(18.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Prosím vás, nyní bych požádal pana poslance Pavla Suchánka, který je zpravodajem pro prvé čtení tohoto návrhu, a jako zpravodaje bych ho nyní požádal, aby se vyjádřil k tomu, co tu bylo už uvedeno. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jako zpravodaj budu velmi stručný, protože ten zákon zde již jednou byl. Byl projednán i schválen ve Sněmovně. Já ho jako zpravodaj doporučím ke schválení a k propuštění do druhého čtení a samozřejmě ke zkrácení lhůty projednávání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bude ještě potom zřejmě v podrobné. (O slovo se hlásí ministr Kalousek.) Takže já tedy v této chvíli mohu otevřít obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Sobotky jako přednostní také tedy, kterou jsem dostal už dříve. Ale prosím, pan ministr Kalousek může vystoupit jako první. Čili v obecné rozpravě jako první vystoupí pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za pochopení panu poslanci Sobotkovi, já budu mimořádně stručný. Většina z nás se domnívá, že vzhledem k tomu, že jsme schválili harmonogram, tak návrh a hlasování na zkrácení lhůty na 30 dnů nejsou nezbytné, ale vzhledem k tomu, že je to poprvé v historii českého parlamentarismu po roce 1992, kdy takovýto krok je přijímán, aby nedošlo ke zbytečným dohadům, jistota je jistota, já si to přece jenom dovolím navrhnout a požádat Sněmovnu o zkrácení projednávání na 30 dnů. Je to v souladu s harmonogramem, který jsme schválili.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to tedy zaznělo v rozpravě. A nyní je tady přihláška do obecné rozpravy pana poslance Bohuslava Sobotky, který využije svého přednostního práva a vystoupí nyní jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jasně říci, že poslanci sociální demokracie pro tento návrh vlády hlasovat nebudou. To znamená, podržíme si svůj negativní postoj, který jsme vůči němu měli ve všech předcházejících fázích projednávání. Chci také jasně konstatovat, že sociální demokraté nehlasovali pro zvyšování DPH v uplynulých letech, a také platí, že v případě, že by ten balíček nebyl přijat, tak sociální demokraté nenesou žádnou odpovědnost za fakt, že od 1. ledna příštího roku se má DPH sjednotit na 17,5 %.

Já myslím, že je dobře připomenout, jakým způsobem probíhalo v uplynulých letech zvyšování DPH, protože je evidentní, že v tom existuje zejména v posledních letech určitý chaos, protože některé vládní reformy jsou tak nepromyšlené, tak překotné, že vlastně postupně časem popírají samy sebe. A uprostřed toho legislativního chaosu teď tedy dochází k projednávání tohoto zdražovacího balíčku. Já budu úmyslně říkat zdražovací balíček, nikoliv daňový balíček, protože je evidentní, že zvýšení jak snížené, tak základní sazby DPH povede ke zdražení. A koneckonců jsme to viděli i v letošním roce, kdy zvýšení snížené sazby DPH na 14 % vedlo k velmi razantnímu vzestupu cen jak u potravin, tak u léků a letošní inflace se bude pohybovat na rekordní úrovni, kdy přesáhne pravděpodobně 3 %. Vůbec vzestup inflace v uplynulých letech bohužel není vůbec pozitivní a letošní výše odhadovaná na 3,2 % je něco, co povede k tomu, že dochází a bude docházet ke snižování reálných příjmů velké části obyvatel.

DPH - sazba 5 a 22 % tady platila těsně před vstupem do EU. To znamená, před vstupem do EU jsme měli sazbu 5 % sníženou na sociálně citlivé položky, 22 % základní sazbu. V okamžiku vstupu do EU byla ČR povinna na základě výsledků předvstupních jednání přeřadit některé položky ze snížené do základní sazby DPH. V důsledku i vzhledem k tomu, že vláda chtěla určitým způsobem kompenzovat dopady tohoto kroku tak, aby nedošlo k tak výraznému zásahu do inflace a do ceny těchto zboží a služeb, tak vláda přeřadila některé položky k roku 2004 ze snížené do základní sazby, ale současně snížila základní sazbu, a to z 22 na 19 %. To znamená v období, kdy tady byla vláda sociální demokracie, během těch osmi let zůstala snížená sazba DPH na potraviny, léky, bydlení, vodné, stočné, dodávky tepla neustále na úrovni 5 %, nedošlo k jejímu zvyšování a základní sazba DPH se během období, kdy tady vládla sociální demokracie, snížila z 22 na 19 %. V tomto stavu s těmito dvěma sazbami také přišla pravicová vláda Mirka Topolánka na podzim roku 2006. Čili před nástupem pravice byly sazby DPH 5 a 19 %.

Topolánkova vláda realizovala svoji daňovou reformu od 1. ledna 2007 a součástí té reformy bylo snížení daní těm nejbohatším formou zavedení tzv. rovné daně ze superhrubé mzdy a součástí té reformy také bylo snížení daně firmám postupně z 24 % na 19 %. To bylo kompenzováno prvním výrazným nárůstem daně z přidané hodnoty. První výrazný nárůst byl právě k 1. lednu roku 2007 a tehdy se snížená sazba DPH na sociálně citlivé položky zvýšila z 5 na 9 %. Základní sazba zůstala ve výši 19 %. K druhému nárůstu DPH došlo v době tzv. Fischerovy vlády, kdy na základě návrhu ministra financí Janoty se zvýšila snížená sazba z 9 na 10 % a základní sazba z 19 na 20 %.

Nečasova vláda, když nastoupila, tak na jejím počátku tedy byla snížená sazba DPH 10 % a základní 20 %. Nečasova vláda bohužel pokračovala v dalším zvyšování DPH, a tak léky a potraviny byly od 1. ledna letošního roku zatíženy vyšší sazbou a DPH se znovu zvedlo, tentokrát tedy ve snížené sazbě na 14 % a základní sazba zůstala oněch 19 %. Součástí toho kroku bylo také sjednocení sazby daně z přidané hodnoty, ke kterému má dojít od 1. ledna příštího roku.

Když jsme tady tak vesele žertovali o tom, jestli pan poslanec Babák má horší, nebo lepší paměť, tak já myslím, že je potřeba připomenout, že jak zvýšení DPH na potraviny a léky od 1. ledna letošního roku z 10 na 14 %, tak i sjednocení DPH v příštím roce na 17,5 %, tak tohle podpořily všechny tři koaliční strany. Pro tento návrh hlasovala jak ODS, tak pro něj hlasovala TOP 09, tak pro něj hlasovaly celé původní Věci veřejné. Prostě není možné, aby se ta zbytková část Věcí veřejných, která tady zůstala po jejich rozpadu, nějakým způsobem vyvinila ze své odpovědnosti za fakt, že se letos zvýšila DPH na potraviny a léky a že se příští rok zavádí jedna sazba ve výši 17,5 %. Jestliže dnes poslanci Věcí veřejných tady předkládají návrhy na to, aby příští rok tady nebyla jedna sazba ve výši 17,5 %, tak to není jenom ztráta paměti, ale je to samozřejmě pokrytectví, které je tady předváděno v přímém přenosu. Já si myslím, že všichni poslanci ODS, TOP 09 a Věcí veřejných by měli převzít jasnou odpovědnost a jasně by se voličům měli přiznat k tomu, že jsou to oni, kdo způsobili zdražení potravin a léků od 1. ledna letošního roku, a současně také by se měli přiznat k tomu, že jsou to oni, kdo hlasovali pro jednu sazbu DPH ve výši 17,5 % v příštím roce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP