(19.00 hodin)
(pokračuje Bárta)

To znamená, že přijetí sjednocené sazby na 17,5 % byla v tu chvíli jediná možná kompromisní dohoda, aby možná právě kupříkladu pan policejní prezident Lessy mohl být policejním prezidentem. A v tomto kontextu bych rád připomněl, že kdyby policejní prezident dál byl policejním prezidentem, možná že by se to i v kontextu loňského roku vyplatilo, protože ty miliardy by se vrátily zabavením těm korupčníkům, kteří je ukradli.

Poslední poznámka. Rád bych připomenul panu premiérovi, když je tak úžasný v citování Eurostatu, že bych strašně moc ocenil prostřednictvím paní předsedkyně, kdyby se konečně vyjádřil asi již k páté mé snaze o to, aby vysvětlil, proč se propadáme v žebříčku konkurenceschopnosti a proč jsme na tom s výjimkou pěti zemí z eurozóny nejhůř, co se týče růstu HDP. Jinými slovy řečeno, když se podíváte jinak do Polska a do Německa, tak v Polsku jsou ceny potravin o třetinu nižší, v Německu o 20 % nižší. Doporučoval bych prostřednictvím paní předsedkyně panu premiérovi, aby si do toho Německa nebo do toho Polska zajel.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan kolega Sobotka, poté pan kolega Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já si myslím, že to nejhorší, co tady můžeme zažít v Poslanecké sněmovně, vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, jsou informace o tom, jaké kdo měl dobré úmysly. Pro nás je přece důležité, jak ty věci dopadly. Občanům jsou úplně jedno dobré úmysly Věcí veřejných, které měly před pěti, před dvěma nebo před jedním rokem. Realita je taková, že Věci veřejné způsobily a hlasovaly pro zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny a léky z 10 % na 14 %. Všichni poslanci Věcí veřejných pro to hlasovali, nikdo to tady nekritizoval. A způsobili jste to jednoznačně. Občany zajímá, že poslanci Věcí veřejných způsobili, že příští rok hrozí jedna sazba DPH ve výši 17,5 %. To je výsledek, reálný výsledek činnosti Věcí veřejných. A já se obávám, že i kdyby tam policejní prezident seděl o rok nebo o dva roky déle, tak to ceny potravin a ceny léků nesníží. Ty vy jste zvedli zcela chybnou daňovou reformou, pod kterou jste se podepsali, absolutně v rozporu se sliby, které jste dávali voličům před volbami. To je výsledek vaší činnosti ve vládě Petra Nečase. Byli jste ve vládě - byli. Hlasovali jste pro zvyšování DPH - hlasovali. Dobré úmysly nás nezajímají, důležitý je výsledek!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan kolega Kováčik, poté pan kolega Bárta.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, přeji hezký dobrý večer, ještě jsem neměl příležitost vás pozdravit, tak tímto činím.

Musím říci, že se zájmem sleduji tu polemiku, která tady probíhá již nějakou chvíli, ba co dím, nějakou hodinu mezi Věcmi veřejnými a sociální demokracií a skutečně je to velmi zajímavé a velmi poučné. Čím dál tím častěji slyším, a to už je mnoho měsíců tamu nazad, jak se říká, kdy tu a tam zazní: kdyby nebylo Věcí veřejných, nebylo by či bylo by to či ono. No, lidé to vidí tak, myslím lidé venku. A já v souladu s nimi musím tedy konstatovat: No, kdyby nebylo Věcí veřejných, tak není ani tato vláda. Je možná jiná vláda, jsou možná jiné balíčky, možná měkčí, možná tvrdší, možná už vyhráváme skutečně boj s korupcí, a ne jenom virtuálně, možná je cokoliv jiného. Takže to je ten prvotní bod. Prostě Věci veřejné umožnily vznik této vlády, nějakou dobu s ní velmi úzce spolupracovaly, v této vládě ledacos zapříčinily, možná také něčemu zabránily, ano, je to tak, to musím také přiznat. Ale prostě to primární je, že Věci veřejné tvořily tuto vládu od samého počátku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Vít Bárta, faktická poznámka.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom zase několik faktických.

Za prvé nikdo nezpochybňuje, že Věci veřejné hlasovaly pro vyšší DPH 14 % a 20 %. Jenom připomínám sociální demokracii to, že oni slibovali 13. důchody v roce 2010. A to zvýšení DPH nemělo sloužit k ničemu jinému než k potřebné důchodové reformě a deficitnímu důchodovému účtu.

Druhá věc je to, že Věci veřejné nesouhlasí se zvýšením DPH nyní o procento, protože jenom blbec se spálí dvakrát. Můžete pochybovat o tom, a já jsem to tady přiznal už několikrát, že elasticita trhu bylo mylné očekávání, nicméně není důvod se tady tvářit tak, že když bylo jedno, není druhé.

A pokud chcete počítat jenom výsledky, tak prostřednictvím paní předsedkyně panu předsedovi Sobotkovi bych rád připomenul, že my se snažíme nyní na tom teď nedělat žádnou politiku a snažíme se o to, aby nebylo DPH 17,5 %. A místo toho, abyste nám s tím pomohli a byli dnes ráno na rozpočtovém výboru - anebo nebuďme na rozpočtovém výboru, tak to pojďme řešit jinou cestou. Ale pojďme to v zájmu občanů nyní řešit, nehádejme se, kdo za co může, ale pojďme změnit společně to, abychom se jenom proto, že tady doufejme padne tato vláda, paradoxně nestali všichni, tak jak tady sedíme, zodpovědni za to, že tady od Nového roku bude sazba 17,5 %. Jestli je někdo vinen víc, nebo méně, tak máte velkou pravdu, že to občany České republiky zajímat nemusí. Ale podstatné je, abychom to teď hned společně změnili, abychom měli tu záchrannou brzdu, když ta vláda padne, že to 17,5% DPH nebude.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan kolega Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedkyně, já opravdu velice fakticky zareaguji na mého předřečníka pana předsedu komunistické strany. Kdyby nebyly Věci veřejné, samozřejmě byla by či nebyla spousta věcí. Ale kdyby nebyli komunisté - nad tím zapřemýšlejte.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Kováčik, prosím, faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já jenom pro upřesnění, abych nebyl obviňován z něčeho, co si přisuzuji neprávem, abych nebyl prohlašován za lžipředsedu, jsem pouze předsedou poslaneckého klubu, nikoliv předsedou komunistické strany. Ale slyším nejen v řadách této Sněmovny, ale i čím dál tím častěji v řadách občanské veřejnosti, že Komunistická strana Čech a Moravy je dnes jedinou klidnou sílou v tomto parlamentě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Sobotka, faktická poznámka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, já chci jednoznačně odmítnout jakoukoliv kolektivní odpovědnost v této Poslanecké sněmovně. Přece platí, že pro zákony hlasovali konkrétní poslanci, každý sám za sebe. Proto také existuje evidence hlasování, proto také po každém hlasování počítáme hlasy, jestli ten návrh získal většinu, nebo většinu nezískal. A jestliže by nastalo to neštěstí, o kterém jsem už tady mluvil a za které může ODS, TOP 09 a Věci veřejné, že by tady od 1. ledna příštího roku platilo 17,5 % daně z přidané hodnoty, tak odpovědnost je jasná. Odpovědnost za to nese ODS, TOP 09 a celé Věci veřejné. Jednoznačná odpovědnost!

A ještě bych se docela rád zeptal - zajímalo by mě a přemýšlím o tom už celý rok, jak koalice přišla na tu částku 17,5 %. Kde jste na to přišli, jaké jste měli k dispozici analýzy, jaké byly varianty pro rozhodování, proč je tam toho půl procenta? To by mě skutečně zajímalo, jako se v této zemi, na jakém odborném základě se v této zemi tvoří daňová legislativa a stanovují se takové zásadní věci, jako je výše sjednocené sazby daně z přidané hodnoty. Podívali jste se z okna? Nebo jste se zeptali Kalouska, jaké číslo by se mu líbilo? Jakým způsobem se v této zemi vůbec stanovila ta sazba 17,5 %, která hrozí od 1. ledna příštího roku? To tady ještě nikdo nevysvětlil, nikdo to tady nezdůvodnil a sama tato koalice ještě předtím, než tento zákon bude platit, tak už zase přichází s další změnou daně z přidané hodnoty.

Žádná kolektivní odpovědnost. Je jasné a je přesná evidence, kteří poslanci hlasovali pro DPH 17,5 %. Byl to pan Babák, byl to pan Bárta, byly to Věci veřejné, TOP 09 a ODS.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan poslanec Vít Bárta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP