(21.20 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Promiňte, já se omlouvám vám, pane předsedající, i Poslanecké sněmovně, že teď možná malinko zneužiji přednostní právo a parlamentní diskusi k osobnímu povzdechu. Já bych oslovil pana poslance Fuksu.

Ivane, ty si vzpomínáš na všechna ta jednání a diskuse na Ministerstvu financí o budoucnosti veřejných rozpočtů a byl jsi tam velmi aktivním a velmi inspirativním elementem. Jak po tom všem, co jsi tam za ty dva roky prožil, tohle teď můžeš říkat? Víš, kolik lidí si tě na Ministerstvu financí přestalo vážit po tomto vystoupení? Ale určitě víš, proč to děláš.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tak, to bylo přednostní právo pana ministra financí. Posledním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, balíčků už bylo ve Sněmovně víc a se všemi jsem měl problémy, neboť jsou v nich namíchány různé změny. Některé z mé strany podporyhodné, jiné pro mne zcela nepřijatelné.

Tento opakovaný vládní návrh novelizuje, pokud se nemýlím, 31 zákonů. Kdyby šlo skutečně o princip či o prestiž pana premiéra, spojený s tímto vládním návrhem zákona, mohl pan premiér podat svou demisi okamžitě po jeho nepřijetí v prvním kole, když vláda nezískala 101 hlasů. Tím by padla celá vláda, a já si tedy kladu otázku, proč toto veřejné divadlo. De facto se hraje v posledních dnech o čas, mění se taktika, spojuje se až tento druhý návrh s důvěrou vládě a hned se pro jistotu vyjeví zpochybnění, jak to vlastně s tím hlasováním o důvěře bude, zda v hlasování jednom o zákonu, či odděleně. Poněkud zvláštní principiální přístup.

V poslední době i dnes se vše točí kolem daňových zákonů, zejména daně z přidané hodnoty. Zástupci poslaneckého klubu KSČM k tomu již své sdělili v rozpravě u prvního pokusu vlády. Proto chci i v této chvíli jen v krátkosti připomenout, ať to nezapomeneme, že při vypořádání vnitřního připomínkového řízení byl vládní návrh rozšířen i o změny v příspěvku a doplatku na bydlení.

Novela se v tomto ohledu dotýká čtyř zákonů. Jedná se o změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, změnu zákona o státní sociální podpoře, změnu zákona o sociálních službách a změnu zákona o životním a existenčním minimu. Pokud bude tato úprava schválena, dotkne se to dle různých odhadů až sta tisíc občanů, a to i těch, které odírají vlastníci a pronajímatelé domů, bytů, ubytoven. Vlastně odírají prostřednictvím sociálně potřebných stát a zvyšují potřebu sociálních dávek. Odírají tak daňové poplatníky, jelikož ony nájmy jsou ve srovnání s cenami nájmů u bytů vyšších kategorií nadstandardně vysoké.

K tomuto stavu přispěly již předchozí pravicové vlády. Dnes nápravu řeší vláda premiéra Petra Nečase prostřednictvím těch, kteří se nemohou bránit, kteří nemají alternativu, kteří budou jen trpět. Situace totiž nakonec vykrystalizuje tak, že se budou muset hledat aktuální nová řešení, neboť pouhé represe nic nevyřeší a napětí v mnoha místech bude výbušné.

Vláda pro úsporu v této oblasti mohla využít i jinou cestu - zregulovat výši nájmu za sociální ubytování spojené se sociálními dávkami v závislosti na obytné ploše a vybavenosti ubytovací jednotky. Ale regulace je pro tuto vládu i v této oblasti zřejmě nepřijatelná. Nepřijatelná i přesto, že svou politikou vytváří v jednom segmentu bytové politiky netržní a nadstandardní prostředí. Ne všichni sociálně slabí, ale majitelé nemovitostí zneužívají v těchto případech ve velké míře sociální dávky, které klient sociálního systému ani nezahlédne. Vše si majitel nemovitosti sám vyřídí a zúčtuje. Nájemník se jen podepíše.

Říkám vám to, vážené kolegyně, vážení kolegové, proto, abych připomenul, že tento návrh má v sobě zakomponovanou i novou sociální bombu. Tato politika totiž vede ke kritizovanému a krizovému procesu koncentrace takzvaných nepřizpůsobivých. I pro tento fakt je tento vládní návrh pro poslanecký klub KSČM nepřijatelný.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Tímto jsme vyčerpali všechny přihlášky do rozpravy. Táži se, jestli se ještě někdo do rozpravy hlásí z místa. Protože tomu tak není, rozpravu končím.

Poprosím pana ministra Kalouska jako zástupce navrhovatele o závěrečné slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji, pane předsedající. Jenom dvě poznámky k oné často opakované výtce, jak ta vláda předpokládala vysoký výběr DPH, který se nesetkal s realitou. Já bych tu výtku akceptoval, kdybychom na to neupozorňovali již na podzim při předkládání státního rozpočtu, kdybychom již na podzim při předkládání státního rozpočtu neupozorňovali na to, že státní rozpočet je postaven na prognóze z dubna roku 2011 a že se reálná ekonomika zhoršuje daleko víc, než předpokládaly predikce všech renomovaných analytických pracovišť z dubna roku 2011. Jestliže dubnová prognóza předpokládala růst spotřeby domácností o 4,2 % a realita je zhruba stagnace, tak je naprosto logické, že tento propad spotřeby má svůj dopad i na inkasu DPH. Nicméně kdyby ono DPH bylo nižší, nestalo by se při stagnaci nic jiného, než že by bylo ještě nižší. Ona argumentace, že růst DPH způsobil nižší spotřebu, je hrubé, falešné a nepravdivé zjednodušení, kterému, pevně doufám, nevěří ani ti, kteří ho říkají.

Vláda na příští rok předpokládá stagnaci. Vzhledem k mírnému růstu mezd nemáme důvod se domnívat, že by příští rok spotřeba domácností měla být horší než letošní, tedy stagnace. Tedy není důvod se domnívat, že inkaso z DPH by mělo být jiné než předpokládané, nicméně samozřejmě může k tomu říci kdokoliv jakýkoliv jiný výrok. Ale ohrazuji se proti neustále opakovaným demagogickým útokům, že je to jinak, než vláda předpokládala, a vláda je překvapena. Vláda to avizovala Poslanecké sněmovně již při projednávání státního rozpočtu a zcela jasně říkala, že na základě lednové prognózy výdajovou stránku uzpůsobí aktualizované makroekonomické predikci, což také učinila vázáním výdajů zhruba na částce 23 miliard.

(V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.) Neposloucháte mě, já to chápu. Skutečně to chápu, protože se obávám, že tato předloha je pouze zástupným důvodem k zápasu, do kterého ministr financí nevidí. Do toho zápasu vám přeji hodně štěstí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo závěrečné slovo ministra financí. Zeptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pan poslanec Pavel Suchánek má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP