(20.10 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Dneska je to vlastně takové déjstrávila. Ještě jednou budeme hlasovat o daňovém balíčku, jak říkám, v nezměněné podobě, což je nepochybně zajímavé politické rozhodnutí a my si počkáme na výsledky ve třetím čtení.

Kromě dramatických politických okolností, které provázejí tento zákon, je ale důležitější pro občany České republiky všímat si těch ekonomických okolností. Opět budeme jednat v rámci daňového balíčku asi o nejkontroverznějším návrhu ekonomického opatření, použiji-li terminologii ministra financí, a to zvýšení DPH. Já bych řekla, že konzervativnost TOP 09 a ministra financí se projevuje paradoxně jedinou zásadou. Z jednou prosazených návrhů se neustupuje, i když se ukáže, že naprosto nedávají smysl. I kdyby měla ekonomika České republiky padnout, i když se zvýšením DPH více peněz do státního rozpočtu nevybralo, i když při zvýšení DPH došlo ke zvýšení inflace na 3,5 %, z čehož 1,7 % jsou právě dopady zvýšení DPH, i když se snížila spotřeba domácností, i když prognóza při dalším zvýšení DPH hovoří o dalším snížení spotřeby domácností o 2,2 %.

Já musím připomenout, a dneska se tady k tomu vedla velká diskuse, vzrušená diskuse, proč Věci veřejné zvedly ruku pro zvýšení DPH. Já se nechci znovu zamotávat do té diskuse, jenom připomenu, že tehdy premiér a ministr financí ujišťovali, a byl to veřejný slib, že zvýšení DPH přispěje k výběru více prostředků do státního rozpočtu a tyto prostředky budou použity v rámci důchodové reformy. To znamená, že tyto peníze budou v podstatě nějakým způsobem sanovat výpadek příjmů z průběžného důchodového systému. Dnes je jisté, že tento veřejný slib byl zapomenut. Je jisté, že se pouze hledá způsob, jak látat díry ve státním rozpočtu. Nevybralo se zvýšením DPH. Je jisté, že právě to, co jsme hlasovali nedávno a co prošlo hlasy vládní koalice, tedy snížení růstu důchodů, je víceméně i tímto následkem. Nevybraly se peníze na zvýšení DPH, takže zkrátka vybereme víc od seniorů. Zároveň v tomto daňovém balíčku, znovu to opakuji, potrestáme i aktivní seniory tím, že jim odejmeme daňové zvýhodnění. Nemá to hlavu ani patu. Kamsi zmizela proklamovaná mezigenerační solidarita. Nic takového není. To je tedy slib, že peníze z DPH půjdou na důchody, obrácený na ruby.

Pokud se Sněmovně podaří udržet i za pomoci poslanců z ODS DPH na současné úrovni, bude to pro občany České republiky to nejlepší řešení. Samozřejmě tím lepším řešením by bylo, kdyby zůstala sazba 14 a 20 %. Na tom, že v době recese hýbat se sazbou DPH není to nejlepší řešení, se shodnou všichni ekonomičtí odborníci včetně poradního orgánu vlády, tedy NERVu. Je to rozhodně lepší než jednotná sazba 17,5 %, která by hrozila. Já na to tady upozorňuji, protože pokud by daňový balíček neprošel, právě těch 17,5 % by vstoupilo v platnost, anebo dojde k dalšímu zvýšení sazby, dvojí sazby, o procentní bod, 15 a 21 %, tak jak tady je nám předkládáno v rámci daňového balíčku.

Já obě změny vnímám jako kritické ohrožení české ekonomiky a kupní síly Čechů. Řada občanů České republiky bude nucena nakupovat pouze podle měřítka ceny, ne podle měřítka kvality. To už se koneckonců projevuje nyní. Nekvalitní polské suroviny, nekvalitní alkohol. Do příhraničí se jezdí pro pohonné hmoty, elektroniku i oděvy. Říkám opět, že tady o tom hovořila celá řada mých předřečníků. Já už ani o tom nemluvím, protože si myslím, že by bylo úplně zbytečné zvedat to, že řada rodin nemá dostatek financí na vzdělávání, na kulturu. Přitom konstatujeme nižší příjmy do státní kasy, než očekával ministr financí. Opět říkám: Jaké překvapení!

Pro ilustraci, jednotnou sazbu DPH nenajdeme u žádného z našich sousedů, tedy pokud v Evropě nebudu hovořit o Dánsku. U našich sousedů v Rakousku je snížená sazba DPH na dvojí úrovni, 10 a 12 %, dvojí úroveň je i v Polsku - 5 a 8 %, Slovensko má sníženou sazbu ve výši 10 % a Němci jen 7 %. Kupní síla Němců a Čechů se přitom absolutně nedá srovnat a je to i vinou této vlády. A abych nehovořila jenom o našich sousedech, za zmínku stojí například existence supersnížené DPH ve Francii, která se aplikuje na léky, noviny a časopisy, divadelní představení a koncesionářské poplatky a její výše je pouhých 2,1 %. Samotná dolní sazba ve Francii 5,5 %.

Přístup vlády k financování naší země je ve výsledku sebevražedný. Věci veřejné proto podaly pozměňovací návrhy k tisku 733 o dani z přidané hodnoty, protože osud balíčku je v tuto chvíli ne úplně jistý. Jejich cílem je stabilizace a následné nastartování české ekonomiky. Kromě již zmíněného návrhu na zachování stávajících sazeb DPH ve výši 14 a 20 % chceme také zlepšení podmínek a jistot pro malé a střední podnikatele v podobě odložení platby DPH až po zaplacení faktury či snížení spotřební daně na naftu.

Neméně důležitým bodem je i tažení proti šedé ekonomice. Já jsem tady o tom hovořila na minulé schůzi. To bylo jedno z doporučení právě ekonomů z NERVu, to znamená bojovat proti šedé ekonomice. My jsme předložili zákon týkající se majetkových přiznání, stejně tak zákon na zrušení anonymních akcí. Oba tisky jsou zařazeny na tuto schůzi. A také skutečné tažení proti neopodstatněným daňovým výjimkám.

Já bych ráda připomenula, že významný deficit ve státní kase je způsobený i setrvalým špatným výběrem daní. Resort financí v čele s Miroslavem Kalouskem navíc bez jasného klíče a vysvětlení i řadu daňových nedoplatků odpouští. V letech 2007 a 2011, kdy byl ministrem financí, ať už starým, nebo teď novým, nebylo na daních vybráno půl bilionu korun, což pro představu znamená polovinu stávajícího rozpočtu České republiky. V přepočtu se jedná o částku 50 tisíc korun na každého obyvatele včetně seniorů a kojenců. Dalších 42 miliard bylo odpuštěno v posledních dvou letech. Lze toto nazvat rozumným hospodařením?

Naše debata o DPH je tedy skutečně úzce svázána s návrhem na státní rozpočet pro příští rok, ale hrozit občany České republiky rozpočtovým provizoriem je zcela účelové. Stejně tak je účelové tvrdit, že pokud nebude přijat daňový balíček v předkládané podobě, prohloubí se schodek státního rozpočtu. Opak může být pravdou.

Proto za klub Věcí veřejných i za všechny občany, zaměstnance i živnostníky této země prosím kolegy napříč politickým spektrem, zůstaňme u dvojí sazby v nynější výši. Neměňme neustále daňové podmínky. Umožněme lidem utrácet české peníze za české výrobky. A tuto vládu, resp. zbytky vlády, které sedí za mnou, prosím, aby se zachovala nikoliv systémově, ale systematicky, aby nenaslouchala experimentům ministra Kalouska a snažila se zemi z krize vyvést, a nikoliv tuto krizi prohlubovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní pana poslance Petráně. Dalším přihlášeným je pan kolega Michal Doktor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Petráň: Dobrý večer vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

Nemohu jinak, než se vyjádřit k jedné části daňového balíčku, a to je další zvýšení sazeb DPH. Budu v podstatě jen opakovat to, co často slyším od příslušníků střední třídy, mezi které se počítám, a to už z povahy své profese. Na těchto lidech stály, na té střední třídě, stojí a budou stát ekonomické základy této země. Důsledky toho, co se dělo, děje a zřejmě bude dít ve větší míře díky neustálému měnění pravidel hry z tohoto místa v průběhu posledních dvaceti let, mohu dokumentovat na příkladu jednotky sto, ať už je to obchod, zakázka či služba a je to v tisících či milionech korun mezi plátci a neplátci daně. Za normálních okolností má stát příjem ze sta následující: 20 je DPH, 10 až 15 daň z příjmu a další jsou i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Už po loňském zvýšení sazeb DPH docházelo častěji k následující situaci. Zákazník požádal, zda by sto nešlo rozdělit na deset z DPH a zbytek bez Kalouska. To ve svém důsledku znamená pro stát příjem pouze dva, plus možná jedna. Proto se dá spolehlivě říci, že na obchodní jednotce sto bude stát tratit často 30 a možná více. Vím, že už i mezi velkými ekonomickými hráči a neplátci DPH dochází k různým barterům a jiným fikaným postupům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP