(16.40 hodin)
(pokračuje John)

Tato norma na rozdíl od dříve předkládaných sněmovních návrhů s obdobnou tematikou se snaží nerozlišovat formy uložení těchto prostředků včetně tedy vkladů či majetkových a jiných práv a hodnot uložených v zahraničí, většinou v zemích označovaných jako daňové ráje, což žádný z předchozích návrhů nepostihoval a nesnažil se postihnout. Čili je to komplexnější norma, tvrdší norma, kde je šance odhalit více nakradeného majetku.

Na rozdíl od materiálu z pera resortu financí, který navrhuje pro možné odčerpání majetku pořízeného z nelegitimních zdrojů využití výhradně mimotrestních prostředků, náš návrh - protože ten problém je závažný - staví na využití trestněprávních procesů. Aby to nebylo celé směšné a aby skutečně ty hrozby tady existovaly. Naším návrhem řešení se a priori omezí možnost arbitrážních a soudních řízení. Navíc stanovujeme přesné procesy a povinnosti dotčených orgánů veřejné správy, když vidíme, jak selhávají, například, nebo jak selhaly v kontrole alkoholu. Chceme, aby to mělo oporu v zákoně a nestálo to pouze na vágních dohodách o spolupráci, jak právě zmíněný návrh Ministerstva financí předpokládá jako jedinou použitelnou formu.

Návrh zákona, který předkládáme, zavádí povinnost za prvé podat přiznání k registrovanému majetku, a to pro účely zjištění zdrojů, z nichž byl majetek pořízen, za druhé prokázat nabytí vlastnictví nebo spoluvlastnictví k registrovanému majetku ze zdaněných prostředků, a to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. V rámci této legislativní iniciativy stanovujeme podmínky, které opravňují orgány veřejné správy vyzvat povinnou osobu k podání přiznání, stanovujeme i postup při sestavování a podávání přiznání, definujeme sankce při nesplnění povinností ze zákona vyplývajících a v neposlední řadě i jasně shrnujeme podmínky a postup orgánů veřejné správy při rozhodování o odebrání registrovaného majetku z důvodu jeho nabytí z nezdaněných nebo jinak nelegálních příjmů.

Připomínám, že důvodem zavedení povinnosti pro obě kategorie povinných osob je snaha omezit prostor pro možné manipulace s registrovaným majetkem mezi fyzickými osobami a jimi účelově založenými právnickými osobami, v jejichž důsledku by mohlo dojít k vyvedení podstatné části konkrétního registrovaného majetku ze systému prověřování zdrojů v jejich nabytí. Zákon obsahuje i řadu dalších návrhů a já ho velmi doporučuji vaší pozornosti.

Na námitky, které tady očekávám z řad vládní koalice, chci připomenout, že obdobná povinnost, jakou navrhujeme, je zavedena v takových civilizovaných zemích, jako je Norsko, Francie a Švýcarsko. Tedy žádné novátorství, jenom se chceme přiblížit k zemím, které zamezily kradení, které kontrolují kradení, a opustit řady zemí, kde se krade naprosto nekontrolovatelně.

Návrh tohoto zákona nemá dopad na rozpočet krajů.

Takže znovu navrhuji zařadit tento bod, tisk číslo 748, jako první bod po pevně zařazených. A co se týče prvního návrhu - akcie - je to bod 78, tisk 742. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže vždycky po pevně zařazených bodech, ano, dneska.

Já bych požádal pana poslance Babáka.

 

Poslanec Michal Babák: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, rozhodl jsem se zařadit bod Informace premiéra Petra Nečase a předsedy České strany sociálně demokratické pana Sobotky o vzniku nové opoziční smlouvy.

Vzhledem k tomu, že ráno proběhl rozpočtový výbor, na který jsem již upozorňoval, že pět poslanců České strany sociálně demokratické se záměrně neúčastnili tohoto rozpočtového výboru, aby nepodpořili návrh na stávající sazby daně z přidané hodnoty ve výši 14 a 20 %, a podpořili tím, svou nepřítomností, zavedení 17,5% sazby, což znamená ve finále například zdražení potravin o 3,5 %, v podstatě nejen zdražení potravin, léků a tak dále. Načež jsem byl osočen panem předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie, který zařadil speciální bod o mojí - přesně nevím, jak ten bod formuloval - nicméně narážel na mou paměť.

Vážený pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem tam na rozdíl od vás seděl. A jestli se vám ty informace donesly lživé nebo jinak pokřivené, tak to je věc vašeho klubu, ale je tam - můžeme si i ze stenozáznamu pustit, můžeme též vyzvat spoustu svědků, kteří byli na tomto rozpočtovém výboru, kteří mně jednoznačně dosvědčí, že z osmi přítomných, nebo respektive z osmi možných přítomných vašich poslanců pět jich bylo nepřítomných a z tohoto důvodu tento návrh neprošel 10 : 9 - připomínám: o jeden hlas. To není jenom tak, pane místopředsedo. Takže já vím, že tím možná i otvírám jakousi Pandořinu skříňku, kdy tady jednak Občanská demokratická strana a jednak sociální demokracie vesele obchodují s poslanci, to znamená, že mají různé sešitky, kde si takzvaně párují, a já si myslím, že to by měla též veřejnost vědět, že obzvlášť když je křehká vládní koalice, že vy hodně pomáháte - napomáháte - této koalici, aby prošly některé zákony. (Sociálně demokratičtí poslanci bouchají do lavic.)

Můžete bouchat, jak chcete, vážený pane místopředsedo prostřednictvím předsedajícího, ale těch pět lidí, kteří dnes nebyli na rozpočtovém výboru, ty nevymluvíte ani tím, že mám nějakou špatnou paměť. Zeptejte se těch lidí, kteří tam byli, pane místopředsedo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Opálka se mi přihlásil. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych se vaším prostřednictvím zeptat kolegy Babáka, kolikrát on a jeho kolegové, když ještě byla vévéčka jako celek ve vládě, žádala o párování, když tady chyběla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jeroným Tejc. Tejc může, ale pan poslanec Opálka jsem netušil, že bude provádět rozpravu, to tady na to není prostor, já myslel, že to bude k programu. Prosím, pan poslanec Tejc. Ano.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych skutečně rád, abychom ten bod schválili, a nejen ten bod, klidně i body, které tady navrhovaly Věci veřejné, protože jsem přesvědčen, že v té chvíli můžeme tu debatu provádět velmi korektně a vzpomenout si na to, kdo tady prosadil zvýšení DPH a že pan Babák hlasoval pro 17,5% DPH.

Ale když už jsme tady a chceme diskutovat o programu, pojďme si dát na program další bod a to je otázka, kdy mají zasedat výbory Poslanecké sněmovny, kdy toto nebyl výborový týden, výbor vůbec neměl zasedat, nebylo to koordinováno a výbor zasedal v úterý, kdy zasedají poslanecké kluby, které zasedat mají, a zasedal rozpočtový výbor, který zasedat neměl. To je ta příčina toho, co se dnes stalo, a to je ten problém, který musíme odstranit a na který dlouhodobě poukazujeme. Chtěl bych také poukázat na to, že sociální demokracie nevede tento výbor. Takže já bych rád, aby výbory se scházely tehdy, kdy mají, a pak samozřejmě mohu garantovat, že všichni poslanci na nich budou přítomni a nebudou mít jiný program, tedy například jednání poslaneckého klubu.

To je to zásadní, co je potřeba, aby tady zaznělo. A já vás žádám o zařazení nového bodu Harmonogram jednání výborů Poslanecké sněmovny tak, aby nekolidoval s předem odsouhlaseným programem, který tady máme na jednání Sněmovny. (Potlesk poslanců ČSSD.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP