(21.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, státní maturity doznají zásadních změn, z těch hlavních je to návrat hodnocení písemných prací z českého jazyka nazpět do škol. Letošní maturitní zkoušky byly studenty i učiteli na středních školách kritizovány kvůli způsobu hodnocení písemných prací, které opravovali externí vyškolení hodnotitelé. Schválení těchto pozměňovacích návrhů se dotkne už letošních maturantů a slohové práce budou opravovány opět učiteli na školách.

Ministr Fiala sice uvádí, že návrat hodnocení do škol ušetří významnou finanční částku v rozpočtu, s tímto návrhem však nesouhlasím. Hodnocení maturitních prací je časově náročné a je nepravděpodobné, že by hodnocení testů dělali učitelé zdarma. To znamená, i učitele na školách bude třeba zaplatit například za přesčasové hodiny. Připouštím, že mzdové nároky budou o něco nižší než u externistů, ale obávám se, že ušetřená částka nebude v takové výši, jak uvádí pan ministr. Navíc tím, že se již nadále nebudou využívat externí hodnotitelé, vyhodil stát z okna zhruba 20 mil. korun. To je částka, za kterou byli externí hodnotitelé vyškoleni. Navíc se jedná o projekt spolufinancovaný z fondu Evropské unie, a proto je reálná hrozba, že nebude dodržena udržitelnost této oblasti financování.

Druhou změnou je zavedení jednoúrovňové maturitní zkoušky z matematiky, což s sebou také může přinést nejednu obtíž. Obávám se, že jednoúrovňová maturita nevystihne rozdíly mezi úrovní studentů středních škol, především gymnázií, a učňovských oborů s maturitou. Osobně vnímám řešení této situace jako nepraktické a neférové. Přitom by stačilo vytvořit testy se vzestupnou náročností, jako je tomu například v Anglii či Francii. To znamená, že student vyplňuje test od nejjednodušších úloh až k těm nejnáročnějším. Tímto způsobem získáme maximum informací o znalostech žáka, aniž by si to on sám uvědomoval či měl pocit, že testy byly extrémně náročné.

Další neméně podstatnou změnou je fixace dvou povinných předmětů, tedy českého jazyka a matematiky nebo cizího jazyka. Odkládá se volba třetího povinně volitelného předmětu, tedy mezi informatikou a společensko-přírodními vědami. Za připomenutí jistě stojí, že s tímto návrhem změn, tedy fixací předmětů, jsem zde stála již před více jak rokem. Tehdy paní poslankyně Putnová prosadila svůj pozměňovací návrh, který tuto fixaci zkrátil z mnou požadovaných dvou let na pouhý jeden rok.

Dámy a pánové, sešel se rok s rokem a odůvodnění paní poslankyně Putnové cituji ze stenografického záznamu jejího projevu 30. srpna 2011: "Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych vás informovala o názoru, který převládl na našem školském výboru, který projednával otázku změny termínu zavedení třetí povinné zkoušky maturity. Byly dva návrhy, které se na školském výboru projednávaly. Stávající maturitu zafixovat na rok nebo stávající maturitu zafixovat na dva roky. Připravili jsme pozměňovací návrh, který bude součástí podrobné rozpravy, a žádám vás, abyste tu možnost zvážili, abychom šanci, kterou dnes máme, přijali, abychom umožnili studentům maturovat moderně, maturovat způsobem, který odpovídá 21. století, a abychom ukázali, že to můžeme udělat s mnohem menším finančním zatížením a náročností na učitele středních škol. Závěr tedy školského výboru byl, že bychom měli posunout maturitu, třetí předmět, pouze o rok a tento rok využít plně k tomu, aby se nastavila nová forma, která už bude mít všechny parametry, o kterých jsem mluvila."

A já se nyní ptám: V čem se dnešní situace liší od té loňské, když dnes se odložení třetí povinné maturitní zkoušky odkládá v součtu na tři roky? Ptám se, kde jsou ony avizované úspory. Proč už paní poslankyně nechce, aby studenti maturovali moderně, způsobem, který odpovídá 21. století? - abych se vyjádřila jejími slovy.

Závěrem bych chtěla říci, že pozměňovací návrhy jsou v souladu s mými návrhy předkládanými před rokem. Tyto školy nejsou připraveny na zavedení třetí povinné zkoušky. Stále je vhodné ponechat maturitní zkoušku navrhovanou na dva roky v dosavadním rozsahu povinných předmětů společné části a nezatěžovat školský terén dalším rozšiřováním státní maturity. Z těchto důvodů poslanecký klub Věcí veřejných tyto návrhy podpoří.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ohlídal, připraví se pan poslanec Bárta.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný. Pochopil jsem, že maturity, státní maturity v letošním i minulém roce dopadly velmi špatně, dopadly neúspěšně, dopadly chaoticky, bylo nutné provést zásadní změny, a to i zásadní změny legislativního charakteru. Proto chápu, proč tento zákon, který projednáváme, byl v rámci těchto maturit takto formulován. Přesto musím konstatovat, že tento stav považuji za nouzový, případně provizorní, protože existuje podle mého názoru několik zásadních vad týkajících se státní maturity. Jednak je to ta již zmíněná mou kolegyní předřečnicí jednoúrovňovost. Ale ještě více mi vadí to, že mezi povinné předměty státní maturity není zahrnuta také matematika, a to na základě toho, že znalosti našich maturantů v matematice hraničí téměř až s negramotností. Nechci vzpomínat neúspěchy našich středoškoláků a maturantů v různých studiích a v různých srovnávacích analýzách, tam ta situace vypadá velmi špatně. Jenom chci zdůraznit, že jsem přesvědčen, že tento zákon, který se týká maturit, mimo jiné, je nutné později novelizovat tak, aby matematika byla zahrnuta jako povinný předmět.

Pan ministr na poslední schůzi školského výboru toto víceméně slíbil, proto ho beru za slovo a žádám ho, aby skutečně hned v co nejbližší době se začalo pracovat na tom, aby matematika mohla být povinným maturitním předmětem. A zároveň říkám, že tento vývoj budu sledovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Dalším přihlášeným je pan poslanec Bárta. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan premiér si vzal svoji tašku a šel domů. Pan ministr financí už, předpokládám s dodržením slibu o prohibici, sedí ve své kanceláři poslanecké. A pan ministr školství nám tady uvedl zákon s tím, že nás nijak nepřekvapí, že ani na jednu z věcí, které jsme se tady dneska odpoledne snažili projednat, nám ve svém projevu neodpoví. Sice urna, kterou jsem panu ministrovi školství dal, zmizela, a pevně doufám, že ji aspoň pan ministr školství zaregistroval, nicméně zjevně ho to nijak nemotivuje k tomu, aby se vyrovnal alespoň verbálně tady dneska večer s tím, jak může být členem vlády, která na jaře loňského roku schválila strategii konkurenceschopnosti, kde je jasně řečeno, že znalost matematiky českými studenty je naprosto klíčová pro konkurenceschopnost České republiky. Místo toho nám pan ministr školství tady sdělil, že to není ani krok zpátky ani krok dopředu. Doufám, že cituji pana ministra přesně.

To není ani krok dopředu ani krok dozadu, to je krok do pekla. S ohledem na své zdravotnické vzdělání bych použil i určitý anatomický pojem, kam je to cesta, ale s ohledem na důstojnost této Sněmovny zůstanu u toho, že je to cesta do pekla.

Já se znovu ptám prostřednictvím pana místopředsedy pana ministra školství, jak chce zastavit upadající úroveň českého školství. Jak chce zastavit to, že dnes státní maturity byly jediný nástroj, který nastavoval zpětné zrcadlo jak jednotlivým školám, tak ministerstvu o tom, jak se vyvíjí úroveň vzdělání v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP