(16.30 hodin)
(pokračuje Bárta)

Fiktivní převzetí D47 v úseku na státní hranici je třeba považovat za jasnou a záměrnou pomoc společnosti EUROVIA, aby zachránila své vady a nedodělky a stát za tyto věci musel zaplatit dvakrát - jednou za nekvalitní dílo, podruhé za odstraňování vad a škod, které na této nekvalitní dálnici jsou. Jsem přesvědčen o tom, že tato věc úzce souvisí s Jiřím Frkalem a Zdeňkem Frankem, tedy s poradci, či spíše kmotry pana ministra Dobeše. Docela by mě zajímalo, kolik mu tito poradci platí za své poradenství.

Ale to není všechno. Je tady ještě problém číslo dvě - ono je jich tady celá řada, ale nyní mi dovolte se věnovat problému číslo dvě - a ten se jmenuje jednoduše hlína. Není to hlína v obsahu fungování na Ministerstvu dopravy, ale je to konkrétní korupční kauza spojená se společností SKANSKA, a to na D1, konkrétně pak stavby s označením 0135 v úseku Kroměříž východ - Říkovice. K této stavbě vznikl odborný posudek, který zjistil dvě závažná pochybení, či lépe řečeno zlodějny. První posudek jasně dokladuje, že na stavbě byly použity zeminy odtěžené z předchozí stavby 0134, avšak byly v rozporu s tímto stavem fakturovány jako přebytečné zeminy. To znamená, že fakticky došlo jen k přesunu hmot z jedné stavby na druhou do vzdálenosti pěti kilometrů a k nulovému uskladnění a nákupu zemin. Státu tím pochopitelně vznikla značná škoda. O to pikantnější je fakt, že v druhém posudku se podvodného jednání dopustila společnost SKANSKA, když, zjednodušeně řečeno, zpevňovala podloží tzv. vápněním, aniž by musela, čímž opětovně navyšovala celkovou cenu stavby.

Já detaily míním představit na samostatné tiskové konferenci během následujícího dne. Nicméně v kontextu dalších korupčních kauz na Ministerstvu dopravy mám potřebu na ni nyní upozornit a žádat znovu pana ministra Dobeše o jasné vysvětlení postupu v kauze EUROVIA na D47, nyní jasné vysvětlení postupu v kauze D1 do Ostravy s fiktivním převzetím a stejně tak na D1 s oním úsekem 0135 Kroměříž východ - Říkovice.

Nicméně dále mi dovolte upozornit na možná nejzávažnější věc, a to je to, že pánové David Švarc, pan Franek, pan Frkal s panem ministrem Dobešem se v předminulém týdnu sešli v Ostravě a začali pracovat na tom, jak větší lumpárnu překonat ještě větší lumpárnou.

Dámy a pánové, v tuto chvíli Bezpečnostní informační služba loni na podzim, stejně jako v současné chvíli, informovala řadu subjektů o tom, především vládních, že dlouhodobě je záměr pana Frkala prodat společnost ČD-Telematika, dceřinou společnost Českých drah. ČD-Telematika je zásadní telekomunikační infrastruktura státu a záměr prodat tuto společnost minoritnímu akcionáři této společnosti panu Knop-Kostkovi je zásadní účelová korupční kauza, která se dotýká bezpečnosti tohoto státu. A já žádám o jasné vysvětlení, co se bude dít se společností ČD-Telematika. Žádám o odtajnění přesných informací dotýkajících se celé této kauzy a žádám, aby v kontextu této věci zároveň ministr dopravy vysvětlil, zda v tuto chvíli společnost České dráhy je, či není předluženou společností.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, já bych si chtěl jenom ujasnit zařazení bodu. Jak se bod bude jmenovat? Informace ministra Dobeše...

 

Poslanec Vít Bárta: Informace ministra Dobeše k D47 společnosti EUROVIA, D1 - 0135 SKANSKA a předlužení společnosti České dráhy, prodej společnosti ČD-Telematika panu Knop-Kostkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A kam to chcete zařadit?

 

Poslanec Vít Bárta: Navrhuji tento bod předřadit na začátek této schůze.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec - dva vlastně ještě jste (k poslanci Johnovi a poslanci Babákovi). Prosím, tak poslanec John.

 

Poslanec Radek John: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás s požadavkem o předřazení bodu vládní návrh novely zákony o anonymních akciích na pořad schůze jako první bod po pevně zařazených, případně jako další bod po již zařazených bodech.

Máme před sebou zákon, jehož cílem by mělo být zprůhlednění akciového trhu. Zákon, který by měl omezit šedou ekonomiku našeho státu. Je jistě chvályhodné, že vláda chce tuto závažnou otázku řešit zákonným opatřením tak, jak jsme se domlouvali při našich koaličních střetech, že přece jenom dojde ke zrušení anonymních akcií. Otázka je, jak to vláda řeší. Ten předkládaný návrh bohužel lze přirovnat k českému pořekadlu - aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Tento vládní návrh má celou řadu rizik a v konečném důsledku to znamená, že k nápravě současného nevyhovujícího stavu bohužel nedojde. Nebudeme znát vlastníky anonymních akcií.

Anonymní akcie výrazným způsobem usnadňují daňové úniky. A mimochodem i to, co se děje teď v metylové aféře, může být i důsledkem té věci. Zaknihováním akcií, tzn. jejich registrováním na účtu cenných papírů, by se přispělo k vyšší efektivitě výběru daní. Současný stav totiž nijak nenutí bývalé vlastníky anonymních akcií uvádět v daňovém přiznání, že došlo k jejich prodeji. V současnosti funguje systém registrace pro banky a pro pojišťovny. Není tedy důvod, proč by stejný systém nemohl fungovat pro společnosti s anonymními akciemi.

Věci veřejné proto vyzývají vládu k zavedení povinnosti centrální registrace anonymních akcií jako jediné možnosti, jak se opravdu můžeme dozvědět, kdo co v této republice vlastní, případně co kdo ukradl. Stávající návrh vlády, který umožňuje ponechat volné akcie na majitele a neumožňuje plné dohledání faktického vlastníka akcií, je naprosto nedostatečný a vůbec nic v této zemi neřeší. Zloději se smějí. Zloději se smějí a nebo je někdo s někým domluven.

V současné ekonomické situaci vnímáme tento zákon jako naprosto enormně důležitý, a proto žádám o jeho předřazení na pořad této schůze. Opakuji, jako první bod po pevně zařazených.

A ještě jeden návrh -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se strašně omlouvám, pane poslanče, já bych ale potřeboval, kdybyste přesně označil ten zákon, o kterém je řeč. Abychom věděli přesně, co mám předřadit.

 

Poslanec Radek John: Vládní návrh novely zákona o anonymních akciích.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tisk?

 

Poslanec Radek John: Číslo tisku... Dobře, já to zjistím. (Smích mezi některými přítomnými v sále.) Já bych zatím přečetl druhý návrh a pak řeknu čísla tisku, jestli můžu.

Druhý požadavek o předřazení bodu návrh zákona o registrovaném majetku, je to sněmovní tisk číslo 748. Rád bych, aby byl jako druhý bod po pevně zařazených.

Předložený legislativní návrh na zákon o registrovaném majetku postihuje všechny možnosti nelegálních příjmů, které by mohly být legalizovány skrze nabytí registrovaného majetku, pokud by nebyl jejich původ prověřen. Toto opatření, které navrhují Věci veřejné, není zaměřeno výhradně na finanční zdroje získané v rámci korupčního chování a jednání, ale kromě toho také na všechny finanční zdroje pocházející z jakékoli kriminální činnosti. To znamená například i z výroby a distribuce drog nebo pančovaného alkoholu nebo tabáku nebo hazardu a podobných zvláště závažných kriminálních deliktů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP