skončí. Dokonce pan ministr Dobeš spojil svoji důvěru, respektive to, jestli setrvá ve své funkci, s tím, jestli se první státní maturity povedou, či nikoliv. Státní maturity se povedly.

Kdybyste, pane ministře, i s ohledem na to, jaký jste mazánek pana premiéra, měl trošku odvahu prostřednictvím pana místopředsedy Sněmovny, tak byste přijal stejný závazek jako Pepa Dobeš, tak byste prostě jako chlap řekl, že zvýšíte úroveň regionálního školství k nějakému datu, a pokud to nedokážete, tak odejdete. Při tomto zásadním bodu, při tomto hrobaření, které v souvislosti se státními maturitami tady velmi laciným způsobem obhajuje pan ministr školství, považuji za naprosto zásadní v tuto pokročilou hodinu tady zdůraznit a znovu požádat prostřednictvím pana místopředsedy pana ministra školství, aby se k těmto věcem jasně vyjádřil a přijal zodpovědnost za to, jakým způsobem upadá regionální školství. (Slabý potlesk z řad VV.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. O slovo požádal pan ministr Fiala s přednostním právem.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Dámy a pánové, všechno, co je na státní maturitě pozitivní, je v návrhu, který předkládáme, samozřejmě zachováno. Vyšší úroveň maturitní zkoušky si zapisovala zhruba 3,5 % studentů a právě ve vyšší úrovni například zkoušky z matematiky se objevovalo velké množství chyb.

Nenechávejme školství a změny ve školství těm, kteří mu nerozumějí. Myslím, že toho už má veřejnost dost. (Potlesk zleva.) Věnujme se tomu, abychom ke školství přistupovali s citem a měnili ho tak, aby skutečně sloužilo konkurenceschopnosti této země. Je naše odpovědnost vůči mladým lidem, abychom napravili chyby, kterých se v tomto případě dopustil stát.

To, co předkládám, má jednoznačnou podporu odborné veřejnosti. Jednomyslně se na tom shodli lidé, kteří mají rozdílné názory na maturitní zkoušku a další vývoj naší vzdělávací soustavy. Je to dobrý návrh, který můžete s klidným svědomím podpořit.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Fakticky připomínám, že pan ministr neodpověděl, jakým způsobem zastaví propad úrovně regionálního školství, který se každoročně propadá v mezinárodním srovnání. Fakticky připomínám, že 3,5 % státní maturity v těžší verzi si studenti prostě vybírali proto, že právě neexistuje ze strany vysokých škol akceptace státních maturit jako přijímajících zkoušek, a naopak progrese těžší verze státních maturit tímto způsobem jest jedinou cestou, jak toho zpátky dosáhnout. A fakticky připomínám, že je velmi trapné tady připomínat konkurenceschopnost České republiky v kontextu vládou schválené strategie konkurenceschopnosti, která naopak vládu vyzývá k tomu, aby státní maturity z matematiky byly plošné.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Paní kolegyně, omlouvám se. Ještě faktická poznámka pana kolegy Smutného.

 

Poslanec Jan Smutný: Děkuji. Vážený pane předsedající, mně to nedá. Já jsem nechtěl mluvit. Já jsem byl členem odborné komise, která připravovala výsledek tohoto pozměňovacího návrhu, která se skládala z odborníků. Tady skutečně vstupovali odborníci, kteří přišli přímo ze škol, byli to ředitelé škol, ředitelé asociací gymnázií a středních odborných škol. Zdůrazňuji, že pracovali odborníci, a ne lidé z ulice. Potvrzuji slova pana ministra.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Z místa se hlásí do rozpravy paní kolegyně Wenigerová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, pan ministr řekl jednoznačně, že tento pozměňovací návrh je reakcí na výsledky společné části maturitní zkoušky na jaře tohoto roku. Hovoříme o společné části, nikoliv o profilové části maturitní zkoušky, to bych chtěla zdůraznit.

Velice důležitým datem je datum 15. listopadu tohoto roku, kdy podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, se musí žáci přihlásit, tak aby mohli podle zákona odmaturovat na jaře příštího roku. Ten termín je 15. listopad. Proto také máme ten návrh dnes, proto také jsem přijala pozměňovací návrh Ministerstva školství za svůj, abych ho tedy přednesla na regionálním podvýboru a posléze na školském výboru, protože pokud nepřijmeme tento pozměňovací návrh v podobě novely zákona č. 561, pak samozřejmě naši žáci budou maturovat podle původní novely z roku 2008, to znamená český jazyk povinně, cizí jazyk povinně plus třetí zkouška, která ovšem není v této chvíli vůbec připravena.

A jenom bych zde chtěla upozornit na čísla, která nevím, jestli zde zazněla, ale měli bychom si být vědomi toho, proč je takováto reakce Ministerstva školství: Protože pan ministr vlastně reagoval jen na to, co ve výsledcích zdědil. K opravným zkouškám šlo na základě jarní části 23 tisíc mladých lidí. U společné části maturitní zkoušky tedy propadlo 21,2 % žáků, nárůst proti loňsku byl takřka o 2 %. Počet žádostí o přezkoumání výsledků, obecně se tomu říká odvolání, dosáhl v roce 2012 celkového počtu 8 148 a žádosti se týkaly celkem 8 741 dílčích zkoušek. Největší část z nich, celkem 5 185 případů, se týká hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni, což je 85 % všech žádostí o přezkum písemných prací. 1 770 případů se vztahuje k didaktickému testu z matematiky, rovněž v základní úrovni, což činí 67 % mezi žádosti o přezkum didaktického testu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP