(18.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A jestliže pokládám něco za skutečně velmi škodlivé pro udržení spravedlnosti a sociální soudržnosti v naší zemi, tak je to jedna sazba daně z přidané hodnoty.

To, co se stalo, co schválili poslanci ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, že se příští rok má sjednotit DPH na 17,5 %, je pro Českou stranu sociálně demokratickou naprosto nepřijatelné. My přirozeně předložíme v Poslanecké sněmovně pozměňující návrh, aby DPH od 1. ledna zůstalo na stejné úrovni. Budeme ho předkládat v rámci technické novely DPH, která už je tady v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení, to znamená nesouvisí to s tímto zdražovacím balíčkem, ale předložíme jasný návrh, aby DPH zůstalo na 14 a 20 %, tak jak to platí k 1. lednu letošního roku. V případě, že by koalice zabránila tomuto našemu návrhu, a v případě, že by si koalice prosadila cokoliv, co by znamenalo sjednocení daně z přidané hodnoty na této úrovni, pak chci také jasně říci, že sociální demokracie v případě svého volebního úspěchu obnoví sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, a to alespoň pro léky, potraviny a knihy. Pro nás je nepředstavitelné, aby v České republice dlouhodobě platila jedna sazba z přidané hodnoty, která by zdaňovala léky, potraviny a knihy 17,5 %. To je ještě o 3,5 % více, než je stávající snížená sazba 14 %. Když si uvědomíte, že před šesti lety občané platili při každém nákupu 5 %, příští rok už by měli platit 17,5 % - podívejte se na to, jak se za ty tři roky vyvinuly reálné mzdy, co se s nimi děje poslední dva roky, podívejte se na to, jak se za ty tři roky vyvinuly reálné důchody. Nic z toho se samozřejmě neztrojnásobilo tak, jako vy se chystáte ztrojnásobit daň z přidané hodnoty oproti té úrovni, na které byla v roce 2006. Čili i kdyby se nějakým úsilím vládní koalice stalo, že tady bude sazba 17,5 %, tak my se budeme snažit, abychom po příštích volbách do Poslanecké sněmovny, pokud tady budeme mít většinu, knihy, léky a potraviny zařadili zpět do snížené sazby daně z přidané hodnoty.

Ono totiž ve většině civilizovaných zemí tyto položky jsou zdaňovány nižší sazbou. A i když se podíváte do Polska, podíváte se do Rakouska nebo do Německa, tak potraviny jsou dnes ve všech těchto zemích zdaňovány sazbou, která je o 5 a někde dokonce o 11 procentních bodů nižší než v České republice. A projevuje se to velmi jednoduše. Tady už bylo hodně věcí řečeno kolem toho, že se vládě nepovedlo letos zvýšit výnosy z daně z přidané hodnoty. Ten výsledek je tristní. Já myslím, že je symbolické, že pan ministr financí o něm dnes pomlčel, že neřekl o tom, jak se nenaplnily jeho prognózy patnáctiprocentního vyššího výnosu z DPH v letošním roce. Zase k tomu neřekl ani slovo. Musíme to říci za něj. Já to tedy za něj řeknu. Vláda si letos naplánovala, že vybere na DPH o 15 % více v důsledku zvýšení DPH na potraviny a léky na 14 %. Realita je taková, že vybrala více o 2 %, to znamená, že propad oproti plánu je 13 %. Je otázka, jak to ve skutečnosti bude fungovat v příštím roce. Je evidentní, že výnos se nedostavil, a jedním z důvodů, proč se výnos nedostavil, je fakt, že v Polsku, v Rakousku a v Německu mají potraviny zařazeny do snížené sazby daně z přidané hodnoty a tu sníženou sazbu nezvyšují. Oni ji nezvyšují, ona už je tam na té úrovni řadu let, čili je 9 %, v Polsku dokonce na některé potraviny 3 %, a lidé jezdí za nákupy do zahraničí. Stačí, když se zeptáte našich občanů v pohraničí s Polskem, s Německem nebo se Slovenskem. Řeknou vám: my jezdíme za nákupy do ciziny. Řada z nich, kterým se to vyplatí, tam také tankuje. Ale tady se dnes bavíme o dani z přidané hodnoty. Prostě my vyvážíme, my jsme takoví grandi, že vyvážíme naši spotřebu do Polska, Německa, Slovenska. Tam naši lidé platí daň z přidané hodnoty a zvyšují tak rozpočtové výnosy těchto zemí. Já nevím, jestli zrovna dneska si něco takového Česká republika může dovolit, ale je to realita. Prostě nákupní turistika je realita a je mimo jiné vyvolána rostoucím rozdílem mezi zdaňováním potravin u nás a zdaňováním potravin v Polsku, v Německu a v Rakousku. To je faktor, nad kterým vláda zřejmě vůbec nepřemýšlela, když nasadila tento trend zvyšování DPH, ale je to faktor, který bohužel funguje a bohužel funguje i rozpočtově. Vidíme to na tom obrovském výpadku příjmů z daně z přidané hodnoty oproti plánu, který vláda měla v letošním roce.

Poslední věc, kterou řeknu k DPH, se týká důchodové reformy. Tak jak tady ministr financí Kalousek spojoval přijetí rozpočtu s daní z přidané hodnoty, si myslím, že skutečně nebylo fér a nebylo to poctivé vůči Poslanecké sněmovně. Já myslím, že všichni víme, že zákon o státním rozpočtu může být schválen zcela nezávisle na zdražovacím balíčku. Vláda nemůže vydírat rozpočtovým provizoriem. Jestliže rozpočet bude předložen včas, bude schválen řádný harmonogram, tak by se v prosinci mělo rozhodnout o státním rozpočtu. A vláda má dostatek možností, aby se přizpůsobila tomu, zda zdražovací balíček bude, nebo nebude schválen.

Ale co je důležité: Když nebude schválen ten zdražovací balíček, tak vláda nemá zdroje na takzvanou důchodovou reformu, takzvaný druhý pilíř. Myslím, že to je třeba si uvědomit. Nastane situace, před kterou jsme my varovali. Já chci připomenout, že my jako sociální demokraté jsme opakovaně žádali vládu, když už trvá na druhém pilíři, tak ať ho o několik let odloží, protože teď skutečně jednak v tomto legislativním chaosu, v této ekonomické situaci, není absolutně vhodná doba pro rozšiřování počtu spořicích produktů v oblasti penzijního spoření. Prostě tohle není vhodná doba, lidé nemají peníze na to, aby si spořili, legislativa je zmatená, vláda má rozpočtové problémy.

Tohle není dobrá doba na vaši důchodovou reformu. My jsme to říkali před několika měsíci, my jsme navrhovali tu reformu odložit, vy jste s tím nesouhlasili a teď se můžete chytit do vlastní pasti, protože pokud vy nebudete schopni zajistit příjmy pro financování druhého pilíře, tak schodek na důchodovém účtu budete mít v příštích letech ještě větší. Ale je to vaše odpovědnost a je to vaše chyba. Vaše odpovědnost, protože vy sami jste odmítli všechny návrhy sociální demokracie na to, aby se takzvaná důchodová reforma odložila. Čili tady máte další problém, který je na stole. Buď nebudete mít žádné příjmy, nebo ty příjmy nevyberete a bohužel ten problém na důchodovém účtu se může se vznikem takzvaného druhého pilíře prohlubovat. Další riziko, které je spojeno s těmito daňovými experimenty, které tady bohužel na vlastní kůži zažíváme v posledních letech.

To, co se tady děje, je neuvěřitelné. Chaos v daních dostoupil absolutního vrcholu. Myslím si, že žádná jiná vláda nemusela sama po sobě opravovat tolik zákonů, jako to dělá současná vládní garnitura. Myslím si, že všude jinde by už taková vláda dávno sama odešla. Tady, zdá se, sama odejít nechce, tak já doufám, že k tomu přispějeme alespoň tím, že ten daňový balíček zamítneme.

Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále se o slovo hlásí předseda vlády, poté ještě s přednostním právem místopředseda Sněmovny po panu předsedovi vlády, pane místopředsedo. (K mikrofonu přistupuje místopředseda Zaorálek.) Po panu předsedovi vlády dostanete slovo.

Faktická poznámka má přednost, takže prosím, pan kolega Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedkyně, jen chci fakticky reagovat na svého předřečníka. Poměrně dost mě rozesmálo, když pan předseda Sobotka tu sděloval, že se hodlají sami ujmout pozměňovacího návrhu k sněmovnímu tisku 733 a chtějí ponechat sazby 14, resp. 20 %. Opět reaguji na dnešní ranní neúčast pěti poslanců, kde přesně tento návrh přesně k tomuto tisku jsme podávali a bohužel díky vašim poslancům neprošel. Jinak by prošel výborem rozpočtovým a byl by posvěcen rozpočtovým výborem.

A potom bych ještě krátce reagoval na slova pana předsedy sociální demokracie o tom, že Věci veřejné se podílely na zvýšení sazby 14 a 20 % a na zavedení sazby od 1. 1. 2013 ve výši 17,5 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP