(17.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Tak tady vidím jakousi sérii bodů, které mají být zařazeny po bodu pana poslance Tejce, to bylo vlastně po pevně zařazených bodech dneska. Takže tady je série tří bodů po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení po pevně zařazených bodech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 29, přihlášeno je 186, pro hlasovalo 85, proti 90, takže tento návrh nebyl přijat.

 

A další návrhy pana poslance Bárty - ty jsou další tři, aspoň já tady mám tři: Informace premiéra Petra Nečase o krizovém vývoji. (Hlasy z pléna: Krizový?) Pak je druhý bod o vývoji konkurenceschopnosti, informace premiéra o vývoji konkurenceschopnosti, a třetí bod informace o vlivu školství... Aha, tak to první to bylo prohloubení krize v eurozóně, druhý bod je vývoj konkurenceschopnosti, třetí je školství, to je stav čerpání fondů Evropské unie. Jestli by byl souhlas hlasovat tyto body pohromadě všechny? Je s tím souhlas? Nebo tam nějaký ještě chybí? Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Ten poslední není můj. Ten jste tam přidal. (Smích v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha, já tady mám vašich šest, ale když na něm netrváte, tak ho hlasovat nemusíme. Takže budeme hlasovat informaci premiéra o krizovém vývoji v eurozóně, informaci premiéra o vývoji konkurenceschopnosti a informaci, která se týká situace ve školství? Ty tři můžeme hlasovat? Můžeme, tak ty tři můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tady tyto tři body, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 30, přihlášeno je 186, pro hlasovalo 68, proti 105, takže to bylo zamítnuto.

 

Teď tady je návrh pana poslance Paroubka na pátek ráno zařadit Informaci premiéra o postupu státu při řešení výroby a distribuce nelegálního alkoholu. Pátek ráno. Takže to budeme hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení návrhu pana poslance Paroubka Informace premiéra o postupu státu při řešení výroby a distribuce nelegálního alkoholu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 31, přihlášeno 186, pro hlasovalo 89, proti 71, takže tento návrh byl zamítnut.

 

Další návrh je návrh pana poslance Paroubka - Informace premiéra, ministra financí a místního rozvoje ke stavu čerpání evropských fondů a jeho dopadu na státní rozpočet. Ten návrh je, aby to bylo na středu ráno po pevně zařazených bodech. Může být? Ano, hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento bod, tedy po pevně zařazených bodech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 32, přihlášeno je 186, pro hlasovalo 90, proti 72. (Hlas z pléna: 73.) Takže to bylo zamítnuto.

 

Tak a máme tady návrh pana poslance Petra Skokana, návrh se jmenoval Informace premiéra Nečase ke kauze metylalkohol - byl tady první bod dnes, tak řekněme dnes po pevně zařazených bodech jako první bod.

Hlasování. Kdo je pro tento bod pana poslance Skokana, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 33, přihlášeno je 186, pro hlasovalo 84, proti 93, takže to bylo zamítnuto.

 

A máme tady další návrh, je to pan poslanec Marek Benda. Marek Benda navrhoval vyřadit body - já je pouze tedy přečtu všechny ty body. To jsou ty oběti trestných činů, návrh poslance Tejce, Sobotky, kterým se mění trestní zákoník. Pak byl návrh poslance Chvojky, poslanecký zákon, který mění zákon o přestupcích České národní rady, to je č. 11 a 133, jenom aby bylo vidět, o jakou jde materii. Pak je tam ta přeměna právní formy občanských sdružení na obecně prospěšnou společnost. Pak je tady jednací řád Sněmovny a senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o jednacím řádu Senátu. Všechny ty body byly zdůvodněny tím, že to nestihl ústavněprávní výbor projednat. Jsou to tedy 4 a 126, 9 a 131, 11 a 133, 17 a 139, 27 a 149 a 28 a 150, to je vždy samozřejmě druhé a třetí čtení. To jsou návrhy, které tady přednesl pan poslanec Benda z důvodu neprojednání v ústavněprávním výboru. Tak bychom to všechno dohromady hlasovali - vyřadit z programu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit tyto body z programu schůze díky neprojednání ústavněprávním výborem? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 34, přihlášeno 186, pro hlasovalo 163, proti 4, takže to bylo přijato, tady to vyřazení.

 

Mám tu návrh pana poslance Pavla Suchánka, byl to bod 165, jedná se o tisk... Počkejte to je ten harmonogram? Aha, to je harmonogram rozpočtu, ano. To je sněmovní dokument 3587. Takže to je návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu, je to tedy bod 165. Pan poslanec Suchánek navrhoval, abychom tento bod zařadili v pátek jako první bod po vystoupení guvernéra, takhle to bylo.

 Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento bod, tedy bod č. 165 zařadit v pátek jako první bod po guvernérovi, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 35, přihlášeno je 186, pro hlasovalo 177, proti 2. Výsledek je, že to bylo přijato.

 

Máme tady další návrh, to je návrh pana poslance Igora Svojáka. Pan poslanec Svoják navrhoval vyřadit 12 a 16 a zřejmě také potom příslušná třetí čtení. To je poslanecký návrh o léčivech, ten první, a ten druhý je práva a povinnosti při vydávání periodického tisku. Takže to jsou tyto dva návrhy, druhé a třetí čtení, 12 a 16 jsou ta druhá čtení. Pan poslanec Svoják tedy navrhl tyto čtyři body vyřadit z programu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit tyto body z programu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 36, přihlášeno je 186 poslanců, pro hlasovalo 177, proti 3, takže to vyřazení bylo přijato.

 

Pan poslanec Jan Chvojka navrhoval - byl to bod č. 53, specifické zdravotní služby, tisk 752. Pan poslanec Chvojka navrhoval, aby se to projednávalo zítra po pevně zařazených bodech. Takže zítra po pevně zařazených bodech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP