(19.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A já tvrdím, že je to zúžený pohled, že je to málo! Tahle země potřebuje více. Tohle rozhodně není vize, kterou potřebujeme na to, abychom měli vládu, která si tady zaslouží být a která by měla šanci tu zem vyvést. Takže já jsem přesvědčen, že to, co tady pan premiér řekl, protože pan ministr Kalousek toho moc v poslední době neříká, tak to jsou důvody pro to si myslet, že tato vláda vlastně nemá program. Ona vlastně nemá vizi toho, co si počít s touhle situací.

Takže já si nemyslím, že je v této chvíli nutné se bavit jenom o těchto daňových zákonech, ale že je třeba se bavit o tom, jestli má smysl podpořit toto hlasování proto, protože to znamená podporu této vládě. A mě způsob, jak tady obhajuje tyto zákony, i to, co tady předkládá, přesvědčuje o tom, že tahle vláda ve skutečnosti nedává šanci, že by se v této zemi podařilo nastartovat ekonomiku a učinit to, co tady dneska požaduje pan guvernér. Prostě najít cestu, vytvořit důvěru v ekonomiku, vytvořit důvěru v této společnosti, vytvořit vzájemnou důvěru v české společnosti a najít cestu z krize.

A kdybyste se mě zeptali, v čem ta cesta z krize dle mě je, tak vám to také velmi stručně řeknu. Já si myslím, že cesta z krize dneska je právě v tom, že přijdeme s hospodářskou strategií, která bude otevírat cestu k obnovení hospodářského růstu, který musí být součástí jakékoliv finanční konsolidace. Zároveň si myslím jako druhý bod toho, co je tady třeba udělat, je zlepšit fungování státu a veřejné správy, vypořádat se s tím unikáním veřejných peněz netransparentním způsobem, nakonec i události kolem metylalkoholu jsou další ukázkou toho, jak tady unikají peníze, a dokonce jsme s tím smířeni, dokonce se dlouhodobě tváříme, že nám to nevadí. A pak si myslím, že když mluvíme o daních, pokud tedy někdo chce mluvit o daňové soustavě, tak je třeba mluvit o férovém rozložení daní, tak aby lidé měli pocit, že každý nese svůj díl spravedlivě, a ne aby se v té zemi vytvořil pocit, že tady to prostě odskáčou spíš ti slabší, než aby svůj díl také nesli ti, kteří jsou úspěšnější a bohatší. Takže vytvořit dojem férovosti v oblasti daní to je to, co tady chybí, protože kroky od Topolánka byly pravým opakem. To si myslím, že kdyby někdo předložil podobnou vizi, tak by jako premiér měl šanci, aby v této Sněmovně měl právo dostat důvěru. Ale myslím si, že to, co tady prozatím předvedl premiér a ministr Kalousek, si žádnou důvěru nezaslouží.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále prosím o slovo pana poslance Adama Rykalu. Ale ještě předtím pan kolega Tejc s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, aby bylo možné projednávat tento zákon v důstojné atmosféře, dovolím si navrhnout, a myslím, že to bude vyhovovat i onomu harmonogramu, který jsme schválili, přerušení projednávání tohoto bodu a jeho odročení na středu 26. září tohoto roku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to procedurální návrh. Pan kolega Vidím - protinávrh. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní a pánové, dovolím si přednést protinávrh k předloženému návrhu, který není návrhem procedurálním. Navrhuji tedy přerušit a odročit projednávání tohoto bodu o 15 minut. (Neklid v sále, výkřiky z levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Budeme hlasovat. Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby nepokřikovali ve sněmovně na řídící.

Jako před každým hlasováním přivolávám gongem naše kolegy a je mou povinností umožnit jim, aby se tohoto hlasování mohli zúčastnit. Takže vás prosím o trpělivost. Pan kolega Tejc předložil procedurální návrh, a to přerušit a odložit projednávání tohoto bodu do... Pane kolego, do středy? Do středy 26. září. Proti tomu pan kolega Vidím dává protinávrh a ten zní tak, že bychom tento návrh přerušili a vrátili se k němu za 15 minut. (Poslanci přicházejí do sálu.) Rozhodneme tedy nejprve o protinávrhu. Vidím, že ještě dobíhají naši kolegové. Mezitím vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat. Hlasování bude mít pořadové číslo 47. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma, který je vlastně protinávrhem k návrhu pana poslance Tejce, navrhuje přerušení na dobu 15 minut, poté bychom se k tomuto návrhu vrátili.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 47. Táži se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Jana Vidíma, s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 47 přítomno 163, pro 15, proti 125. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana kolegy Jeronýma Tejce, který žádá o to, aby byl návrh přerušen, jeho projednávání přerušeno do 26. září.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48. Táži se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 48 přítomno 165, pro 77, proti 87. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Pan kolega Tejc se hlásí ještě o slovo. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jen krátkou poznámku. Já jsem doteď myslel, že proti tomuto návrhu zákona bojuji společně s poslancem Babákem. Mrzí mě, že ho tady mezi námi nevidím. Musím říct, že to je velká škoda. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní jsme zpátky v rozpravě. Slovo má pan poslanec Adam Rykala. Pokračovat po něm bude pan kolega Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče. (V sále je neklid. Poslanci odcházejí.)

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si počkám, až zase všichni odejdou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane kolego. Dámy a pánové, věnujme pozornost panu poslanci Rykalovi.

 

Poslanec Adam Rykala: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych jménem sociálně smýšlejících lidí v této zemi ostře vystoupil proti navrhovanému zvýšení DPH na 15 a 21 %.

Vzhledem k nedůvěryhodnosti naší koalice a sílících protestech ze strany občanů, odborových organizací i samotného prezidenta České republiky - já bych poprosil pana ministra Kalouska, určitě dostane slovo po mně, když se přihlásí do rozpravy, aby tady na mě nepokřikoval. (Smích a potlesk zleva.)

Nevidím důvod, proč by kdokoliv z nás poslanců měl dnes zvednout ruku pro podporu tohoto Kalouskova škrtícího návrhu zákona, tento balíček, který má škrtit naše občany a škrtí bohužel také českou ekonomiku. Jak vidíme, koalice není díky rebelům z ODS, z Občanské demokratické strany, jednotná. Jak může mít taková vládní koalice důvěru občanů České republiky?

Připomínám, že tento balíček si už prošel jednou svým legislativním kolečkem a díky sociálně demokratické většině v Senátu jsme si mohli hlasování ve Sněmovně zopakovat a díky bohu návrh neprošel. Návrh neprošel, ale pan premiér se nevzdává. Naopak, pan premiér předkládá tento návrh znovu a vydírá své vlastní poslance, vydírá poslance ODS, a to tím, že spojil zákon s hlasováním o důvěře vládě České republiky.

Pane premiére, máme to pochopit tak, že vždy, když vám něco neprojde, tak budete vydírat poslance tím, že předložíte zákon znovu, spojíte ho s hlasováním o důvěře a budete spoléhat na to, že si kapři sami rybník nevypustí? Já tedy budu rozhodně hlasovat proti tomuto návrhu zákona. A kdyby ta vláda padla, tak byste udělali lidem v této zemi jen radost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP