(20.00 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Vláda dramaticky zvyšuje relativní daňovou zátěž u středněpříjmových a nízkopříjmových skupin obyvatelstva, tedy u rodin s dětmi, zaměstnanců, důchodců, sociálně potřebných a zejména zdravotně postižených. Chtěl bych připomenout příjmovou a sociální realitu této společnosti. Hovoří se o tom, že jenom 10 % lidí žije u nás pod hranicí chudoby. Těch 10 % je milion lidí. 40 % až 50 % podle statistik jsou lidé, kteří mají finanční rezervy na jeden až dva měsíce ve výši jednoho až dvou měsíců svého příjmu, to znamená důchodce deset až dvacet tisíc korun. Když přijde třeba operace v nějakém nadstandardu, dozvěděl jsem se, že to bude šedý zákal, tak důchodce je řekněme bez finančních rezerv.

Tomu se říká, aspoň podle mého názoru, debakl fiskální reformy, fiskální politiky pravicových vlád.

Drahota už tak je v naší zemi značná. Ceny potravin, jak jsem vás tady před několika týdny informoval a ukázal jsem dole v sále novinářům dva košíky, jeden nakoupený v české samoobsluze v Ústí, druhý nakoupený v drážďanské samoobsluze, tedy v Německu, přičemž ceny devatenácti druhů základních potravin byly u nás o třetinu vyšší. Přitom víme, že u nás jsou 2,5násobně nižší důchody a 3,5násobně nižší platy nežli v Německu. Nemluvím už ani o kvalitě toho zboží. To, co se stalo teď s alkoholem - připomínám, že v tom balíčku devatenácti potravin nebyl žádný alkohol - ale kvalita a ochrana německého trhu prostě je úplně někde jinde než u českého trhu.

Je samozřejmé, že tady to nelze vysvětlit jenom rozdílem DPH: 7 % DPH v Německu a 14 % DPH u potravin u nás. Rozdíl je třetina. Podle mého názoru jsou to monopolně vysoké ceny stanovené kartelovými dohodami. Myslím si, že tady by vláda měla něco dělat, nebo příslušné úřady, které se touto záležitostí mají zabývat. Svědčí to podle mého názoru o naprosté lhostejnosti vlády a její administrativy k přístupu k deformovanému tržnímu prostředí. Není využívána základní přednost tržní ekonomiky, tedy schopnost konkurovat, ale naopak jsme svědky zřejmých kartelových dohod a monopolně vysokých cen.

Drahota je podle mého názoru hlavní problém dneška, a tento balíček bohužel tu drahotu posiluje.

Vláda by měla změnit svou hospodářskou strategii. Upřímně, není toho schopna. Před několika měsíci jsem pozorně poslouchal pana premiéra, když hovořil o tom, že je potřeba se zabývat prorůstovými opatřeními. Zatím jsem si nevšiml, že by vláda s nějakým prorůstovým opatřením přišla. Takže ona není schopna změnit svoji filozofii. Minimálně Francie a Itálie se zabývají těmito záležitostmi a kladou to na první místo. Neříkám, že vždycky úspěšně, ale snaží se o to.

Vláda by se spíše měla, než tento materiál zvyšující daně a restringující rozpočtové výdaje státu, často ať to stojí co to stojí, zabývat právě hospodářským růstem. Vláda by spíše měla urychleně zpracovat akční protikrizový plán a předložit materiál přicházející s opatřeními na podporu hospodářského růstu, alespoň takový malý český new deal. Chápu, ekonomika má jistou setrvačnost a tato prorůstová opatření, která jsou tak trošku v rozporu s filozofií neoliberalismu, takže jsou tak trošku proti srsti této vlády, ta prorůstová opatření přinesou plody až někdy, pokud budou uplatněna, za rok, rok a půl, možná spíš dva roky, a to už tahle ta vláda prostě nebude.

Vláda dnes chce spojit svůj osud s tímto nepodařeným zákonem. Takzvaní rebelové z Občanské demokratické strany mají - musím říci při vší úctě k nim, protože aspoň jeden z nich mě pečlivě poslouchá, velice si toho vážím, pane kolego - ještě tragičtější nápady nežli ministr Kalousek, pokud je tedy pravda to, co se píše v novinách, což samozřejmě často pravdou nebývá, takže to beru s rezervou. Uvidíme, zda těmto rebelům vydrží odvaha, věřím, že ano, a že tedy půjdeme k novým volbám.

Tvrdošíjnost premiéra a ministra financí v této věci je nesmírná. Myslím, že vláda se svými poslanci už není schopna dojít ke kompromisu.To je smutný výsledek po dvou letech činnosti této vlády, která začínala s velkou slávou jako vláda opírající se o 218 poslanců. (Ozývají se protestní hlasy.) Ano, 218 by bylo trošku hodně, děkuju. Já už jsem přece jenom starší člověk, po šedesátce mám právo občas na nějakou chybu. Takže samozřejmě 118, u nás ty volby nejdou zatím na 105 %. Tedy samozřejmě není schopna dojít ke kompromisu, což je samozřejmě pro ni smutné - myslím, že pro občany této země to špatné není.

Přiznám se, že vláda s aférou metanolu ukázala také - a já se domnívám, že málokdo z nás si to uměl představit. Já jsem bývalý premiér téhle země a představit jsem si to nedokázal. Ukázal se naprostý rozvrat české státní správy. Když jsem dnes navrhoval uplatnění mimořádného bodu jednání Poslanecké sněmovny tento pátek, tak jsem hovořil o tom, jak selhávají ministerstva. Vyjmenoval jsem jich asi pět a několik centrálních institucí. To je velmi vážné. Obávám se, že tento rozvrat státní správy je větší, než si kdokoliv z nás dovedl představit. Myslím, že ministři aspoň v koutku a pan premiér aspoň v koutku duše by si to měli přiznat a měli by se pokusit, pokud jim budou dopřány ještě nějaké dny v úřadu, což nedoufám, s tím něco dělat.

Jestliže dnes podle odhadů jedna čtvrtina v zemi prodávaných lihovin je vyráběna a distribuována nelegálně, jsou to ohromné finanční zdroje, které někam jdou. Tou cílovou stanicí je podle mého názoru organizovaný zločin. Je velmi zvláštní, a nechci tady nikoho obviňovat ve stylu nějaké spálené země, že státní aparát a vládní politici měli celou dobu zavřené oči.

Věřím, dámy a pánové, že vláda po zásluze skončí a oba národně socialističtí poslanci tento její konec rádi podpoří.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo paní poslankyni Kateřinu Klasnovou, která vystoupí s přednostním právem. Poté pan kolega Petráň.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím říci, že mě velmi mrzí neúčast v poslaneckých lavicích, zvláště ze strany koaličních - teď jsem chtěla říci partnerů, ale to bývávalo - poslanců a ostatně i vlády. Čekala bych, že nad tak důležitou klíčovou normou, o které tady dnes rozhodujeme, kterou máme v prvém čtení, se povede vzrušená diskuse, tak jak bych to čekala i v jiných zemích. Neděje se tomu tak.

Mě ale mrzí i druhá věc. Mrzí mě to, že o daňovém balíčku zde budeme rozhodovat v naprosto nezměněné podobě, že nám byl předložen do prvního čtení ve zcela nezměněné podobě. Já jsem očekávala stejně jako asi řada občanů, že se pan premiér zamyslí nad argumenty některých poslanců z řad ODS, že se zamyslí nad argumenty ekonomů, že se zamyslí nad argumenty bývalého předsedy ODS a předloží nějakou rozumnou kompromisní variantu, o které tady budeme hlasovat v Poslanecké sněmovně. Nestalo se. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP